Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
Paskaita apie donorystę

Kovo 6 dieną aktų salėje mokiniams vyko paskaita „Ko verta donorystės dovana“, kurią inicijavo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Paskaitą skaitė Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė – lektorė Renata Bruzgienė iš Vilniaus.

Gerbiama viešnia paaiškino, kad Nacionalinio transplantacijos biuro paskirtis – organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir analizuoti donorų ruošimą, audinių ir organų paėmimą, pervežimą ir paskirstymą, recipientų parinkimą, audinių bankų veiklą, tvarkyti žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registrą, propaguoti donorystę. Lektorė paminėjo, jog būtinybė atlikti organų transplantaciją iškyla, kai kiti gydymo metodai ir būdai tampa nebeefektyvūs – tada gydytojų konsiliumas priima sprendimą, kad pacientui būtinas donorinis organas ar audinys. Pasak lektorės, donorystė – tai žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) organų, skirtų transplantuoti kitam žmogui, savanoriškas ir neatlygintinas dovanojimas.  Lietuvos Respublikos įstatymai reikalauja saugoti donoro ir recipiento konfidencialumą, tačiau padedant Nacionaliniam transplantacijos biurui donoro artimieji ir recipientas gali anonimiškai susirašinėti. Taip pat Renata Bruzgienė priminė, kad Lietuvoje atliktos tokios pirmosios  transplantacijos: širdies persodinimas atliktas 1987 m. rugsėjo 2 d., inksto transplantacija atlikta 1970 m. vasario 18 d.,  kepenų  –  2000 metais, kasos ir inksto komplekso transplantacija atlikta 2008 m., nuo 1974 m. – ragenų transplantacijos. Lektorė sakė, kad Lietuvoje 2017 m. buvo atlikta iš viso 141 transplantacija. Paaukoti donorų organai ir audiniai kasmet Lietuvoje išgelbėja gyvybę arba pagerina gyvenimo  kokybę 200 žmonių. Iš daugiau kaip 400 transplantacijos laukiančiųjų pacientų sąraše 18 yra vaikų. Lietuvoje kasmet  miršta apie 15-20 žmonių, nesulaukę donoro organo. Lektorė pažymėjo, kad kiekvienas žmogus gali tapti potencialiu donoru, nesvarbu, kiek jam metų.

Ši paskaita privertė mokinius susimąstyti, nes laukiančiųjų vietoje gali  atsidurti bet kuris iš jų. Paskaita buvo informatyvi ir labai naudinga.

Daugiau informacijos apie donorystę galite rasti: http://www.transplantacija.lt//


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA