Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
MOKYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

MOKYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

VARNIUOSE, 2017-2018 m.m.

DALYKAS MOKYTOJAS SAVAITĖS DIENA/LAIKAS
BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJAI
CHEMIJA R. MORKŪNIENĖ V (10.00-12.00)
FIZIKA G. BAGDONAS I (8.45-12.00)
ISTORIJA G. GRINKEVIČIENĖ I (14.05 ir pertraukų metu)
MATEMATIKA R. ŽUTAUTIENĖ II, IV (8.45-12.00)
ŠOKIS L. ŠIAUDKULIENĖ II (10.00-12.00)
LIETUVIŲ K. L. EREMINIENĖ I (14.00-15.00)
ANGLŲ K. A. GRAJAUSKAITĖ II (14.00-15.00)
KŪNO KULTŪRA R. ŠIAUDKULIS II (10.00-12.00)
VOKIEČIŲ K. R. LEŠČIAUSKIENĖ IV (10.00-16.00)
PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ MOKYTOJAI
PROFESINIS M. I. BUTRIMIENĖ I-III (10.00-14.00)
PROFESINIS M. I. MAJUVIENĖ I-III (10.00-14.00)
PROFESINIS M. V. ŠIMKIENĖ IV (15.00-16.00)
PROFESINIS M. R. NORKIENĖ I-IV (8.00-15.00)
PROFESINIS M. S. VIRMAUSKIENĖ I (8.00-14.00)
PROFESINIS M. E. KUMŽA II (8.00-14.00)
PROFESINIS M. A. MICKUS I (15.00-16.00)
PROFESINIS M. S. VERIKIENĖ II (13.00-15.00)
PROFESINIS M. V. VERIKAITĖ II (14.00-15.00)
PROFESINIS M. E. SKRODENIS I-V (8.00-14.00)
PROFESINIS M. J. KUMŽA I (8.00-14.00)
PROFESINIS M. M. RIMEIKIS I (8.00-14.00)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Leščiauskienė

MOKYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

TELŠIUOSE, 2017-2018 m.m.

DALYKAS MOKYTOJAS SAVAITĖS DIENA/LAIKAS
BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJAI
BIOLOGIJA R. MORKŪNIENĖ IV (14.00-15.00)
FIZIKA A. BAGDONIENĖ III (13.45-14.30)
INFORMACINĖS T. G. BAGDONAS II (8.00-9.30)
ISTORIJA G. GRINKEVIČIENĖ II, IV (8.30-14.00)
ETIKA L. JUŠKIENĖ I (14.00-15.00)
TIKYBA L. NORVAIŠIENĖ I (14.00-15.00)
MATEMATIKA E. KAMINSKIENĖ V, I (11.25-12.05)
LIETUVIŲ K. L. EREMINIENĖ IV (14.00-15.00)
LIETUVIŲ K. V. BARAKAUSKIENĖ I (13.45-14.30)
KŪNO KULTŪRA R. ŠIAUDKULIS I (8.00-10.00)
ŠOKIS L. ŠIAUDKULIENĖ I (8.00-10.00)
ANGLŲ K. R. ZABITĖ IV (12.55-13.40)
VOKIEČIŲ K. R. LEŠČIAUSKIENĖ II, IV (8.00-17.00)
PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ MOKYTOJAI
PROFESINIS M. I. RAMONIENĖ I (10.00-11.00)
PROFESINIS M. S. VIRMAUSKIENĖ II (14.30-15.30)
PROFESINIS M. E. BUNKEVIČIENĖ II-IV (9.35-14.30)
PROFESINIS M. R. ZDRAMIENĖ IV (14.00-17.00)
PROFESINIS M. R. BUNKEVIČIUS II-IV (9.35-14.30)
PROFESINIS M. M. MIKALAUSKAS II-IV (9.35-14.30)
PROFESINIS M. D. GUMULIAUSKAS I (8.00-10.00)
PROFESINIS M. E. ŽVIRZDINIENĖ IV (8.00-14.00)
PROFESINIS M. V. REKAŠIENĖ II, III (9.35-13.00)
PROFESINIS M. L. PAULIUKEVIČIENĖ I-IV (13.00-14.00)
PROFESINIS M. A. JAKUBĖNAS II (10.00-13.00)
PROFESINIS M. D. LUKOŠIENĖ III (14.00-15.00)
PROFESINIS M. D. STUOPELIENĖ II (14.00-16.00)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Leščiauskienė

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA