Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Biblioteka – informacinis centras.

Centro biblioteka – bendruomenės informacijos centras, vykdantis informacines ir edukacines funkcijas, tenkinantis centro bendruomenės poreikius.

Vizija – siekis tapti moderniu ir šiuolaikišku informaciniu centru, padedančiu realizuoti ugdymo mokymo programas, galimybė turiningai praleisti laisvalaikį, rasti vietą saviraiškai, kūrybai.

Misija – kaupti, saugoti ir skleisti informaciją , užtikrinti centro mokinių ir mokytojų aprūpinimą informaciniais ir dokumentiniais ištekliais, užtikrinti prieigą prie turimų informacijos išteklių, ugdyti skaitytojų informacinį raštingumą, sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui,  aktyviai dalyvauti ugdymo procese.

Centro bibliotekos fondą sudaro  17991 egz. Iš jų : knygos,  bendrojo lavinimo vadovėliai, profesinė literatūra, informaciniai leidiniai, grožinė literatūra , kartografiniai leidiniai bei laikmenos, prenumeruojami 8 pavadinimų periodiniai leidiniai. Bibliotekos fondas komplektuojamas, atsižvelgiant į mokymo programas, ugdymo tikslus.

Biblioteka turtinga techninėmis priemonėmis:

 • 10 kompiuterizuotų su prieiga prie interneto darbo vietų skaitytojams;
 • 1 kompiuterizuota darbo vieta darbuotojai;
 • Kopijavimo aparatas;
 • Multimedija.

Bibliotekoje – informaciniame centre  teikiamos  paslaugos:

 • Vadovėlių ir knygų  išdavimas į namus;
 • Galimybė nemokamai naudotis internetu, nemokamas WI-FI;
 • Informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
 • Pagalba  mokiniams, ieškantiems  informacijos internete ir bibliotekos fonduose;
 • Nuolatinis informacijos teikimas apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius;
 • Renginių organizavimas (spaudinių parodos, mokinių kūrybinių darbų parodos, knygų pristatymai, popietės, užsiėmimai, filmų vakarai ir kt.);
 • Dokumentų atspausdinimas, kopijavimas, skenavimas.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis - Antradienis        10.45–19.30 val.
 • Trečiadienis - Ketvirtadienis     9.00–18.00 val.
 • Penktadienis                          8.00 –16.00 val.
 • Pietų pertrauka                    14.30–15.15 val.

Informacija ruošiama:

Bibliotekos nuostatai.

Naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės.

Aprūpinimo bendrojo ugdymo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka.

Bibliotekos - informacinio centro veiklos planas 2023-2024 m. m.

 


Įsigytų bendrojo  ugdymo dalykų vadovėlių, mokymo priemonių sąrašas 2023 m. 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Egz.

1.

Literatūra 9. Vadovėlis 9 klasei 1 dalis /Violeta Dumčiuvienė V.:UAB ,,Šviesa“, 2023 ( Horizontai)

2

2.

Literatūra 9. Vadovėlis 9 klasei 1 dalis /Violeta Dumčiuvienė V.:UAB ,,Šviesa“, 2023( Horizontai)

2

3.

Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 kl.1 dalis / Loreta Latvienė. V.: Briedis, 2023

48

4.

Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 kl.2 dalis / Loreta Latvienė. V.: Briedis, 2023

48

5.

Biologija. Vadovėlis 7 klasei, 1 dalis/ Sigita Zalitienė V.: UAB ,,Šviesa“, 2023 ( Horizontai)

1

6.

Biologija. Vadovėlis 7 klasei, 2 dalis/ Sigita Zalitienė V.: UAB ,,Šviesa“, 2023 ( Horizontai)

1

7.

Biologija. Vadovėlis 7 klasei, 1 dalis / Rasa Burakienė V.: Baltos lankos, 2023

1

8.

Fizikos vadovėlis 7 klasei „FIZIKA? Tai labai paprasta!“ / Palmira Pečiuliauskienė .V.: Baltos lankos, 2023

2

9.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 7 klasei, 1 dalis / Judita Džežulskienė. V.: Baltos lankos, 2023

1

10.

Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 klasei. 1 dalis/ Lina Barauskienė, V.: Briedis, 2023

1

11.

Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 klasei. 2 dalis/ Lina Barauskienė, V.: Briedis, 2023

1

12.

Biologija. Vadovėlis 9 kl.  dalis / Jolita Kančiauskienė. UAB ,,Šviesa“, 2023 ( Horizontai)

18

 

13.

Biologija. Vadovėlis 9 kl. 2 dalis / Jūratė Mikulevičiūtė UAB ,,Šviesa“, 2023 ( Horizontai)

18

 

14.

Istorija.  Vadovėlis 9 kl.1 dalis / Mindaugas Tamošaitis V.: Baltos lankos, 2023

2

 

15.

Istorija. Vadovėlis 9 klasei, 1 dalis / Jūratė Litvinaitė UAB ,,Šviesa“, 2023 (Horizontai)

1

 

16.

Laikas 9. Istorijos vadovėlis 9 kl.1 dalis / Ignas Kapleris .V.: Briedis, 2023

60

 

17.

Laikas 9. Istorijos vadovėlis 9 kl.2 dalis / Ignas Kapleris .V.: Briedis, 2023

60

 

18.

Literatūra. Vadovėlis 9 kl.1 dalis/ Irena Kanišauskaitė. V.: Baltos lankos, 2023

54

 

19.

Literatūra. Vadovėlis 9 kl.2 dalis/ Irena Kanišauskaitė. V.: Baltos lankos, 2023

1

 

20.

Istorija. Vadovėlis 11 kl. 1 dalis / Norbertas Černiauskas. V.: Baltos lankos, 2023

110

 

21.

Literatūra. Vadovėlis 11 klasei 1 dalis / Irena Kanišauskaitė. V.: Baltos lankos, 2023

160

 

22.

Astronomija. Vadovėlis 11–12 klasėms, 1 dalis / Jokūbas Sūdžius. V.: Baltos lankos, 2023

3

 

23.

Matematika. Vadovėlis  9 klasei 1 dalis / Jūratė Gedminienė. V.:UAB ,,Šviesa“, 2023 ( Horizontai)

22

 

24.

Matematika. Vadovėlis  9 klasei 2 dalis / Jūratė Gedminienė. V.:UAB ,,Šviesa“, 2023  ( Horizontai)

23

 

25.

Istorija. Vadovėlis 7 klasei 1 dalis/ Tadas Rutkauskas. V.: Baltos lankos, 2023

1

 

26.

Analizė ir interpretacija. Problemų svarstymas: Metodinė priemonė / Nijolė Bartašiūnienė. V., 2023

3

 

27.

10 klasės mokinių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) elektroninių užduočių pavyzdžiai (su atsakymais) /Vaidotas Mockus. V. 2023 ( Matematikos knygos)

3

 

28.

Rengiamės 11 klasių mokinių matematikos žinių pirmajam tarpiniam patikrinimui (bendrasis kursas) /Vaidotas Mockus. V. 2023 ( Matematikos knygos)

3

 

29.

Ekonomika ir verslumas. 11 klasė. I dalis /  Daiva Strielkūnienė,V.: Lietuvos Junior Achievement, 2023

18

 

30.

New Enterprise B1+ SB + DigiBooks App (vadovėlis) / J. Dooley.-V.: EXPRESS, 2022

18

 

31.

New Enterprise B1+ TB  / J. Dooley.-V.: EXPRESS, 2022

1

 

32.

Žemė. Geografija 9 kl. Mokytojo knyga / Ingrida Tamašauskienė. V.: Briedis, 2023

1

 

33.

Istorijos užduotys 11 (III gimnazijos) klasei /  Virginijus Navickas. V.: Ugda, 2023

1

 

34.

Finansinis raštingumas. Užduotys 7-8 kl./ Vilija Dabrišienė. V.: UAB ,,Šviesa“, 2023

1

 

35.

Biologija. Pratybų sąsiuvinis 9 klasei, 1 dalis/ Jūratė Mikulevičiūtė V.: UAB ,,Šviesa“, 2023 (Horizontai) 

1

 

 

Įsigytos profesinės literatūros sąrašas:

 1. BIM vadovas : [papildyta 3D modeliais] / Dainius Gudavičius, Leonas Jasevičius, Vilnius : Super namai, 2022 2egz.
 2. Mokymo programos ir žinių tikrinimo užduotys statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams rengti: Metodinė priemonė / Rasa Apanavičienė, Henrikas Elzbutas, K.: KTU, 2021    
 3. Medžiagotyra ir statybinės medžiagos: Laboratoriniai darbai/ Ramunė Žurauskienė, Asta Kičaitė, V.: VGTU, 2022 
 4. Žmonių sauga : Mokomasis uždavinynas/ Petras Čyras. V.: VGTU, 2011 1 egz.   
 5. Interjeras. Teorija ir praktika/ Asta Kazlauskienė, Vilnius : Super namai, 2022 1 egz.   
 6. Slaugytojo padėjėjo darbo pagrindai / Alina Vaškelytė. K.: Vitae literra, 2021. 10 egz.

Įsigytų bendrojo  ugdymo dalykų vadovėlių, mokymo priemonių sąrašas 2022 m. 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Egz.

1.

New Enterprise B1 WB + SB DigiBooks App (vadovėlis) / J. Dooley.-V.: EXPRESS, 2022

1

2.

New Enterprise B1 SB + DigiBooks App (vadovėlis) / J. Dooley.-V.: EXPRESS, 2022

10

3.

New Enterprise B1+ SB + DigiBooks App (vadovėlis) / J. Dooley.-V.: EXPRESS, 2022

20

4.

New Enterprise B1+DigiBooks Tests/ J. Dooley.-V.: EXPRESS, 2022

1

5.

36 privalomi autoriai. Lietuvių literatūros konspektas abiturientui/ O. Baumilienė V.:  Šviesa, 2019

2

6.

Paauglystė – misija įmanoma / V. Mažeikienė.V.: Tyto alba , 2022

1

7.

Bendravimo psichologija šiuolaikiškai/ R. Lekavičienė. V.: Alma littera, 2022

1

8.

Paauglių grupės užkulisiai / Juoda Avis, Laura Stumbraitytė. V.: Mažoji leidykla 2021

1

9.

Laimės siūlai. Kas sakė, kad augti galima tik į viršų?/ Juoda Avis. V.: Mažoji leidykla ,2017

1

10.

Pradėk dabar: finansinis gidas paaugliams / Jūratė Cvilikienė . V.:  Baltos lankos 2021

1

 

Įsigytos profesinės literatūros sąrašas:

 1. Automobilio oro kondicionierius: / Romualdas Vilimas. V., 2021 3 egz.
 2. Statybų vadovas. Vidaus apdaila / Ramunė Žurauskienė.: Super namai, 2022 5egz.
 3. Slaugytojo padėjėjo darbo pagrindai / Alina Vaškelytė. K.: Vitae literra, 2021 5 egz.
 4. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga / Daiva Narvilienė.: Vitae litera,2012 1 egz.
 5. Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros procedūros / Balčiūnienė. V.: Vitae litera, 2016 1 egz.
 6. Sunkus ligonis namuose. Gydymas, slaugymas, reabilitacija: lėtinės ligos / Piotr Krakoviak: Vitae litera, 2021 1 egz.
 7. Aš ir socialinis kontekstas / S. Almonaitienė. K.: Informacijos technologijos, 2018 1 egz.
 8. Naudingų skaičiavimų slaugytojoms gidas / John D. Gatford .V.:Vaistų žinios 2021 1egz.
 9.  Seminarų užduotys socialinio darbo studentams / Valdas Rimkus. K.: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022 1 egz.

Įsigytų bendrojo lavinimo ugdymo dalykų vadovėlių, mokymo priemonių sąrašas 2021 m. 

Eil.Nr. Pavadinimas Egz.
1. New Enterprise A2 SB + DigiBooks App (vadovėlis) / J. Dooley.-V.: EXPRESS, 2021 12
2.

Pati naujausioji matematikos atmintinė moksleiviams / Vaidotas Mockus. –Vilnius, 2021

4
3. Pačios naujausios matematikos valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduotys 11-12 klasių mokiniams / Vaidotas Mockus. –Vilnius, 2021 2
4. Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga 3 knyga / Alfredas Bumblauskas. -V.: Baltų lankų leidykla, 2021 1
5. Matematikos pasitikrinamieji testai 11–12 klasei/ Ona Stančiukienė.-K.: Šviesa, 2000 2
6. Mokytis padedantis vertinimas / Dylian Wiliam. -V.: Eugrimas, 2021 3
7. Emocijos. Kaip jos lemia sėkmes ir nesėkmes. – V.: Alma littera, 2020. 1
8. Analizuokime ir spręskime / Milda Andrašiūnienė. –V.: Ciklonas, 2006 1
9. Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga 2 knyga / Alfredas Bumblauskas. -V.: Baltų lankų leidykla, 2020 1
10. Virtualusis mokymas. Teorija ir praktika / Aleksandras Targamadzė.- K.: Vitae literra, 2020 1

 

Įsigytos profesinės literatūros sąrašas:

 1. Socialinio darbo metodai / L .Gvaldaitė.-V.: Spauda, 2005. 1 egz.
 2. Neįgaliųjų meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai. -K.: Kronta, 2005.   1 egz.
 3. Naujovės socialiniame darbe- socialinių darbuotojų rengimo centras. -Vilnius, 2003. 1 egz.
 4. Slaugytojo padėjėjo darbo pagrindai / Alina Vaškelytė. K.: Vitae literra, 2021. 5 egz.
 5. Bendruomenės sveikata ir gerovė / Aurelija Blaževičienė. –K.: Vitae literra, 2020. 1 egz.
 6. Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros procedūros / Rita Balčiūnienė.-:Vitae literra, 2016. 1 egz.
 7. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos / Arvydas Šeškevičius.-:Vitae literra, 2015. 1 egz.
 8. Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra / Gintautas Bagdonas.- K.: Vitae literra, 2009. 2 egz.
 9. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga / Daiva Narvilienė.- : Vitae literra, 2012. 1 egz.
 10. Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai.- V.: Mykolo Romerio universitetas, 2010. 1 egz.
 11. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.-V., 2008.. 1 egz.
 12. Slaugos propedeuteka. Mokomoji knyga / Danguolė Šakalytė. K.: Vaistų žinios, 2017. 1 egz.
 13. Socialinių paslaugų administravimas / Margarita Išoraitė. –V.: Saulelė, 2007. 1 egz.
 14. Socialinės veiklos profesinė etika / Dalia Višniauskienė.-V.: Technologija, 2008. 1 egz.

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com