Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
Paminėta Laisvės gynėjų diena

Minint 27 -ąsias Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną Centre Varniuose ir Telšiuose lankėsi garbės savanoriai-šauliai Vaclovas Ringys ir Vytautas Kybartas. LR Parlamento gynėjai pasidalino prisiminimais, susietais su tragiškų dienų įvykiais, ragino jaunuolius stoti į savanorių gretas, o iškilus pavojui, ginti  Tėvynės laisvę.

Sausio 12 d. prisijungėme prie  pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“  ir  Centre prie langų uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes.

Bibliotekoje-informaciniame centre lankytojai galėjo susipažinti su knygomis ir spaudiniais, bylojančiais apie Laisvės gynėjų ryžtą, pasiaukojimą vardan Lietuvos laisvės.

Neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA