Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Patobulintos kompetencijos stažuotėje Rumunijoje

Įgyvendinant Erasmus+ projektą, automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojas metodininkas Mėčislovas Rimeikis 2021 m. rugpjūčio mėn. stažavosi Rumunijoje. Mėčislovo įspūdžiai:

Vizito metu mokymai vyko ŠKODOS autoservise.  Dirbant su sertifikuota  diagnostikos įranga buvo sužinota, kaip greitai galima išsiaiškinti ir aptikti elektros gedimus ir juos pašalinti. Kadangi šioje įmonėje atliekami naujų, garantinių automobilių  techninės priežiūros ir remonto darbai, sužinojau naujai įdiegtų elektros  ir elektronikos įrengimų sumontavimo vietas, patikrinimo, bei išmontavimo ir sumontavimo subtilybes. Pavyko išsiaiškinti, kaip pagal kliento  gedimų apibūdinimą diagnozuoti ir nustatyti gedimus. Vizito metu dirbdamas su naujausia elektros ir elektronikos įrengimų diagnostikos įranga, bei stebėdamas sklandų įmonės darbą įgijau šias kompetencijas:

  • Žinios apie elektros įrenginių gedimų nustatymą ir gedimų šalinimą, variklio mechanizmų bei sistemų ardymą ir surinkimą; elektros įrenginių testavimą.
  • Žinios apie maitinimo sistemų su skirstomojo tipo įpurškimo siurbliais techninę priežiūrą, diagnostikos ir remonto darbus
  • Žinios apie individualių įpurškimo sistemų atskiriems cilindrams techninę priežiūrą, diagnostikos ir remonto darbus
  • Žinios apie automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko veiklos organizavimą.

Įgyta patirtis mokant mokinius gerai ir kokybiškai dirbti su naujausia elektros ir elektronikos įrengimų diagnostikos įranga suteiks mokiniams platesnes galimybes atlikti naujausių automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus, kuriuose dabar įmontuota labai daug elektros ir elektronikos sistemų. Geri mokinių ir darbdavių atsiliepimai kels mokyklos prestižą, daugiau mokinių norėdami mokytis automobilių mechaniko profesijos pasirinks mūsų mokyklą.

Veikla įgyvendinama pagal kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija įgyvendinamą „Erasmus+“ profesinio mobilumo projektą „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694.  

 „ERASMUS+“ MOKYMOSI VIZITO DALYVIS MĖČISLOVAS RIMEIKIS, profesijos mokytojas metodininkas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com