Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
BIBLIOTEKA

  VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  biblioteka – informacinis centras – skaitykla

kviečia apsilankyti kiekvieną dieną nuo 10.45  iki 19.30 val.

Jūsų laukia naujos parodos , nemokamas internetas, nuolat atnaujinamas knygų fondas.

Tapkite naujais skaitytojais, turiningai praleiskite laiką!

Mokyklos biblioteka  – atviras švietimo ir informacijos centras , mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze , visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.
Bibliotekoje sudarytos sąlygos naudotis visais informacijos šaltiniais, mokytojų paruošta  metodine medžiaga, teikiama pagalba ieškant informacijos, rengiamos teminės knygų parodos, mokyklos bendruomenė informuojama apie naujai išleistas ir gautas knygas. Plėtojama įvairi kultūrinė popamokinė veikla: rengiamos parodos, , susitikimai, minimos rašytojų, įžymių žmonių sukaktys. Bibliotekoje nuolat veikia mokinių piešinių, rankdarbių, įvairių darbelių parodos. Čia vyksta mokytojų metodinės valandėlės, vedamos pamokos.

Bibliotekos fondą sudaro 18706 vnt. spaudinių, iš jų 6521 egz.  vadovėlių. Kasmet fondai papildomi nauja metodine, programine literatūra, informaciniais šaltiniais. Skaitytojams gausus enciklopedijų, žinynų, žodynų, mokomųjų kompiuterinių programų fondas.
Mokiniai  vis dažniau naudojasi skaitykla kaip svarbiausiu informacijos šaltiniu, susipažįsta su naujausiais leidiniais, ruošia pamokas, projektus. Yra  7 kompiuteriai, televizorius, skeneris, spausdintuvas, kopijavimo aparatas.
Biblioteka – informacijos, kultūros ir mokymosi centras. Čia visada gausu lankytojų. Mokiniai nemokamai naudojasi interneto paslaugomis, skaito laikraščius ir  žurnalus, žiūri televizorių.

Darbo laikas:
I-II  9.00 – 19.30 val.

III-IV 9.00 – 18.00 val.

V  8.15 – 16.00 val.

Pietų pertrauka:
14.30 –  15.15 val.

Literatūros kūriniai. Skaitmeninė biblioteka

RENGINIAI IR PARODOS

Gautų knygų sąrašas

Kovo mėnesį gautos naujos knygos

Lapkričio mėnesį gautos naujos knygos

Gautos naujos knygos 2018m. sausio mėnesį

Gautos naujos knygos 2018m. kovo mėnesį

Gautos naujos knygos 2018 gegužės mėnesį

1212112

Kviečiame visus apsilankyti bibliotekoje ir skaitykloje

 kiekvieną dieną nuo

 9.00 -18.00 val.

Jūsų laukia naujos parodos: piešinių paroda, naujų knygų paroda, nuolat atnaujinamas knygų fondas, informacinės technologijos. Jūs turėsite puikią progą įsitikinti, kad skaitymas gali būti maloni veikla susirasti bendraminčių ir draugų, bendrauti ir tiesiog praleisti laiką prie arbatos puoduko.

Ateikite bendrauti, skaityti, kurti ir tobulėti!

085060

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Spaudinių parodos, renginiai gegužės mėnesį:

Gegužės 7-oji Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena: stendas, paroda, viktorina ,, Lietuviškos knygos kelias“

2V16 grupės mokinių darbelių paroda , skirta Mamos dienai.

Europos diena. Žvilgsnis į Europos šalis.

Bibliotekos bičiulių klubo veiklos pristatymas.

Dalyvavimas Varnių bendruomenės renginyje – knygos  V. Bielskio ,, Panakačio saulėtekių odisėjos 2 „ pristatyme.

Popietė ,, Poezijos posmai, skirti mamai“.

Dalyvavimas renginyje ,, Poezijos pavasaris- 2017“

Gegužės 31 – oji Pasaulinė nerūkymo diena.

D-Kp14 grupės mokinių darbų paroda ,, Knygų skirtukai“. Vadovė vyr. profesijos mokytoja D. Stuopelienė

009011024

 Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Velykinių darbų paroda ,, Margučių spalvos“. Gerumo akcija ,, Velykinis pasveikinimas“.

Kiekviena šventė turi savo tradicijas, papročius. Norėdami, kad Velykų šventės suteiktų daugiau spalvingumo ir žaismingumo, 2V16 grupės mokiniai: Milda Diburytė, Liveta Žukauskytė, Gintarė Šimanskytė, Evaldas Rubavičius, Tadas Jurevičius, ir A-Pb16 grupės mokiniai: Sandra Truskauskaitė, Neringa Jonavičiūtė, Samanta Jokimčiūtė, centro darbuotoja Elena Norvilienė, vadovaujami bendrabučio auklėtojos B. Taujanskaitės ir bibliotekos vedėjos Danutės Skrodenienės organizavo velykinių darbelių parodą, kuri eksponuota centro bibliotekoje- informaciniame centre ir Varnių miesto bibliotekoje.

Velykos skatina pasidalinti gerumu, užuojauta ir meile ne tik su artimiausiais žmonėmis. Tęsdami gerumo akciją, 2V16 grupės mokiniai aplankė kaimynystėje gyvenančią gausią šeimą, pasveikino artėjančio pavasario švenčių proga, pradžiugino saldžiomis dovanėlėmis.

008024

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė,

bendrabučio  auklėtoja B. Taujanskaitė

Spaudinių parodos, renginiai balandžio mėnesį

D-Kp15 ir D-Kp14 grupės mokinių darbų paroda ,, Laisvė 2017“ . Vadovė vyr. profesijos mokytoja D. Stuopelienė.

2V16 ir A-Pb16 grupės mokinių Mildos Diburytės, Livetos Žukauskytės, Gintarės Šimanskytės, Evaldo Rubavičiaus, Tado Jurevičiaus, Sandros Truskauskaitės, Neringos Jonavičiūtės, Samantos Jokimčiūtės, bendruomenės darbuotojos Elenos Norvilienės darbų paroda ,, Margučių spalvos“.

Paroda ,, Velykos“.

Dalyvavimas Žemaičių vyskupystės muziejaus renginyje – knygų ,, Tėvo Stanislovo saulė“, ,,Tėvo Roko paslaptis“ pristatyme ir susitikime su kunigu Tamašausku.

001005006

Spaudinių parodos, renginiai kovo mėnesį

4V15 grupės Rūtos Balčienės megztų darbų paroda, D-Kp14 grupės mokinių darbų paroda,, Knygų skirtukai“ Vadovė vyr. profesijos mokytoja D. Stuopelienė.

Š. Raganai- 140 metų, garsiniai skaitymai.

Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Dalyvavimas ,, Knygų mugė 2017 m.“ Skaitau Lietuvą, skaitau pasaulį.

Žodžiai sielai, skirta Pasaulinei poezijos dienai.

Kovo 16-oji Knygnešių diena: spaudinių paroda, stendas ,, Lietuviškos knygos šviesa“, viktorina, edukacinė pamoka  Žemaičių vyskupystės muziejuje. Filmo ,, Knygnešys“ peržiūra.

2V16 ir 4V15 grupės mokinių kūrybinių darbų paroda ,, Gaminiai iš molio“.

001002007008009010

Poezijos knygų pristatymas

Vasario pradžioje Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojos Vida Krenciuvienė, Zita Macienė  kartu su  VšĮ Telšių regioninio profesinio centro bibliotekos vedėja Danute Skrodeniene suorganizavo akcijos ,, Metų knygos rinkimai 2016 ‘‘ poezijos knygų pristatymą. Jas nuotaikingai pristatė Telšių literatė, poetė Sigita Naglienė. Renginys vyko VšĮ Telšių regioninio profesinio centro bibliotekoje,  jame dalyvavo padavėjo ir barmeno , automobilių mechaniko specialybės mokiniai.

Renginio metu dalyviams pristatytos penkios nominuotos poezijos knygos: E. Ališankos ,, Stuburo tik punktyrai“, M. Balakausko ,, Roma“, S. Eidrigevičiaus ,, Giedanti gaidžio galva“, D. Gintalo ,, Adatos“,  G. Kazlauskaitės ,, Singerstraum“ . Su didžiausiu malonumu klausėmės Sigitos Naglienės pristatomų knygų, skaitomų eilėraščių, minčių apie poeziją, jos pajautimą. Poezija- svajonė, jausmas, meilė, sielos kalba, žodžio muzika, kurią galima paprasčiausiai klausyti. Tikiuosi, nuoširdus Sigitos bendravimas su klausytojais atras kelią į jauno žmogaus širdį

Susitikimas buvo įdomus ir naudingas skaitytojams. Mokiniai turėjo puikią progą prisiliesti prie šiuolaikinės poezijos, pabendrauti su poete, išgirsti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

036040049

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Nepaprastos saldžios lenktynės, spaudinių paroda ,, ,, Lietuva- tai mes“, skirta Vasario 16-ąjai paminėti

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centre Varniuose vyko nepaprastos saldžios lenktynės, kurių metu dalyviai, susiskirstę poromis, atbėgę į postus  atsakinėjo į klausimus ir sprendė užduotis, susijusias su Lietuvos valstybės atributika, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu. Aktyviausios, greičiausios ir sumaniausios buvo šios poros: Milda Diburytė ir Simonas Bernotas ( 2V16 ) , Deimantė Gedrimaitė ir Neringa Jonavičiūtė ( A-Pb16), Kristina Petraitytė ir Mantas Brazauskas ( A-Pb16) ,  mokytojų pora Aušra Grajauskaitė ir Rasa Žutautienė. Renginį organizavo bibliotekos vedėja D. Skrodenienė ir bendrabučio auklėtoja B. Taujanskaitė.Nugalėtojai apdovanoti saldžiomis dovanomis.

036040049

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Spaudinių parodos, renginiai vasario  mėnesį:

Šv. Agota, Duonos diena;

D15 grupės mokinių tekstilės darbai ant šilko. Mokytoja D. Stuopelienė

Mokinių, gyvenančių bendrabutyje M. Diburytės ( 2V16), M. Petroko ( Pb15), N. Jonavičiūtės ( Pb16) darbų paroda.

Rašytojai I. Simonaitytei- 120 metų. 2017 m. Seimas paskelbė I. Simonaitytės metus.

Popietė ,, Poezijos knygų pristatymas“

Nepaprastai saldžios lenktynės, spaudinių paroda ,, ,, Lietuva- tai mes“

008010011039

                                                             Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Spaudinių parodos, renginiai sausio mėnesį

Šaltiems žiemos vakarams… Naujos knygos.

Atversk V. Račicko knygą , skirta rašytojo 65-osioms gimimo metinėm

Sausio įvykių ugnis neges, skirta Sausio 13-ąja

Akcija- popietė Tarptautinė ,, ačiū“ diena. Paruoštas stendas, vyko pokalbis- diskusija.

002004006007

Renginiai, spaudinių parodos gruodžio mėnesį

Kūčių naktį. Kūčios. Kalėdos.

Šaltais žiemos vakarais. Naujos knygos

Gruodžio 1-oji AIDS diena.

Išvyka į Telšių Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką.

Mokinių kalėdinių darbelių  paroda.

Mokinių, gyvenančių bendrabutyje darbelių paroda ,, Eglutės“

Advento popietė ,, Gerumas suteikia viltį“.

Gruodžio mėnesį bibliotekos fondai papildyti naujomis knygomis.

aids026025023013003002001

Spaudinių parodos lapkričio mėnesį

4V15 grupės mokinės Rūtos Balčienės megztų darbų parodos ,, Vilnonės kojinės neišnešiotukams“, ,, Šiltos megztos vilnonės kojinės ir pirštinės“.

,, Užsienio šalių rašytojai“.

Rašytojo kūryba. J. Grušui- 115 –osioms gimimo metinėms.

Mokyklos bendruomenės darbų paroda.

001003004

Spaudinių parodos spalio mėnesį

Jaukiems rudens vakarams ,, Naujos knygos“

2V16 grupės mokinės Robertos Sabaliauskytės piešinių paroda ,, Spalvingas gamtos sapnas“

Varnių miestelio bendruomenės narės  Elenos Knystautienės darbų paroda  ,,Rudenio paletė“.

018019021

Spaudinių parodos rugsėjo mėnesį

  Bibliotekoje- informaciniame centre veikė parodos:

,, Žinios- didžiausias turtas“.

D14 grupės mokinių, gyvenančių bendrabutyje mokinių kūrybinių darbų paroda.

,, Lietuvos žydų genocido diena“.

,, Naujos knygos“.

,, Pasaulinė širdies diena“.

,, Tavo veido šviesa, skirta A. Vaičiulaičio -110 metinėms“.

019020036

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Spaudinių parodos sausio mėnesį

 Metodinė diena mokyklų  bibliotekininkams ,, Šiandienos aktualija: kaip skatinti vaikus daugiau skaityti?

Valanda su knyga

   Gegužės mėn. mokyklos bendrabutyje vyko naujų knygų pristatymas . Valandėlės metu mokiniai skaitė trumpas ištraukas, dalijosi mintimis apie knygas, skaitymą. Visos pristatytos knygos ,, surado“ naujus skaitytojus.

005008009

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

RENGINYS V. ŠEKSPYRUI ATMINTI
Lietuvos bibliotekininkų draugija, atsiliepdama į Pasaulinės Britų tarybos programos „Šekspyras gyvas!“ renginius, skirtus 400 – sioms pasaulio rašytojo, poeto ir dramaturgo mirties metinėms paminėti, pakvietė respublikos bibliotekas organizuoti savo skaitytojams literatūrinius renginius, kūrinių parodas bei kitas menines akcijas.
Gražus renginys V. Šekspyrui atminti vyko VŠĮ Telšių RPMC bibliotekoje. Rašytojo turtingo kūrybinio gyvenimo biografiją auditorijai pristatė Varnių miesto bibliotekininkė V.Krenciuvienė, o jos kolegė Z.Macienė, perskaičiusi V.Šekspyro „Meilės himną“, renginio dalyviams priminė talentingiausio pasaulio kūrėjo neblėstančius šedevrus „Romeo ir Džiuljetą“, „Hamletą“, „Otelą“, „Makbetą“, „Karalių Lyrą“ ir kt.
V.Šekspyro „Sonetus“ skaitė pirmo kurso moksleiviai: D.Vaitkevičiutė, G,Kundrotaitė, D.Kairytė, S.Bielskytė, E.Remezaitė ir M.Steponavičius. Skaitovus ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L.Ereminienė.
Renginį puošė gausi V.Šekspyro kūrinių paroda.

07320160414_105830
Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Bibliotekos bičiulių klubo veiklos pristatymas mokyklos bendruomenei

Bibliotekos bičiulių klubo nariai pristatė veiklą, apdovanojo aktyviausius skaitytojus ir bibliotekos pagalbininkus: V. Pociūtę, R. Danilevičiūtę, M.. Aušinskytę, E. Bagočiūtę, Ž. Vilių, R. Sabaliauskytę, R. Petkevičių ir A-Pb 15 grupės mokinius.

IMG_0674

 

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

      Akcija ,, Valanda su knyga“.

Balandžio mėnesio pabaigoje bibliotekos skaitytojai dalyvavo  knygų skaitymo akcijoje „Valanda su knyga 2016“ Šia akcija siekta populiarinti skaitymą, skatinti jaunąją kartą labiau domėtis grožine literatūra, savo krašto rašytojų ir poetų kūryba, ugdyti moksleivių kūrybiškumą.

012013015056

 Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Mokinių kūrybinių darbų parodos

Balandžio 4 d. bibliotekoje- informaciniame centre eksponuojamos  mokinių kūrybinių darbų parodos:  Mokinių, gyvenančių bendrabutyje Ž. Viliaus ( 4V15 gr.), V. Pociūtės ( Ap-Pb14 gr.) E. Remezaitės (A-Pb15 gr. ), A.Mikalauskaitės ( 2Ap15 gr.),  R. Sabaliauskytės ( 2Ap15 gr.), D. Vaitkevičiūtės ( A-Pb15 gr.) piešinių paroda ,, Minčių spalvos“. ( Vadovė bendrabučio auklėtoja B. Taujanskaitė).

D13 grupės mokinių darbų paroda ,,  Vasaros sparnai“.Vaškinė batika. Vyr. profesijos mokytoja D. Stuopelienė.

076077078

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

    Kovo mėnesį  dalyvavome  Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos mokyklų bibliotekininkų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės dienos renginyje „Šiandienos aktualija: kaip skatinti vaikus daugiau skaityti?“. Renginio metu  pasidalyta gerąja darbo patirtimi, ieškota naujų, įdomių skaitymo skatinančių  būdų, kaip spręsti skaitymo aktualiją ir patraukliomis formomis kviesti  jaunąją kartą draugauti su knyga

biblio_2-300x188metod1metod2

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Bibliotekoje – informaciniame centre vasario mėnesį surengtos  parodos:

Stendas ,, Šv. Agotos duona“

Spaudinių paroda ,, Užgavėnės“

Mokinių, gyvenančių bendrabutyje J. Krenciaus ( A13 gr.), S. Bliuto ( 4A15 gr.), V. Pociūtės ( Ap- Pb14 gr.), R. Sabaliauskytės ( 2A15 gr.) darbų paroda ,, Su grįžtančiais paukščiais atrieda ir pavasaris…“. Vadovė bendrabučio auklėtoja B. Taujanskaitė.

Mokyklos bendruomenės darbuotojų parodos: D. Viskontaitės darbų paroda ,, Lėlės“, E. Norvilienės ,, Paveikslai. Gėlės. Sagės“, Neformaliojo švietimo organizatorės S. Verikienės ,, Rankšluostis- dovana“, vyr. profesijos mokytojo E. Skrodenio,, Metalo darbai“.

012011013028

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Bibliotekoje – informaciniame centre sausio mėnesį surengtos spaudinių parodos:

Spaudinių paroda ,, Naujos knygos“.

,, Sausio 13-oji tautos atmintyje“

D13 grupės mokinių technologiniai darbai: Riešinės.

00112030

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Jau penktą kartą Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“, šiais metais kviečianti padovanoti naujų vaikų ir jaunimo knygų šalies bibliotekų skaitytojams, keliauja po Lietuvą.

„Svarbu, kad Lietuvos vaikai mylėtų knygą ir dalintųsi skaitymo džiaugsmu su kitais. Todėl „Knygų Kalėdos“ šiemet kviečia ne tik dovanoti naujų knygų, bet ir surengti knygų skaitymus vienišiems vaikams globos namuose, seneliams. Tegul knyga sujungia visą Lietuvą ir paskatina bendrauti“, – sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šių metų tema – „Knygų Kalėdų“ savanoriai.

Akcija šiais metais vyks lapkričio 16 – sausio 6 dienomis.

 

Spaudinių parodos gruodžio mėnesį

   Bibliotekoje – informaciniame centre vasario mėnesį surengtos  parodos:

Stendas ,, Šv. Agotos duona“

Spaudinių paroda ,, Užgavėnės“

Mokinių, gyvenančių bendrabutyje J. Krenciaus ( A13 gr.), S. Bliuto ( 4A15 gr.), V. Pociūtės ( Ap- Pb14 gr.), R. Sabaliauskytės ( 2A15 gr.) darbų paroda ,, Su grįžtančiais paukščiais atrieda ir pavasaris…“. Vadovė bendrabučio auklėtoja B. Taujanskaitė.

Mokyklos bendruomenės darbuotojų parodos: D. Viskontaitės darbų paroda ,, Lėlės“, E. Norvilienės ,, Paveikslai. Gėlės. Sagės“, Neformaliojo švietimo organizatorės S. Verikienės ,, Rankšluostis- dovana“, vyr. profesijos mokytojo E. Skrodenio,, Metalo darbai“.

                                                                              Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

 

Bibliotekoje- informaciniame centre  gruodžio mėnesį surengtos spaudinių parodos:

Spaudinių paroda, stendas ,, Pasaulinė AIDS diena“.

,, Adventas- ramybės laikas. Šventų Kalėdų laukimas“.

Mokinių darbų parodos:  Ko14 grupės technologiniai darbai – Kalendoriai, 4Kt14 grupės mokinių I. Olšvikytės, S. Skirmantaitės ir A. Balbošiovaitės darbai.

0150140010020-1

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Spaudinių paroda ,, Jaukiems rudens vakarams… Smagu skaityti, neįmanoma sustot“

Kai už lango šviečia saulutė, o ruduo džiugina spalvomis, nieko nėra geriau už knygas,  kurios padės sušilti ir puikiai praleisti laiką net ir pačiomis niūriausiomis dienomis!

Bibliotekoje parengta spaudinių paroda. Kviečiame aplankyti!

Picture 3717

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Spaudinių parodos spalio mėnesį

 Bibliotekoje- informaciniame centre spalio mėnesį organizuotos net kelios spaudinių parodos, kurias parengė bibliotekos bičiuliai ir bendrabučio tarybos nariai. Tai- ,,Sveiki širdžiai pasirinkimai kiekvienam ir visur“, skirta Pasaulinei širdies dienai, ,,Jūsų širdis- kuo daugiau išdalina kitiems, tuo labiau praturtėja pati“, skirta Mokytojų dienai, bei naujų knygų paroda.

Picture 3712Picture 3714

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Naujos parodos bibliotekoje

    Bibliotekoje veikė Varnių miesto bendruomenės narės Linos Paliulienės tapybos paroda ,, Mano svajonės“ ir Birutės Kačinauskienės dekupažo darbų paroda.

CAM01064CAM01063CAM01056CAM01053

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Darbelių paroda ,, Lėlės“

Bibliotekoje veikia darbščiųjų rankų būrelio kūrybinių darbų paroda ,, Lėlės“, vadovė vyr. profesijos mokytoja E. Žvirzdinienė.
Kviečiame aplankyti!

Picture 3401

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Bibliotekos bičiulių klubo veiklos pristatymas

Bibliotekos bičiulių klubo narės I. Olšvikytė ir S. Skirmantaitė pristatė būrelio veiklą, pasveikino aktyviausius bibliotekos skaitytojus: E. Bumblytę, D. Stonkutę, V. Pociūtę, S. Talmontaitę, R. Danilevičiūtę, K. Pociūtę, A. Sasnauskaitę, L.Vaičiulytę, S. Skirmantaitę. Skaitomiausia grupe išrinkta Ap-Pb14 grupė.
Skaitykime knygas- kaupkime žinias!

IMG_8309

Bibliotekos vedėja  D. Skrodenienė

Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam

Šiandien bibliotekos – tai daugiau, nei pastatai, ir daugiau, nei lentynos su knygomis. Tai laisvė rasti informaciją kur ir kada bebūtum, tai galimybė prieiti prie milžiniškų mokslinės informacijos duomenų saugyklų, prie unikalių skaitmeninio kultūros paveldo archyvų. Tai fizinė ir  virtuali aplinka mokymuisi, kūrybinei ir socialinei asmenybės raiškai.
Turėdamos didžiausią išplėtotą tinklą šalyse, pažangias technologijas ir darbuotojų kompetencijas, šios dienos bibliotekos – įtakingas, kompetentingas, patikimas veikėjas kuriant darnią, kūrybingą ir žinančią visuomenę.
VšĮ Telšių RPMC bibliotekoje- informaciniame centre vyko  disputas ,, Aš – interneto platybėse“, akcija ,, Aš skaičiau, skaityk ir tu“ ( skaitytojai rekomendavo perskaitytą knygą draugui ), veikė spaudinių parodos ,, Kurkime grožį“, ,, Geriausios knygos tau, skaitytojau“, vyko valandėlės ,, Mes žemaite nu Varniū“,, 180 akimirkų su A. Baranausku“.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAPicture 3220OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Popietė, skirta Mamos dienai.

 

Mama – Tai geriausias gyvenimo mokytojas.
Jos nepailstantis rūpestingumas veda mokinius grožio, gėrio ir tiesos keliu.
VšĮ Telšių RPMC mokiniai, gyvenantys bendrabutyje V. Žulpaitė, K. Pociūtė, D. Urbutytė, S. Nūtautaitė,  bibliotekoje surengė darbų parodą, skirtą Mamos dienai.
Bibliotekos bičiuliai, bendrabučio tarybos nariai sveikino mamas – mokytojas su gražiausia pavasario švente.

Picture 3294Picture 3377Picture 3379

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Darbų paroda ,, Atrieda Velykų margutis“

Bibliotekoje- informaciniame centre veikia mokinių, gyvenančių bendrabutyje- Ievos Olšvikytės, Aušros Sasnauskaitės, Eimanto Kungio, Viktorijos Žulpaitės, Vitalijos Petrauskaitės, Sigitos Nūtautaitės, Elvyros Bumblytės, Daivos Urbutytės, Mildos Riaubaitės, Beno Ručinsko, Justino Krenciaus darbų paroda.

Picture 2950

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Knygnešio diena

Kovo 16 dieną minėjome Knygnešio dieną. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba.

Bibliotekoje veikė spaudinių paroda ,, Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, mokiniai žiūrėjo meninį filmą ,, Knygnešys“, vyko edukacinė pamoka Žemaičių Vyskupystės muziejuje.

Picture 2866Picture 2878Picture 2879Picture 2883

Lietuvių kalbos mokytoja L. Ereminienė, bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Spaudinių parodos vasario mėnesį

Bibliotekoje – informaciniame centre veikė parodos:

,, Kai širdy Lietuva pražydus“, skirta Vasario 16 d.

,, Dviejų širdžių daina“, skirta Vasario 14 d.

,, Į pagalbą abiturientui“

Picture 2648Picture 2651

Karjeros koordinatorė D. Skrodenienė

SAUSIO SPAUDINIŲ PARODOS

  Sausio mėnesį bibliotekoje veikė parodos:

,, Likit atminty“, skirta sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienai atminti;

,, Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu“, skirta rašytojo A. Baranausko 180-osioms gimimo metinėms;

,, Naujos knygos“.

Picture 2430Picture 2431Picture 2432

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

KLAUSIMŲ – ATSAKYMŲ VAKARAS

Sausio 21 d. bibliotekoje- informaciniame centre vyko klausimų- atsakymų vakaras ,, Ateik, sužinok“. Savo žinias išbandyti susirinko gausus būrelis mokinių. Mantas Malakauskas, Linas Galinskas, Raimondas Maslauskas, Viktoras Rauktys atstovavo vieną komandą, o Viktorija Žulpaitė, Milda Riaubaitė, Justinas Krencius, Justinas Kungys atstovavo kitą komandą. Vakaro metu reikėjo atsakyti į 21 klausimą. Iš pradžių mokiniai žaidė komandose, o paskui jau kiekvienas kovojo už save. Mokiniai turėjo atlikti ir praktinę užduotį. Nugalėtoju tapo pastatų restauratoriaus specialybės mokinys Linas Galinskas. Bendrabučio tarybos ir bibliotekos bičiulių klubo mokiniai aktyviai palaikė savo komandos narius. Visi dalyvavę mokiniai apdovanoti atminimo dovanėlėmis, o nugalėtojas- diplomu.

Valanda bibliotekoje neprailgo, mokiniai turiningai ir smagiai praleido laiką.

Picture 2436 Picture 2438 Picture 2439 Picture 2440 Picture 2441 Picture 2443

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

VAKARAS BIBLIOTEKOJE. NAUJŲ KNYGŲ PRISTATYMAS

Gruodžio 2 d. bibliotekos bičiuliai susirinko  bibliotekos skaitykloje. Susirinkusiems, bibliotekos vedėja pristatė penkias naujas knygas, supažindino su 2014 metų knygos rinkimo sąrašu, pakvietė balsuoti už labiausiai patikusią knygą.
Pr-Pb13 grupės mokinė Stonkutė Domantė pristatė įdomią perskaitytą knygą , skaitė ištraukas iš šios knygos.
Kiekvienos pristatytos knygos turinys sudomino mokinius, ir  po pristatymo rinkosi jiems patikusią knygą. Knygos bičiuliai nutarė, kad kitas knygų aptarimas vyks mokyklos bendrabutyje.
Tokie knygų pristatymai jau tampa gražia tradicija.
Picture 2267Picture 2269

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

MOKINIŲ DARBŲ PARODOS

Lapkričio mėnesį bibliotekoje- informaciniame centre veikė parodos:
4DK14 grupės mokinių darbų paroda- simetrinė spalvota kompozicija ,, Simetrija“. Mokytoja D. Stuopelienė.
Varnių kultūros jaunimo centro dailės studijos mokinių užsiėmimų darbelių paroda. VKJC dailininkė G. Žeimytė.
Spaudinių paroda ,, Žodžių galia“. Nors gyvename žodžių okeane, retai pripažįstame žodžio galią pakylėti ar žeminti, įkvėpti ar varžyti, padėti ar sužeisti. Knygose pateikti paprasti būdai, kaip galime pakeisti savo pačių ir aplinkinių gyvenimus. Perskaitykime šių knygų pasaulio perlus ir neįkainojamą išmintį pritaikykime praktikoje!

VALANDA  SU  JUOZU TUMU – VAIŽGANTU 

Spalio 23 dieną bibliotekoje- informaciniame centre  vyko popietė , skirta Juozo Tumo – Vaižganto gimimo 145 – osioms metinėms paminėti. Dalyvavo  Telšių rajono K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo bibliotekininkės V. Krenciuvienė ir Z. Macienė, VšĮ Telšių RPMC lietuvių kalbos mokytoja L. Ereminienė, Varnių M. Valančiaus gimnazijos  mokytoja Vlada Vengrienė , literatų būrelio „Lyra“ narė mokytoja Gendvika Čiužienė, Varnių literatų būrelio „Lyra“ pirmininkas  Stanislovas  Genutis.

J. Tumas -Vaižgantas buvo ne tik taurios sielos kunigas – paprastų žmonių dvasios ganytojas, bet ir aktyvus visuomenės politinis veikėjas , lietuvių literatūros kritikas, pedagogas bei spaudos darbuotojas , knygnešystės puoselėtojas. 1927 metais J.Tumas – Vaižgantas dalyvavo atidengiant paminklą Vyskupui M.Valančiui Varniuose ir jį pašventino.

Mokytoja V.Vengrienė pacitavo rašytojo J. Paukštelio knygos „Dažnai atsimenu juos“ eilutes, kuriose ,tarsi rekviem, skamba: „Mirė Vaižgantas ir Lietuvoje pasidarė tamsiau“. Tai – pats nuoširdžiausias kolegos įvertinimas ir pagarba žymiam Lietuvių tautos patriotui ir humanistui, daugelio nuostabių lietuviškų kūrinių  autoriui ir visuomenės veikėjui.

Literatų būrelio „Lyra“ narė mokytoja Gendvika Čiužienė susirinkusiems pristatė J. Tumo – Vaižganto apysaką  „Nebylys“.

Renginys vyko šiltoje ir dalykiškoje  aplinkoje. Visiems kilo noras dar ir dar kartą pasiimti į rankas taip nuostabius rašytojo kūrinius, skaitant juos prisiliesti prie nepakartojamai svarbios mūsų tautos praeities.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPicture 2069

 Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

POPIETĖ „SKAITOME DONELAITĮ“

Šiais mokslo metais tęsiamas projektas, skirtas Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Poema ,,Metai“ – apmąstymas apie žmogų, laiką, Dievą – apima keturis metų laikus. Laikantis  poeto numatytos kompozicijos, organizuojami Donelaičio skaitymai pagal metų laikus.

Spalio 23 dieną Ap-Pb14 grupės mokiniai bandė Donelaičio akimis pamatyti rudenį. ,,Rudenio gėrybių“ skaitymai buvo siejami su poeto biografijos, istorinio konteksto, dailės interpretacijų vaizdais. Donelaičio tekstas – nelengvas išbandymas pirmakursiams, todėl, norėdami išgirsti poemos kalbos grožį, įtaigumą, klausėmės R. Kazlo skaitomų kūrinio ištraukų. Skaitymus užbaigėme nuotaikinga ,,Klausimėlio“ laida, po kurios mokiniai pasižadėjo perskaityti  K. Donelaičio ,,Metus“ ir netapti laidos herojais.

Laukiame pirmo sniego ir ,,Žiemos rūpesčių“ skaitymų.

Picture 2066

 

Lietuvių kalbos mokytoja L. Ereminienė

Paroda ,, Fotografuojame“

Spalio- lapkričio  mėnesį bibliotekoje eksponuojama Ko11 grupės mokinių darbų paroda

 ,, Fotografuojame“ .Tema:  Mano miestas. Gamtovaizdžiai. Fotografuojame rakursą.

      Kviečiame aplankyti mokinių darbų parodą!

Spaudinių paroda ,, Naujos knygos“

Rugsėjo- spalio mėnesį bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,, Naujos knygos“. Eksponuotos 35 knygos. Paroda ,, Tėviškės vėjas“, skirta poeto E. Mieželaičio-95 metinėms.

Picture 2010Picture 2007

                                                                                           Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

14-OJI NACIONALINĖ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų…

   Kiekvienas biblioteką atranda savaip. Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis,  sukurtas skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių. Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti. Biblioteka – daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos, kur mezgasi pažintys, kur formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems sukuriamos galimybės sužinoti, sugalvoti, keistis ir keisti.

Visą savaitę  bibliotekoje vyko įvairūs renginiai: Valanda su K. Donelaičiu. Kūrybos skaitymas pertraukos metu. Filmo ,, Donelaitis tarp mūsų“ žiūrėjimas. Informacinių technologijų galimybės bibliotekoje ( elektroninės knygų skaityklės). Valandėlė ,,Sprendžiame kryžiažodį“. Knygos atveria nuostabius pasaulius. Naujų knygų pristatymas. Akcija ,, Perskaitei knygą- grąžink“, ,, Aš skaičiau , skaityk ir tu“ ( rekomenduok perskaitytą knygą draugui ).

Sveikiname aktyviausius  bibliotekos skaitytojus: Gabija Pleškytė, Viktorija Žulpaitė, Eligija Bagočiūtė, Elvyra Bumblytė, Viktorija Stoškutė, Loreta Pilipavičiūtė, Viktorija Žakytė, Gediminas Bartkus, Linas Žukauskas, Indrė Šarpnickytė, Daiva Urbutė

100_4860100_4861

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

MOKINIŲ DARBŲ PARODA ,, SIMETRIJA“

Bibliotekoje veikė D-KO13, 4D13 grupių mokinių darbų paroda ,, SIMETRIJA“. Vadovė  vyr. profesijos mokytoja D. Stuopelienė.

Picture 1834

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

SPAUDINIŲ PARODA „Į PARODĄ ABITURIENTUI“

Artėjant egzaminams , dažnam moksleiviui kyla klausimas, kaip efektyviai pasiruošti egzaminams, kaip įrodyti sau ir kitiems, jog kažką sugebi. Juk gerai išlaikyti egzaminai suteikia laisvę studijuoti, ką nori ir kur nori – būti savo likimo šeimininku.
Bibliotekoje paruošta paroda „Į pagalbą abiturientui“ padės  mokiniams pakartoti ir įtvirtinti išmoktus dalykus bei pasirengti artėjantiems brandos egzaminams. Parodos leidiniuose – valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų užduotys, jų atsakymai ir sprendimai.

100_4863

Bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Akcija 2013 metų knygos rinkimai

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro biblioteka dalyvavo  projekte 2013 metų knygos rinkimuose. Šiuo projektu siekiama populiarinti šių laikų lietuvių autorių kūrybą, įtraukiant kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių, skaitymo džiaugsmą susieti su skaitymo nauda, tolarancija. Mokyklos bibliotekoje lankėsi Varnių miesto bibliotekos darbuotojos , literatų ,, Lyra“ būrelio narys Stanislovas Genutis. Susitikimo metu pristatytos renkamos knygos, mokiniai paraginti balsuoti už labiausiai patikusią knygą. Mokyklos mokiniai, mokytojai nominante išrinko G. Kanovičiaus knygą ,, Miestelio romansas“.

Pasibaigus respublikos Metų knygos rinkimams, skaitytojai išrinko Andriaus Tapino fantastinį romaną ,, Vilko valanda“, kurią mokyklos bibliotekoje gali perskaityti kiekvienas skaitytojas.

Picture 1367Picture 1371Picture 1376Picture 1592Picture 1594

Bibliotekos vedėja  Danutė Skrodenienė

KNYGNEŠIO DIENA

Kovo 17-21 dienomis mokykloje vyko renginiai, skirti paminėti knygnešystei- autentiškam mūsų tėvynės reiškiniui, padėjusiam mums išlaikyti kalbą, raštą, atgauti valstybingumą. Per pamokas ir grupės valandėles buvo kalbama apie spaudos draudimą ir knygnešių veiklą. Bibliotekoje veikė parodėlė ,, Knygnešystė- lietuvių kova už spaudos laisvę“, pertraukų metu gaminami ir vėliau eksponuojami knygų žymekliai. Trečiadienį pirmo kurso automobilių mechanikų ir padavėjų-barmenų specialybės mokiniai apsilankė Žemaičių vyskupystės muziejuje, kur apžiūrėjo 1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms skirtą parodą. Muziejaus direktorius A. Ivinskis papasakojo apie knygnešystę ir vyskupo M. Valančiaus indėlį į šią veiklą. Mokiniai apsilankė muziejaus bibliotekoje, kur galėjo prisiliesti prie senųjų, spaudos draudimo metais išlikusių knygelių, kalendorių. Renginių ciklą užbaigė filmo ,, Knygnešys“ peržiūra.

Knygnešio dienos renginiai priminė apie sunkų mūsų valstybingumo kelią, apie meilę gimtąjai kalbai ir Tėvynei.

Picture 1723Picture 1724Picture 1730Picture 1735Picture 1738

 Lietuvių kalbos mokytoja L. Ereminienė, bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

Spaudinių parodos, renginiai spalio mėnesį

Renginys ,, Gyvenam po viena saule“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai: popietė, spaudinių paroda ,, Taip gydėsi mūsų senoliai“, mokinių ir senjorų darbų paroda ,, Spalvų žaismas“.

,, Lietuvių prozos galiūnas“, skirta V. Krėvei Mickevičiui-135“.

,, Lietuvos respublikos konstitucijai“- 25 metai.

I-Kp17 grupės mokinės Kordelijos Vizgaudytės piešinių paroda ,, Spalvų muzika“

Edukacinis užsiėmimas ,, Palinkėjimas draugui“.

Dalyvauta Telšių knygų mugėje.

Edukacinė išvyka ,, Biblioteka – atvira žinių ir idėjų namai bendruomenei.

donelaiciui

Lietuvos Respublikos Seimas 2014 metus Lietuvoje paskelbė K.Donelaičio metais.

Bibliotekoje- informaciniame centre veikia spaudinių paroda ,, Jau saulelė vėl atkopdama“… Paruošti stendai apie Kristijono Donelaičio biografiją, kūrybą, atsiminimai apie rašytoją, konkurso  Ko mus šiandien gali pamokyti Donelaitis? mokinių rašiniai.

Picture 1742Picture 1802Picture 1803

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

NAUJOS PARODOS

Bibliotekoje- informaciniame centre veikė parodos ,, Naujos knygos“, ,, Užgavėnės“, ,, Velykos“.

Picture 1760Picture 1796

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Spaudinių parodos, renginiai  lapkričio mėnesį

 Bibliotekos bičiuliai dalyvavo Varnių miesto bibliotekoje literatūrinėje popietėje ,,Pavasario balsų aidai‘, skirta J. Mačiulio – Maironio 155 –osioms gimimo metinėms.

Naujų knygų paroda.

Viktorina ,,Pažink Maironį“. Aktyviausi mokiniai: S. Jokimčiutė, R. Činskytė, V. Bumblauskas, M. Mikalauskaitė, R. Smirnova.

Knygų J. Moyes ,,Aš prieš tave“ ir J. Green  ,,Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ pristatymas. Filmo žiūrėjimas pagal šias knygas.

Dalyvavimas R. Šarknicko knygos ,,Šarkos sielos šauksmas“ pristatyme.

Užsiėmimas ,,Palinkėjimas draugui“. Dalinkim šilumą širdies“. Darbelių paroda

Spaudinių parodos, renginiai gruodžio mėnesį

Paroda ,, Gruodžio 1- AIDS diena“, ,, Kalėdų stebuklo belaukiant“.

Edukacinis užsiėmimas ,, Žaisliuko gaminimas“.

Viktorina ,, Ateik. Sužinok. Atsakyk“.

Dalyvavimas renginyje ,, Po angelo sparnu“.

Knygos pristatymas, filmo žiūrėjimas, aptarimas.

Varnių bendruomenės narės Rūtos Balčienės megztų darbų paroda.

Spaudinių parodos, renginiai sausio mėnesį

Dalyvavimas susitikime su Metų knygos 2017 poezijos penketuko knygos,, Štai“ autore Agne Žagrakalyte.

Paroda ,, Poeto, rašytojo V. Mykolaičio Putino – 125 gimimo metinėms.

Paroda ,, Tą naktį ugnimi pražydo Laisvė“, skirta Sausio 13-Laisvės gynėjų dienai.

Popietė ,, Tarptautinė Ačiū diena“.

V17 grupės mokinės Juditos Šadbaraitės piešinių paroda.

Spaudinių parodos, renginiai vasario mėnesį

Parodos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui: ,, Po šimtmečio saule“, ,, Lietuva tokia graži“, ,, Lietuvos istorija romanų puslapiuose“.

Kūrybinių knygų skirtukų dirbtuvės. Mokinių kūrybinių darbų paroda ,, Po skirtuką lietuvių rašytojų knygai“ ( Aktyviausi mokiniai: J. Šadbaraitė, M. Mikalauskaitė, A. Rekašiūtė, M. Rupšlaukytė, R. Smirnova, S. Bernotas, T. Jurevičius, M. Diburytė, L. Žukauskytė, E. Rubavičius, R. Sabaliauskytė, M. Stočkūnaitė).

Viktorina ,, Mano Lietuva. 100 klausimų apie Lietuvą“.

,, Užgavėnės“.

Popietė – Knygų pristatymas mokiniams,, Lietuvos istorija  romanų puslapiuose“.

Valandėlė- knygos J. Green. ,, Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ pristatymas. Dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja R. Galkontienė, Varnių miesto bibliotekininkės.

Mokinių kūrybinių darbų paroda ,, Darbeliai Kaziuko mugei“.

Dalyvavimas Vilniuje ,,Knygų mugė 2018“ . Šūkis ,, Skaitau Lietuvą, skaitau pasaulį“

Spaudinių parodos, renginiai kovo mėnesį

Kovo 11- oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Neblėstanti Vydūno šviesa- 150 gimimo metinėms.

Knygnešių diena: Spaudinių paroda ,, Jie ėjo knygoms nešini:, filmo,, Knygnešys“ peržiūra, viktorina ,, Knygnešių laikai“, popietė,, Sakmė apie knygnešius“ Žemaičių vyskupystės muziejuje .

Mokinių I-Kp17 grupės mokinių S. Maižiūtės Beatričės ir Kordelijos Vizgaudytės piešinių paroda.

2V16 mokinių E. Rubavičiaus, L.Žukauskytės, M. Diburytės, R. Sabaliauskytės, A- Pb16 grupės N. Jonavičiūtės velykinių darbų paroda. V17 grupės mokinių M. Mikalauskaitės, R. Smirnovos spalvinti darbai Puošiame velykų medį.

Spaudinių parodos, renginiai balandžio  mėnesį

Popietė ,, Gerumas, sėkmė, galia“. Knygos J. Palacio ,, Stebuklas“ pristatymas, filmo žiūrėjimas. Nacionalinė bibliotekos savaitė: parodos- Tūkstantis ir vienas atsakymas, Gydanti minčių galia. Integruota etikos pamoka Pamoka kitaip. Valandėlė ,, Laisvė skaityti“, skirta Pasaulinės knygos dienai. Filmo vakaras. Išvyka aktyviausiems bibliotekos pagalbininkams. Dalyvavimas literatūrinėje popietėje ,, Poezija Tavo ir mano širdy“. Laimingos valandos bibliotekoje. Aklas pasimatymas su knyga. Aktyviausių pagalbininkų ir skaitytojų apdovanojimas.

Spaudinių parodos, renginiai gegužės ir birželio  mėnesį

D-Kp15 grupės mokinių kūrybinių darbų paroda.

Lietuviškos spaudos, knygos ir kalbos kelias, skirta spaudos atgavimo, knygos dienai.

Europa: istorija ir šiandiena.

Rūkymas ar sveikata, skirta Pasaulinei Nerūkymo dienai.

Pedagoginė literatūra mokytojui.

Mokinių siuvinėtų darbų paroda ,, Siuvinėjimo magija“.

Dalyvavimas Žemaičių vyskupystės renginyje ,, Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“.

E.M. Remarkui- 120.

Tremtis įamžinta eilėraštyje, skirta Gedulo ir Vilties dienai.

Joninės: papročiai ir tradicijos.

 

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA