Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
STAŽUOTĖ DANIJOJE

Pagal ERASMUS+: LEONARDO DA VINCI PAPROGRAMĖS ASMENŲ MOKYMOSI  MOBILUMO PROJEKTĄ „MEISTRIŠKUMAS, TRADICIJOS IR INOVACIJOS PER PARTNERYSTĘ IR TARPTAUTIŠKUMĄ PROFESINIAME MOKYME“  2018 m. kovo 19 – 23 dienomis lankėmės Danijoje profesinio mokymo centre Lolland Falster (CELF).

CELF – tai plataus spektro profesinio rengimo (profesinio mokymo) teikėjas Moen, Lolland ir Falster regionuose. CELF turi filialus Nykøbing Falster (būstinė),  Maribo ir Nakskov miestuose.

Stažuotės metu susipažinome su profesinio mokymo politika Danijoje, mokinių galimybėmis pasirinkti, „prisimatuoti“ tinkamą profesiją. Pasidžiaugėme CELF mokymo baze, puikiai organizuotu ugdymo procesu: mašinų, variklių gedimų diagnostika ir remontu, mūrijimu, betonavimu, santechnikos montavimu, dailidės darbais, virėjo bei IT technikos gedimų nustatymu ir jų šalinimu. Dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose. Maloniai nustebino mokinių darbo drausmė ir noras įgyti pasirinktą specialybę.

Nuoširdžiai dėkojame CELF administracijai už šiltą priėmimą ir suteiktą galimybę dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose.

According to ERASMUS +: LEONARDO DA VINCI PROGRAM MENTAL MOBILITY PROJECT “ Excellence, traditions and innovation through partnership and internationalization of vocational training“, On March 19-23 2018 we visited the Lolland Falster (CELF) vocational training center in Denmark.

CELF is a provider of a wide-ranged vocational education and training in the regions of Moen, Lolland and Falster. CELF has its branches in Nykøbing Falster (headquarters), Maribo and Nakskov cities.

During the internship, we became acquainted with the vocational training policy in Denmark, the ability of students to choose, „try on“ a suitable profession. We enjoyed the CELF training base, neatly organized educational process of diagnostics and repair of automobiles and their engines, brick laying, concreting, plumbing, carpentry, chef specialty and the detection of IT hardware failures and its maintenence. We participated in practical classes as well and were pleasantly surprised at the student’s work discipline and their desire to acquire the chosen specialty.

We are sincerely grateful to the CELF administration for its warm welcome and the opportunity to take part in practical classes.

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA