Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės meistriškumo konkursas

Birželio pirmąją  savaitę Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės Kp22 grupės mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkurse. Konkurso tikslas - ugdyti mokinių profesinį pasirengimą, kūrybingumą, kaupti kultūrinę patirtį, lavinti tiriamuosius ir inovatyvių informacinių technologijų panaudojimo gebėjimus. Mokiniai konkurso metu kūrė knygos skirtuką, skirtą Žemaitijos sostinės šventei 2023 „Telše linGOun“ paminėti. Atsižvelgus į darbų vertinimo kriterijus (kūrybiškumą, atlikimo kokybę meninio komponavimo ir kompiuterinio išpildymo požiūriu, tinkamai parinktus techninius parametrus) pirmos vietos nugalėtoju išrinktas Egidijus Dovydauskas, II vieta atiteko Martynui Žakevičiui, III vieta – Dovydui Mockui.

 Profesijos mokytoja metodininkė Vilija Rekašienė

 

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com