Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
 VIZIJA

    VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras – mokymo įstaiga, rengianti aukštos kvalifikacijos darbininkus, gebančius prisitaikyti ir įsitvirtinti darbo rinkoje; užtikrinanti kokybišką pagrindinio ir vidurinio ugdymo suteikimą; plečianti savo infrastruktūrą bei profesinio mokymo paslaugas; kurianti šiuolaikišką mokymo įstaigą, kurioje sudarytos sąlygos veržliam, atsakingam, savarankiškam, solidariai kuriančiam savo ateitį žmogui formuotis, suteikianti saugią ir higienišką aplinką.

 MISIJA

-Rengti kvalifikuotus, konkurencingus darbuotojus, tenkinančius darbdavių poreikius.

-Plėtoti tęstinio mokymo kryptį, sudarant galimybes įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

-Teikti kokybišką pagrindinį, vidurinį išsilavinimą.

-Ugdyti pilietiškai brandžią, išsilavinusią, pareigingą, aktyvią asmenybę, gebančią prisitaikyti visuomenėje ir darbo rinkoje bei teikiančią naudą visuomenei

2018-2019 MOKSLO METŲ TIKSLAI 

  1. Parengti kvalifikuotus darbininkus, sugebančius įsitvirtinti darbo rinkoje ir prisitaikančius prie besikeičiančių socialinių ir ekonominių sąlygų.
  2. Gerinti ugdymo kokybę, užtikrinant kokybišką ir veiksmingą bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą.
  3. Plėtoti sektorinio praktinio mokymo centro veiklas ir jų apimtis, efektyviai išnaudojant inovatyvią praktinio mokymo bazę.
  4. Užtikrinti sveiką, saugią, emociškai palankią, užkertančią kelią smurto bei prievartos apraiškoms, aplinką.
TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA