Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
Padėkos diena ir būrelių veiklos pristatymas

Jau tapo gražia tradicija mokslo metams einant į pabaigą Centro bendruomenei pristatyti būrelių veiklą ir padėkoti patiems geriausiems, labiausiai nusipelniusiems mokiniams.

Savo veiklą pristatė šiuolaikinio šokio grupė ,,Allegro“ (vadovė vyr. choreografijos mokytoja Laima Šiaudkulienė), lankytojų aptarnavimo būrelis (vadovė profesijos mokytoja Regina Norkienė), klubas ,,Bičiuliai“ (vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Barakauskienė), robotikos būrelis (vadovas IT vyr. mokytojas Giedrius Bagdonas), bibliotekos bičiulių klubas, būrelis ,,Siek, planuok, veik“ (vadovė bibliotekos-informacinio centro vedėja Danutė Skrodenienė), sporto būreliai (vadovai Rimvydas Šiaudkulis, Edmundas Skrodenis, Feliksas Jokubauskis).

Renginio metu 73 mokiniams už labai gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą Centro veikloje bei pelniusiems prizines vietas olimpiadose, konkursuose, varžybose įteiktos padėkos.

Neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA