Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
UGDYMAS KARJERAI

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras dalyvauja  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projekte  „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 Uždaviniai:  

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir

mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);

• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti

įtakos karjerai;

• būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymą  karjerai vykdo karjeros  koordinatorė: bibliotekos vedėja – Danutė Skrodenienė ,  el. paštas  ssdanutek@gmail.com

Konsultuoja bei veiklą koordinuoja karjeros konsultantė  Akvilė Bukinienė, el. paštas akvilebukiniene@gmail.com

Konsultacijos vyksta:

Savaitės dienos         Darbo laikas
Pirmadienis    9.00 – 11.00, 14.00 – 16.00
Antradienis    9.00 – 11.00, 14.00 – 16.00
Trečiadienis    9.00 – 11.00, 14.00 – 16.00
Ketvirtadienis    9.00 – 11.00, 14.00 – 16.00
Penktadienis    8.00 – 10.00, 16.00 – 18.00

Konsultacijų laikas gali būti derinamas individualiai

Mus rasite: 
VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bibliotekoje-skaitykloje ( 2 aukštas).

Ugdymo karjerai darbo grupė:

Danutė Skrodenienė, karjeros koordinatorė;

Rita Leščiauskienė  pavaduotoja ugdymui;
Inga Ramonienė, socialinė pedagogė;
Gražina Grinkevičienė , vyr.istorijos mokytoja, bendrojo lavinimo metodinės grupės pirmininkė;
Irena Butrimienė, vyr. profesijos mokytoja, metodinės grupės pirmininkė;
Vida Šimkienė, vyr. profesijos mokytoja ( ekonomika).

Jau veikia nauja ugdymo karjerai informacinė svetainė!

 http://www.mukis.lt  (Joje galima rasti įdomių žaidimų, testų, filmukų apie įvairias profesijas. )

RENGINIAI

„KARJEROS AVILYS 2016“

      Mūsų centro mokiniai su karjeros koordinatore Danute Skrodeniene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Leščiauskiene dalyvavo Jaunimo darbo centro organizuotoje mokymosi, studijų ir karjeros planavimo mugėje „KARJEROS AVILYS 2016“ Mažeikiuose. Mažeikių rajono moksleiviams pristatė VšĮ Telšių regioninį profesinio mokymo centrą, mokymosi galimybes, siūlomas įgyti profesinio mokymo programas bei mokymąsi gimnazijos skyriuje.   Tikimės toliau bendradarbiauti su darbo biržos atstovais, padėdami jauniems žmonėms kartu kurti ateities planus, ieškoti tinkamiausio sprendimo kur mokytis.

001004 005 006 007 008 009 011 012 015 016

    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Leščiauskienė

Pažintis su profesija

   Gegužės 6 d. į VšĮ Telšių RPMC atvyko Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokiniai su pavaduotoja ugdymui S.Vaškevičiene. Mokinius supažindinome su mokykla, mokymo programomis,  rengiamomis specialybėmis.

Praktinio mokymo kabinete gimnazijos mokiniai susipažino su virėjo, padavėjo barmeno darbu, įranga. Vyr. profesijos mokytojos mokė merginas daržovių pjaustymo, maisto ruošimo subtilybių. Praktinio užsiėmimo apibendrinimas vyko prie apskrito stalo. Mokiniai dalijosi įspūdžiais, vaišinosi morkų kava, džiaugėsi , kad galėjo dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose.

Tikimės, kad dalyvavimas praktinėje veikloje mokiniams padės apsispręsti renkantis profesiją, tolimesnį gyvenimo kelią.

Picture 3255 Picture 3258 Picture 3261 Picture 3266 Picture 3267 Picture 3269 Picture 3272 Picture 3276 Picture 3277

Karjeros koordinatorė D. Skrodenienė

Renginys ,,Planuok savo karjerą“

Gegužės 12 d. dalyvavome Šilalės jaunimo darbo centro renginyje ,, Planuok savo karjerą“. Supažindinome jaunuolius su VšĮ Telšių RPMC mokymo programomis, stojimo sąlygomis bei galimybėmis mokytis mūsų mokymo įstaigoje.

Picture 3437 Picture 3438

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

 

Susitikimai su Kražių , Rietavo Ivinskio , Šilalės S. Gaudiešiaus gimnazijų, Žarėnų Minijos, Luokės, Upynos, Tverų mokyklų mokiniais, Telšių darbo biržos jaunimu

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė su  VšĮ Telšių RPMC mokiniais  lankėsi mokyklose, susitiko su mokiniais, pristatė mokymo programas, rengiamas specialybes.
Koordinatorė pakvietė atvykti į VšĮ Telšių RPMC , pasirinkti paklausią profesiją, palinkėjo visiems siekti karjeros, atsižvelgiant į savo poreikius ir galimybes.

Picture 3128 Picture 3129 Picture 3136 Picture 3439 Picture 3445 RIMG0044

Karjeros koordinatorė D. Skrodenienė

Svečiuose Alsėdžių mokyklos mokiniai

Gegužės 13 dieną VšĮ Telšių RPMC svečiavosi Alsėdžių mokyklos 10 klasės mokiniai su pavaduotoja Daiva Gramaliene. Svečiai susipažino su  mokykla, joje rengiamomis profesijomis, apžiūrėjo teorinio ir praktinio mokymo patalpas.

Picture 3254

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

Ekskursija į viešojo maitinimo įmones

VšĮ Telšių RPMC  padavėjo  barmeno, virėjo specialybės mokiniai lankėsi Telšių viešojo maitinimo įmonėse. Tikslas- supažindinti su darbdavio keliamais reikalavimais darbo vietose, pamatyti  patalpas iš arti, sužinoti apie įmonių veiklą, perspektyvas, karjeros sėkmės kelią. ,,Teatro“ ir ,,Prie fontano“ kavinių direktorės pasidalino savo patirtimi, aptarė įsidarbinimo  galimybes baigus mokyklą. Mielai savo darbo patirtimi pasidalijo ir mūsų buvusi  mokinė Andžela Rusina.
Išvyka į maitinimo įmones paskatino mokinius labiau siekti savo užsibrėžto tikslo, daugiau domėtis  savo profesija.

Picture 2494 Picture 2495 Picture 2498 Picture 2500 Picture 2501

Karjeros koordinatorė D. Skrodenienė

Sėkmės pamoka

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centre lankėsi buvęs mokyklos mokinys Mindaugas Lileikis. Jis susitiko su trečio kurso mokiniais, papasakojo apie mokykloje praleistus mokslo metus, pasidalijo savo patirtimi apie darbo subtilybes.

    Mindaugas pabrėžė, kad VšĮ Telšių RPMC yra puiki mokykla ne tik norintiems įgyti  norimą specialybę, bet ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Mindaugas atėjo čia mokytis, nes mokykla netoli namų, geras susisiekimas, suteikiama galimybė apsigyventi bendrabutyje, baigti 12 klasių ir įgyti automobilio mechaniko specialybę. Jis džiaugėsi, kad mokykloje kvalifikuotų mokytojų dėka įgijo teorinių ir praktinių žinių, kurios leido išlaikyti pasirinktus valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai tęsti mokslus Žemaitijos Kolegijoje. Įgyta profesija VšĮ Telšių RPMC Mindaugui palengvino įstojimą į kolegiją, nes jis toliau tęsė mokslus pagal jau įgytą specialybę. Jam pridėtas papildomas balas, įskaitoma keletas profesijos dalykų. Mindaugas, susirinkusiems mokiniams pasakodamas savo sėkmės istoriją, pabrėžė, kad profesinio mokymo centras daug prisidėjo prie jo tolimesnės karjeros

     Mindaugas pasidžiaugė, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Telšiuose, S. Daukanto g.17 duris atvers naujas statybos sektorinis praktinio mokymo centras ir pakvies mokytis visus, norinčius įgyti paklausias specialybes : apdailininko ( statybininko), mūrininko betonuotojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, Varniuose mokiniai galės  įgyti padavėjo ir barmeno, virėjo, automobilių mechaniko , suvirintojo specialybę.

    Mindaugas paragino visus mokytis, tobulėti, siekti gerų rezultatų,  atvykti į VšĮ Telšių RPMC ir įgyti paklausias profesijas,  darbo rinkoje užtikrinančias darbo vietą, sėkmingą verslo vykdymą ne tik Lietuvoje , bet ir užsienyje.

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  bibliotekos vedėja, karjeros koordinatorė D. Skrodenienė

 

Svečiuose Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai

Picture 2606 Picture 2609

Susitikimai su Janapolės, Pavandenės pagrindinių mokyklų, Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos mokiniais

Picture 2356 Picture 2357 Picture 2359 Picture 2362 Picture 2367 Picture 2369 Picture 2371 Picture 2516 Picture 2371 Picture 2516 Picture 2518 Picture 2519 Picture 2520

Pažintis su profesija

Gruodžio 11 d. VšĮ Telšių RPMC lankėsi Šiaulių rajono Bubių pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojos, profesinio veiklinimo organizatorė. Mokiniai susipažino su mokykla, domėjosi apie mokykloje įgyjamas profesijas. Profesijos mokytojai M. Rimeikis ir E. Skrodenis svečiams aprodė gamybines-mokomąsias dirbtuves, įrangą, techniką. Profesijos mokytoja R. Norkienė vedė užsiėmimus. Su svečiais kartu dirbo ir juos mokė III kurso padavėjo- barmeno specialybės mokinės S. Surblytė ir L. Pilipavičiūtė.

Picture 2300 Picture 2301 Picture 2304 Picture 2307 Picture 2309 unnamed

Karjeros koordinatorė D. Skrodenienė

Susitikimas su Žemaitijos kolegijos atstovu

Gruodžio 10 dieną mokykloje svečiavosi Žemaitijos kolegijos atstovas. III kurso mokiniams pristatė kolegiją, supažindino su studijų programomis, pasakojo apie gyvenimo ir mokymosi sąlygas, atsakė į mokinių pateiktus klausimus.

     Susitikimo metu mokiniai geriau susipažino su kolegijos veikla, tarptautinių mainų programų galimybėmis, projektine veikla.

Picture 2286 Picture 2290 Picture 2293

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

Nacionalinė karjeros savaitė

    VšĮ Telšių RPMC lapkričio 24-28 d. dalyvavo projekto ,, Kam to reikia“ Nacionalinės karjeros savaitėje, kurios iniciatorė ir globėja yra Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė.

Pagrindinis karjeros savaitės  tikslas- supažindinti mokinius su profesijų įvairove, tolimesnės karjeros galimybėmis.

Šios savaitės metu stengėmės mokinius  supažindinti su įvairiomis profesijomis, padėti pasirinkti karjeros kelią.  Apsilankėme Šilalės rajono Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijoje. Mokiniai galėjo arčiau susipažinti su profesijomis, rengiamomis programomis. Profesijos mokytoja R. Norkienė vedė užsiėmimus, supažindino su serviravimo, servetėlių lankstymo , kokteilių papuošimo paslaptimis.

Lapkričio 27 d. mus aplankė Kuršėnų St. Anglicko mokyklos mokiniai, kurie  dalyvavo profesinio veiklinimo užsiėmimuose, apžiūrėjo profesinio mokymo dirbtuves. Tai paskatino juos labiau domėtis paklausiomis profesijomis, kurios ir  buvo pristatytos .

   Nacionalinė karjeros  savaitė baigėsi įdomiu susitikimu su istorinių ir genealoginių tyrimų instituto direktore Kornelija Gureckaite. Viešnia papasakojo apie istorines paieškas ir tyrimus , ieškant giminystės šaknų Lietuvos, Europos archyvuose . Didelį įspūdį mokiniams paliko pasakojimas apie pavardžių kilmę, apie istoriko- genealogo profesiją

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Picture 2240 Picture 2244 Picture 2245 Picture 2255 Picture 2257 Picture 2260

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

Susitikimai su Kelmės, Plungės, Šilalės, Telšių rajono mokyklų mokiniais

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė su  VšĮ Telšių RPMC mokiniais  lankėsi mokyklose, susitiko su mokiniais, pristatė mokymo programas, rengiamas specialybes.
Koordinatorė pakvietė atvykti į VšĮ Telšių RPMC , pasirinkti paklausią profesiją, palinkėjo visiems siekti karjeros, atsižvelgiant į savo poreikius ir galimybes.

100_4846 100_4848 100_4849 Picture 1485 Picture 1487 Picture 1490 Picture 1500 Picture 1503 Picture 1505 Picture 1578 Picture 1580 Picture 1581 Picture 1664 Picture 1666 Picture 1668 Picture 1671 Picture 1672 Picture 1678 Picture 1764 Picture 1769 Picture 1777 Picture 1779 Picture 1780 Picture 1789 Picture 1792 Picture 1793 Picture 1794 Picture 1795 Picture 1806 Picture 1808 Picture 1809

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

Apsilankymas Kelmės rajono darbo biržos skyriuje.

Gegužės mėn. pavaduotoja ugdymui R. Leščiauskienė ir karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė susitiko su Kelmės rajono darbo biržos atstovu. Vyko užsiėmimas su kvalifikacijos neturinčiu jaunumu.  Renginio metu jaunimą supažindinome su mokykloje  vykdomomis programomis.

Picture 1753 Picture 1754 Picture 1755

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

Bibliotekoje – informaciniame centre vyko pamoka ,, Mano profesija“, internetinės svetainės www.epilietis.eu pristatymas.

Vyko užsiėmimas. Mokiniai rinko informaciją apie pasitrinktą profesiją. Daugiausia informacijos surinko Pr-Pr13, 2A-V13, 1Ak-V13 grupės mokiniai.
Mokiniai atliko testus, sužinojo, kokių žinių, gebėjimų reikia turėti, kad baigę mokyklą, įsigiję profesiją ,sėkmingai galėtų dirbti šiuolaikinėse įmonėse.

100_4859 Picture 1800

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

Karjera, darbas, studijos, savanorystė.

Gegužės – birželio mėnesį bibliotekoje veikė paroda. III kurso mokiniai svarsto ir kuria ateities planus, ieško tinkamo sprendimo. Mokiniams veikė lankstinukų ir leidinių apie studijas, karjerą, darbą paroda.

Picture 1582

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

Mokinių vizitas į autoservisą

Automobilių mechaniko specialybės mokiniai lankėsi KV GROUPV autoservise. Autoserviso vadovas Mantas Vaškys supažindino mokinius su atliekamais įvairiais automobilių techninės priežiūros remonto darbais. Kartu  su vadovu  mokiniai aplankė  serviso patalpas, susipažino su serviso įranga, pažangiausiomis technologijomis ir remontui naudojamais įrankiais. Mokiniams buvo įdomu sužinoti , kaip užsakomos detalės, atliekami remonto darbai. Direktorius puikiai išmano savo darbą, daug pasakojo apie automobilio mechaniko profesiją , pabrėžė, kad tokių specialistų reikės visada.
Tokios išvykos yra reikalingos, mokiniai  praktiškai gali susipažinti su profesija, stiprėja  jų  mokymosi motyvacija. Mokiniai vizitu  liko patenkinti.

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

,, Mano svajonių profesija“

VšĮ Telšių RPMC mokiniai dalyvavo fotonuotraukų konkurse ,, Mano svajonių profesija“, kurį organizavo projekto ,, Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme: VP1-2.3-ŠMM -01-V-002 karjeros konsultantė Akvilė Bukinienė. Nuotraukos  pristatytos  parodai Telšių švietimo centre. ( mokytojas A. Jakubėnas).

Karjeros koordinatorė Danutė Skrodenienė

D-KO13 GRUPĖS IŠVYKA Į TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIAJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

D-Ko13 gr. mokiniai  vyko į Telšių apskrities vyriausiajį policijos komisariatą,  Atvirų durų dieną. Aktų salėje visus susirinkusius pasveikino Telšių aps. VPK viršininkas Remigijus Rudminas ir Personalo skyriaus viršininkas Gintautas Jauga. Apie galimybę studijuoti Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete  pasakojo MRU VSF Valstybės sienos apsaugos katedros vedėja Danguolė Seniutienė.. Atstovė iš Klaipėdos pristate Lietuvos policijos mokyklos mokymo programas. Atvirų durų dienos metu buvo suteikta galimybė iš arti susipažinti su įvairiu pareigūnų darbu, tarnyboje naudojamomis spec. priemonėmis ir ginklais, nusikaltėliams identifikuoti skirta įranga,  automobiliais ir juose įdiegta technika. Dalyviai  stebėjo policijos komisariato kinologo Tomo Taurinskio šuns demonstruotus sugebėjimus nusikaltėliui sulaikyti.

 D-Ko13 grupės mokinys  Donatas Šlaustas

 

Užsiėmimai ,, Suprasti save ir kitus“, ,,Savęs pažinimas ir vertinimas“
Lapkritis – verslumo mėnuo
Svarbu – atrasti save

Ugdymo karjerai veiklos pristatymas
2013 spalis Svajonių ir tikslų mėnuo
Egzaminai. Ką pasirinkti?
Karjeros diena ,, Tavo sėkmės traukinys“ – 2013
Pažintis su profesijomis VšĮ Telšių RPMC

Svečiuose Žemaitijos kolegija
Susitikimas su darbo biržos atstovu
Susitikimas su savanoriais
Mokykloje lankėsi skuodiškiai
Atviros technologijų pamokos mokiniams
Pokalbis su karjeros konsultante Akvile Bukinienė
Susitikimai su Telšių rajono, Šilalės rajono A. Stulginskio gimnazijos mokiniais.
Seminaras karjeros koordinatoriams
Sėkmingos karjeros pradžia
Susitikimas su projekto ,, Misija Sibiras 2012 m.“ dalyviais
VšĮ Telšių RPMC mokiniai – Karjeros dienoje
Lapkričio mėnesį vyko valandėlės, pokalbiai mokiniams
Profesinis informavimas integruojamas į grafinio dizaino pamoką
Spalio 26 d. kalbėjome su mokiniais  tema- ,,Mano būsimoji profesija“
Mokiniams pristatomas karjeros ugdymas
Spalio mėn. vyko karjeros ugdymo integravimo pamokos
Testas ,, Mano pasirinkimas“
Paskaita ,, Prisistatymas darbdaviui. Darbo paieška“
Dalyvavimas renginyje ,, Specialybių mugė“
Metodinis pasitarimas ,, Aktyvi ir profesionali PIT- o veikla- investicija į vaiko ateities sėkmę“

Valandėlė ,,Darbo paieškos būdai“ 
Susitikimas su buvusiu mokiniu
Valandėlė ,, PIT bibliotekoje“

PROJEKTAI

Leonardo Da Vinči mobilumo projektas
„PROFESIJOS KONSULTANTŲ VADYBINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS TOLESNIO PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PLĖTOJIMO ASPEKTU“
NR. LLP-LDV-IVT-2010-LT- 0330

NAUDINGOS NUORODOS

Informacija apie studijas

www.aikos.smm.lt

www.studijos.lt

www.lamabpo.lt

Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt

http://baluskaiciuokle.lt

Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt

http://www.darborinka.lt

Lietuvos darbo birža

http://www.ldb.lt

Europos gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos

http://www.europass.lt

 

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA