Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

PROFESINIO MOKYMO DARBUOTOJŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

VšĮ  Telšių regioninio profesinio mokymo centro darbuotojai  Sonata Virmauskienė, Laima Juškienė, Vaiva Klingerienė, Daiva Lukošienė, Inga Ramonienė ir Sigutė Verikienė  2023 m. gegužės 8 – 12 dienomis dalyvavo profesinėje stažuotėje Italijoje. Susipažinta su  Italijos profesinio mokymo sistema, virėjo, padavėjo barmeno ir socialinio darbuotojo padėjėjo darbo rinkos poreikiais,  kvalifikuotų specialistų įdarbinimo galimybėmis ir reikalavimais profesinio mokymo specialistams, ugdymo  metodais, technologine infrastruktūra, su šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų darbo įgūdžių formavimui taikomomis technologijomis, pameistrystės mokymo formos poreikiu, stebėti ir analizuoti technologiniai procesai  profesinio mokymo vietose ir smulkaus bei vidutinio verslo įmonėse. Virėjo ir padavėjo barmeno specialybės mokytojams organizuoti kulinariniai tautinio paveldo mokymai, lankytasi profesinėje mokykloje „Istituto Grieco Einaudi“ Foggia, kur su kolegomis diskutuota  apie Italijos ir Lietuvos švietimo sistemą, stebėtos ir aptartos padavėjo barmeno ir virėjo specialybės pamokos. Nedideliame kaimo ūkyje, kur gaminami itališki sūriai, stebėtas itališkų sūrių gamybos procesas, itališkų užkandžių gamyba. Vyno darykloje „Cantine le Grotte“ stebėtas vyno, laikantis Apulijos regiono tradicijomis, gamybos procesas.

Socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokytojai lankėsi senelių, sergančių Alzheimerio liga dienos centre „URIA“, stebėjo įstaigoje dirbančių specialistų darbą, dalyvavo vykdomose veiklose. Vizito profesinėje mokykloje „Istituto Grieco Einaudi“ Foggia metu stebėjo socialinės priežiūros darbuotojo mokymo programos pamokas, o susitikimo su kolegomis metu aptarė ugdymo metodus, problemas. Lankytasi vaikų namuose, kur susipažinta su darbo specifika, stebėtos ir  aptartos veiklos.

Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su priimančiąja organizacija DUE I SRL, numatytos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys. Priimančioji organizacija, laisvu laiku sudarė puikias sąlygas pažinti Italijos Apulijos regioną, tradicijas, istoriją ir kultūrą. Organizuotos ekskursijos į aplinkinius miestus, Foresta Umbra nacionalinį parką, Gargano pusiasalio pakrantę. Stažuotės metu buvo ugdomos profesinės ir tarpkultūrinės kompetencijos, bendrieji gebėjimai, susipažinta su  Italijos geografiniais, klimatiniais ir pagrindiniais kultūriniais ypatumais. Parvežta patirtis bus pristatyta ir išanalizuota metodinės grupės posėdyje ir pritaikyta ugdymo procese.

Profesijos mokytoja Sigutė Verikienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com