Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
ĮVYKDYTI

PROFESINĖ MOKYKLA VISIEMS

ERASMUS+: LEONARDO DA VINCI PAPROGRAMĖS ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTAS

SOCIALINIS PROJEKTAS  „Mylėk save“ 2016

Tęstinis socialinės paramos projektas „AŠ ŠALIA TAVĘS“

SOCIALINIS PROJEKTAS „Mylėk save“

 “VšĮ TELŠIŲ REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE: STATYBOS SEKTORIAUS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO STEIGIMAS”. NR. VP3-2.2-ŠMM-13V-03017.

Erasmus+:Leonardo da Vinci projekto „IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje “ Nr. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850

Erasmus+:Leonardo da Vinci projektas ‘Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265

LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SPECIALISTŲ MOBILUMO (VETPRO) PROJEKTAS „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS DIDINIMAS, SUSIPAŽĮSTANT SU KOMPETENCIJŲ MATAVIMU IR VERTINIMU EUROPOS ŠALYSE“, NR. LLP- LdV- VETPRO- 2013- LT- 0921

„VIDINIŲ PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MECHANIZMŲ DIEGIMAS PLUNGĖS, MAŽEIKIŲ IR TELŠIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-009

LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAS NR. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0669 “ MOKINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ ĮTVIRTINIMAS PER ĮGYJAMĄ PATIRTĮ UŽSIENIO PROFESINIO MOKYMO ARBA GAMYBINĖJE INFRASTRUKTŪROJE“

„EKONOMIKA IR PROFESIJA“ NR.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0881

PROJEKTAS “Mylėk save” – KELIAS Į SVEIKATĄ PER ŽINIAS IR SPORTĄ

LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAS „SUVIRINTOJŲ PROFESINĖ PATIRTIS EUROPOJE“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0825

SOCIALINIS PROJEKTAS „Mylėk save“

„KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE “, SUTARTIES NR. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606

LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS PER PRAKTINĘ VEIKLĄ EUROPOJE“  Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0686.

“MANO ŽEMAITIJA”

ATGIMIMAS”

„ASMENŲ, SUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO VEIKLA, MOKYMAS PAGAL TR1 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRUOTOJŲ (TRAKTORININKŲ) MOKYMO PROGRAMĄ“

Leonardo Da Vinči mobilumo projektas “BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS PRAKTINIO MOKYMO METU”

Leonardo Da Vinči mobilumo projektas “BENDRŲJŲ IR SPECIALYBĖS GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT DIDINTI JAUNŲ SUAUGUSIŲ EUROPIEČIŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBES”

Leonardo Da Vinči mobilumo projektas “PROFESINĮ MOKYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ IR VYKDANČIŲ ASMENŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SUSIPAŽĮSTANT SU PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME ES ŠALYSE”

„SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA“

“PADOVANOK SAU RANKINĘ”

“AŠ ŠALIA TAVĘS”

„MYLĖK  SAVE“

Leonardo Da Vinči mobilumo projektas „MECHANIKOS IR METALO DARBŲ SPECIALISTŲ PRAKTINIO MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS VERTINIMO VEIKSMINGUMO DIDINIMAS“ NR. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0344

Leonardo Da Vinči mobilumo projektas „PROFESIJOS KONSULTANTŲ VADYBINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS TOLESNIO PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PLĖTOJIMO ASPEKTU“ NR. LLP-LDV-IVT-2010-LT- 0330

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA