Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
PAGALBA

Be pavadinimo

Pagalba mokiniui. Atmintinė (atsisiųsti)

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  www.sppc.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centras  www.vpsc.lt
Valstybinė jaunimo reikalų taryba  www.vjrt.lt
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga  www.vaikams.lrs.lt
Paramos centras vaikams su fizine negalia  www.paramoscentras.w3.lt
Nusikalstamumo prevencijos centras Lietuvoje  www.nplc.lt
Švietimo ir mokslo ministerija  www.smm.lt
Paramos vaikams centras www.pvc.lt/lt/
Jaunimo psichologinės paramos centras www.jppc.lt
Saugaus vaiko centras   http://www.saugus-vaikas.lt/index.php/lt/
Vaikų linija www.vaikulinija.lt   

Krizių įveikimo centras: https://krizesiveikimas.lt/

El. paštas: info@krizesiveikimas.lt

Pagalba gedintiems: www.gedintiems.lt

Techninė pagalba kelyje 1888 1888


I
nformacija Centro darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/„Vaikų linijos“ informacija:

Galimos patyčių prevencinės veiklos: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

Veiklos grupėse: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje/

Centro bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/

Patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais/

Patyčių situacijų sprendimo galimybės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

Reagavimo į patyčias principai: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai/

Pokalbio su nukentėjusiuoju gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs/

Kaip įtraukti patyčių stebėtojus: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtojus/

Reagavimas į el. patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias/

Pokalbiai su vaikų tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais/

Pokalbio su skriaudėjais gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs/

Kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais/

Informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti:http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/

Informacija tėvams: http://www.bepatyciu.lt/tevams/

Grupių vadovams. Grupės veiklos planavimui. www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/patyciu_prevencija_mokyklose.pdf

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA