Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

Įstatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO ĮSTATAI 2023 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO ĮSTATAI (nebegalioja nuo 2021-06-10)

VšĮ TELŠIŲ REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS 

 Tvarkos:

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Pakartotinio kompetencijų vertinimo ir su tuo susijusių išlaidų apmokėjimo tvarka

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas

Asmenų, užimtumo tarnybos siunčiamų asmenų-suaugusiųjų profesinio mokymo organizavimo, tvarkos aprašas

2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

DARBO UŽMOKESČIO APMOKĖJIMO SISTEMA

DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PLANAS

DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

VšĮ TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

DĖL STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO ĮSAKYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

VšĮ TELŠIŲ RPMC NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS TVARKA

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO TVARKA

MOKINIŲ KĖLIMO Į AUKŠTESNĮ KURSĄ TVARKA

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com