Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

PROFESINIO MOKYMO DARBUOTOJAI STAŽAVOSI AUSTRIJOJE

VšĮ Telšių RPMC profesinio mokymo darbuotojai taip pat siekia tobulėti.  2022 m. gegužės 08-14 dienomis 4 profesijos mokytojai Ramūnas Bunkevičius, Elena Bunkevičienė, Elena Žvirzdinienė ir Diana Stuopelienė,  vadovaujami direktorės Nijolės Jastrumskienės, dalyvavo profesinėje stažuotėje Austrijoje. Buvo pasiektas tiesioginis stažuotės tikslas- patobulintos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos, siekiant užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę ir didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes . Susipažinta su profesinio mokymo sistema Austrijoje, stebėta ir  išanalizuota Austrijos patirtis, vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu, stebėtos Austrijos profesinio mokymo ir darbo rinkos sąsajos, kvalifikacinių egzaminų sistema ir turinys, mokymo metodai, profesinio mokymo rezultatai, organizavimas ir valdymas statybos ir tekstilės srityse. Stebėtas statybos ir tekstilės sričių profesinis mokymas profesinio mokymo įstaigose Wien Work, Berufsschule für Holz, Klang, Farbe und Lack, Modeschule in Hezendorf, HTL Mödling  bei  įmonėse STRABAG SE, Handwerk Wien, BARESCH: Ofenbau & Fliesenverlegungs GmbH. Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su priimančiąja organizacija IFA - International Young Workers Exchange, numatytos tolesnės bendradarbiavimo galimybės, priimant Austrijos absolventus stažuotis VšĮ Telšių RPMC. Išanalizavus darbo ir socialines sąlygas, įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo galimybes, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas su aukštosios mokyklos statybos mokymo centru HTL Mödling Vienoje, Austrijoje-  mokinių ir mokytojų mainai, stažuotės, dalinimasis gerąja metodine patirtimi, projektinė veikla įgyvendinant statybos sektoriaus mokymo programas. Pažintinės kultūrinės veiklos laisvu laiku sudarė sąlygas pažinti Austrijos istoriją ir  kultūrą : aplankytas Vienos Operos teatras, organizuota pažintinė ekskursija po Vieną.   Stažuotės metu  buvo ugdomi profesiniai ir bendrieji gebėjimai, tobulintos anglų k. ir vokiečių k.  kompetencijos. Parvežta patirtis bus pristatyta ir išanalizuota metodinės grupės posėdyje ir pritaikyta ugdymo procese. Stažuotė vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

 Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com