Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
Įteikti profesinio mokymo diplomai

VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre 10 specialybių absolventams įteikti profesinio mokymo diplomai.

Renginio vedėja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Barakauskienė pasveikino visus, susirinkusius šį gražų rytą į ypatingą šventę, ir pasidžiaugė, kad Centras pražydo pačiais gražiausiais žiedais- absolventų šypsenomis.

Centro direktorė Nijolė Jastrumskienė, sveikindama absolventus, kalbėjo, kad jie, įgiję bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, yra puikiai pasiruošę savarankiškai darbinei veiklai, o įsidarbinti neturėtų būti sunku, kadangi šiuo metu  darbo rinkoje vietos apstu. Centro direktorė dėkojo  tėveliams, globėjams, rūpintojams už pagalbą, o mokiniams už tai, kad jie buvo tikri Centro šeimininkai, reprezentavo Centrą rajone ir už jo ribų. Labiausiai nusipelnę pagyrimo šie mokiniai: Gintarė  Kundrotaitė, Erika Remėzaitė, Giedrius Ulba,  Lukas Tomkus, Tomas  Bunkevičius, Karolis Talmantas, Vidmantas Veckus, Giedrius   Lileikis, Aurelija Laurinavičiūtė.

Baigdama sveikinimo kalbą direktorė palinkėjo absolventams visada vertinti save teigiamai, savo gebėjimus parodyti maksimaliai, siekti užsibrėžtų tikslų, o jeigu nepasiseka, mėginti dar kartą ir dar.

Šventėje dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Juška sveikino absolventus, įgijusius įgūdžių ir kompetencijų vienoje iš  geriausių mokyklų regione ir Lietuvoje. Ragino jaunuosius specialistus nesustoti vietoje, nuolat tobulėti, siekti, kad mintys ir viltys išsipildytų, o išvykus į užsienį, vėl grįžti ir savo darbais, sumanymais gražinti gimtąją Lietuvą.

UAB „KV GROUP“  ir Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacijos  vadovas Mantas Vaškys džiaugėsi už tuos, kurie nesustojo pusiaukelėje, baigė šią mokyklą ir įgijo specialybę. Patikino, kad visų specialybių absolventai labai reikalingi darbo rinkai, ir darbo visiems pakaks.

Absolventai dėkojo mokytojams, grupių vadovams už tai, kad mokė augti, siekti, tobulėti, kad dalino save į mažus žiburėlius vardan savo mokinių ateities.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Leščiauskienė pasveikino absolventus su gražia švente, palinkėjo, kad žinios, įgytos kompetencijos atvertų kelią į pilnavertį gyvenimą, perskaitė direktoriaus įsakymą dėl padėkų.

Padėkomis už puikų  mokymąsi bei pavyzdingą mokinio pareigų vykdymą, aktyvų dalyvavimą  renginiuose, reprezentuojant centrą ir jame vykdomas veiklas,  aktyvų dalyvavimą meninėje, sportinėje ir būrelių veikloje bei iškovotas prizines vietas, už puikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo  rezultatus Centro baigimo proga apdovanoti 69 absolventai.

Neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA