Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
Su mokyklos veikla reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti internete ir mokykloje:

kokybes_vadybos_sistema

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre nuo 2011 m. vasario 01 d.  įsteigtas Gimnazijos skyrius

Mokinių pažangos ir  pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

VšĮ Telšių RPMC kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklės

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  mokymo sutartis

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro strateginis veiklos planas 2016 – 2020

VšĮ Telšių regoninio profesinio mokymo centro direktoriaus įsakymas dėl įsakymų ir stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatų dalinio pakeitimo V1-70

• Švietimo įstatymas, Švietimo įstatymo 7, 8, 10, 11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. www.smm.lt/teisine_baze/docs/istatymai/i-1489.htm
• Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai ( pradinis, pagrindinis). www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/
• 2017-2018 ir 2018-2019 metų Bendrieji ugdymo planai. www.smm.lt/ugdymas/bendrasis
• Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktame dokumentų, reglamentuojančių mokyklų veiklą  2016-2017 mokslo metais, sąraše nurodyti dokumentai.
• VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro įstatai.
• Mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo teminiai planai ar programos, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO ĮSTATAI

VšĮ TELŠIŲ REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STRUKTŪRA

PROFESINĮ MOKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISINIŲ REIKALAVIMŲ ANALIZĖS IŠVADOS

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA