Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

APSKAITININKAS – KASININKAS

DARBO APRAŠYMAS
Įgiję apskaitininko – kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. Apskaitininkas ir kasininkas tvarko įmonės turto, nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, darbo ir darbo užmokesčio apskaitą, pildo pirminius apskaitos dokumentus, priima ir tikrina į sandėlį gautas prekes, registruoja ūkines operacijas apskaitos registruose, rengia apskaitos dokumentus archyvui. Tvarko kasos dokumentus, rengia kasininko apyskaitą. Tvarkydamas įmonės apskaitą vadovaujasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
ASMENINĖS SAVYBĖS
Apskaitininkui ir kasininkui svarbios šios asmeninės savybės: tvarkingumas, punktualumas, pareigingumas, sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi, lankstumas, imlumas.
STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis (mokymosi trukmė – 1 metai)
Sėkmingai baigę apskaitininko – kasininko mokymo programą įgysite šias kompetencijas:
Privalomos kompetencijos:
1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį
turtą apskaitoje;
3. Apskaityti kasos ir banko operacijas;
4. Vykdyti atsargų apskaitą;
5. Vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą;
6. Vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;
7. Vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
8. Parengti apskaitos dokumentus saugojimui.
Pasirenkamos kompetencijos:
1. Atlikti gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymą;
2. Apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius;
3. Parengti finansines ataskaitas.
Suteikiama profesinė kvalifikacija – APSKAITININKAS – KASININKAS.
Jūs mokysitės šių modulių:
1. Įvadinis modulis
2. Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas
3. Ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje
4. Kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir registravimas apskaitoje
5. Atsargų apskaitos duomenų formavimas ir apskaitymas
6. Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas
7. Mokėtinų ir gautinų sumų duomenų formavimas ir apskaitymas
8. Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas
9. Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
10. Finansinių ataskaitų rengimas
11. Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas
Baigus centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.
TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA