Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Apie mus spaudoje

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras – galimybė mokytis visiems

Kiekvieną pavasarį didelė dalis jaunų žmonių stovi pasirinkimo kryžkelėje. Pasirinkti ateities kelią judrioje pasiūlymų magistralėje sudėtinga. VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centras stengiasi atliepti jaunuolių lūkesčius ir pateikia 7 pasiūlymus, galbūt  padėsiančius apsispręsti.

  1. Įgyti pagrindinį išsilavinimą 9 ir 10 klasių mokiniams. Besimokydami 9, 10 (I-II gimnazijos klasėje) mokiniai gali susipažinti su profesijų pagrindais ir vėliau pasirinkti tinkančią specialybę. Nekeisdami mokyklos, išvengdami adaptacijos problemų jaunuoliai turi galimybę tęsti mokslą toje pačioje mokykloje, siekti vidurinio išsilavinimo ir mokytis pasirinktos specialybės.
  2. Įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su pasirinkta specialybe siūlome baigusiems 10 klasių. Mokiniai per 2 metus (kaip ir visose bendrojo ugdymo įstaigose) gimnazijos skyriuje mokosi privalomų ir pasirenkamųjų dalykų, laiko brandos egzaminus ir gauna brandos atestatą. Mokiniai gali rinktis dalyko kursą, modulius, mokyklinius ir valstybinius egzaminus. Akademinių žinių stokojantiems mokiniams galime pasiūlyti Technologijų brandos egzaminą, kuriam ruošdamiesi mokiniai pritaikys teorines ir praktines specialybės žinias. Pažangiems mokiniams mokama stipendija siekia 120 eurų. Socialinėje, sportinėje, kultūrinėje, savanoriškoje ir kitoje veikloje aktyviai dalyvaujantiems mokiniams gali būti skiriama dar viena stipendija iki 200 eurų. Mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų mokama socialinė stipendija (120 eurų).
  3. Siekiantiems įgyti tik bendrojo ugdymo išsilavinimą, siūlome mokytis suaugusiųjų skyriuje. Pagal poreikį mokiniai gali tęsti nutrūkusį mokymąsi, taikant įvairius mokymo(si) ir atsiskaitymo būdus, laikyti egzaminus ir įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą.
  4. Specialiųjų poreikių mokiniams siūlome mokytis I-II gimnazijos klasėse, vėliau pasirenkant apdailininko specialybę kartu su socialinių įgūdžių programa. Mokslas trunka 3 metus, per kuriuos mokinai įgyja specialybę, turi galimybę išbandyti save praktinėje veikloje, dalyvauti bendruomenės gyvenime.
  5. Derinti mokymąsi Centre ir darbinę karjerą. Mokiniai gali rinktis mokytis pameistrystės forma, praktinį mokymą atlikdami įmonėje. Taip žmogus ne tik išlaiko darbo vietą, bet ir gilina profesijos žinias. Suaugusiųjų skyriaus mokiniams, esant reikalui, siūlome neakivaizdinį mokymąsi. Šiais mokslo metais atliktas VšĮ Telšių RPMC pasirengimo vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ekspertinis vertinimas. Gauta išvada, kad mokykla pasirengusi vykdyti mokymą nuotoliniu būdu. Mokymas nuotoliniu būdu taikomas visų minėtų grupių mokiniams leidžia dar lanksčiau prisitaikyti prie ekstremalių situacijų bei asmeninio gyvenimo iššūkių.
  6. Pagalbą besimokantiems siūlo Centre dirbantys socialiniai pedagogai, psichologas. Dalykų mokytojai nuolat teikia individualias konsultacijas, ieško mokymosi būdų įvairių gebėjimų turintiems mokiniams.
  7. Galimybę tobulėti, atskleisti savo individualumą, kūrybiškumą. Mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose, parodose, olimpiadose, varžybose. Mokinė Gintarė savo eilėraščius bei tapybos darbus pristatė ne tik bendramoksliams, jos tapybos darbų paroda ,,Sielos klajonės“ buvo eksponuojama Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Gintarė taip pat Telšių kultūros centro organizuoto persirengėlių kaukių kūrybos konkurso ,,Užgavieniu mona“ I vietos laimėtoja. Mokyklos sportininkai, vadovaujami kūno kultūros mokytojo metodininko R. Šiaudkulio, gali pasigirti futbolininkais, krepšininkais, šaškininkais ir kitų šakų sportininkais, iškovotomis prizinėmis vietomis respublikinėse bei regioninėse varžybose.

Paprastai žmogus renkasi tiesiausią kelią ir siekia tikslo neprarasdamas laiko. Galimybė vienu metu įgyti išsilavinimą ir darbo rinkoje paklausią specialybę – vienas iš tokių kelių. Norėdami daugiau sužinoti apsilankykite  VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro svetainėje www.telsiurpmc.lt  Priėmimas per LAMO BPO sistemą prasidės birželio 1 d. Vietų skaičius ribotas. 

                                                                                Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Laima Ereminienė

Programos

Informacija stojantiems

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com