Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265

Naujos patirtys siekiant profesijos aukštumų

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro profesijos mokytojai ir mokiniai siekia kokybiško profesinio mokymo/si, aktyviai domisi profesinio mokymo naujovėmis užsienyje, todėl nuolat dalyvaudavo mokykloje vykdomuose Leonardo da Vinci programos mobilumo projektuose, o dabar dalyvauja Erasmus + projektuose. Šiuo metu mokykloje vykdomi 2 tokie projektai. Tai Erasmus+:Leonardo da Vinci projektai „Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme" Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265 ir  „IT sektoriaus mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Europoje“ LLP-LDV-IVT-2013-LT-0850.  
Šių projektų metu statybos ir IT sektoriaus mokiniai tobulina ir tobulins savo profesinius gebėjimus užsienyje.  3 statybos srities pastatų restauratoriaus specialybės 3 kurso ir 4 kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokiniai kartu su savo bendramoksliais iš Mažeikių politechnikos mokyklos ir iš Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro ką tik grįžo iš  4 savaičių gamybinės praktikos stažuotės Vokietijoje, pas senus mokyklos partnerius F+U Sachsen GmbH profesinio mokymo centre, o artimiausiu metu numatoma, kad dar 6 IT srities pirmo ir antro kurso mokiniai vyks stažuotis į Įspaniją ir Čekiją.  Būsimieji statybininkai stažuotės metu tobulino savo profesinius gebėjimus mūrijimo, plytelių klojimo, medžio darbų srityse, o būsimieji IT specialistai- kompiuterio surinkimo, interneto įvedimo, darbo su Photoshop programa, tinklapių kūrimo srityse. Stažuotės metu  Vokietijoje VšĮ Telšių regionininio profesinio mokymo mokiniai ne tik dirbo pagal savo specialybę, bet ir turiningai leido laisvalaikį- tobulino užsienio kalbą, susipažino su vietos kultūra ir papročiais, ragavo tautinių patiekalų, aplankė įvairius muziejus ir parodas. Iš stažuočių mokiniai grįš ne tik patobulėję profesinėje srityje, bet ir susiradę naujų draugų, praplėtę akiratį, brandesni ir pasiruošę savarankiškam gyvenimui.
Neatsilieka ir VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokytojai. Jie su kolegomis taip pat sėmėsi patirties Vokietijoje. Stažuotės metu statybos sektoriaus profesijos mokytojai domėjosi medienos darbų technologijomis, naujausia įranga, stebėjo ir patys dalyvavo statybos profesinio mokymo pamokose. Tekstilės sektoriaus profesijos mokytojai lankėsi šiuolaikiškuose tekstilės fabrikuose, studijavo naujausias trikotažo gamybos ir žakardinio audimo technologijas, domėjosi liaudies amatais, ypač Plauerio mezginiais. Parsivežta patirtimi ir naujais įgūdžiais mokytojai dalinsis profesinio mokymo pamokose.
Projektų dėka profesinis mokymas VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre yra šiuolaikiškas, mokiniai supažindinami su naujausiomis savo specialybių tendencijomis, darbo rinkos poreikiais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Erasmus+:Leonardo da Vinci projektas 'Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme" Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2014 liepos mėn. iki 2015 m. birželio mėn.
Koordinatorius- VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras
Dalyviai - Mažeikių politechnikos mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Projekto partneriai užsienyje: Profesinio rengimo centras Ege regione, Turkijoje ir  Profesinio rengimo centras Chemnice, Vokietijoje.
 
Santrauka
 
Pagrindinis projekto tikslas - mokinių ir darbuotojų, vykdančių ir kuruojančių profesinį mokymą,  profesinių įgūdžių tobulinimas, taip didinant profesinio mokymo kokybę Telšių, Mažeikių ir Vilniaus profesinio mokymo įstaigose.  Visi projekto dalyviai šiuo metu yra įsidiegę profesinio mokymo kokybės valdymo sistemas, jie siekia vykdyti kokybišką profesinį mokymą, priartintą prie tarptautinių standartų, todėl nori tobulinti savo mokinių ir darbuotojų profesinius įgūdžius.
Uždaviniai:
• Įsivertinti turimas profesinio mokymo ir organizavimo kompetencijas šiuolaikinėje darbo rinkoje.
• Patobulinti mokinių profesinius įgūdžius stažuotės metu, sudarant jiems galimybę atlikti dalį gamybinės praktikos partnerių organizacijose.
• Patobulinti profesinį mokymą vykdančių ir jį kuruojančių darbuotojų profesinio mokymo įgūdžius, stebint profesinio mokymo pamokas ir veiklą gamyboje.
• Organizuoti statybos, maisto ir turizmo, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo specialybių profesinio mokymo atviras pamokas mokytojams ir mokiniams, kurių metu pristatyti parengtą mokomąją medžiagą ir patobulintus profesinius įgūdžius, tuo būdu gerinant profesinio mokymo kokybę.
Pagrindiniai projektinės naudos gavėjai: Iš  viso 30 dalyvių. Iš jų 16 statybos, maisto ir turizmo, dailių tekstilės dirbinių gamintojo  VšĮ Telšių RPMC, , Mažeikių politechnikos mokyklos, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro profesinį mokymą vykdančių ir organizuojančių darbuotojų ir 14 statybos ir IT sektoriaus baigiamojo kurso mokinių.
Projekto eiga:  2014-07-01 iki  2015-06-30 baigiamojo kurso specialybių mokinių stažuotės Vokietijoje (2015 m. kovo 01-28 d.,  viso 4 sav.) Statybos ir IT sektoriaus mokiniai gamybinės praktikos metu tobulins savo profesinius gebėjimus dirbant su naujausia įranga ir pažangiausiomis technologijomis, kas palengvins jų įsiliejimą į darbo rinką, pabaigus mokymo procesą bei prisidės prie asmeninio kiekvieno dalyvio tobulėjimo ir bendrųjų gebėjimų ugdymo.
Darbuotojų mobilumo vizitai į Vokietiją ir  Turkiją (2014 m. spalio ir 2015 m. kovo mėn.) po 1 savaitę. Jų metu vizitų dalyviai stebės statybos, maisto, turizmo bei tekstilės sektorių  profesinį mokymą pamokų metų bei gamyboje. Tuo būdu bus sudarytos tinkamos sąlygos  naujoviškos praktikos kūrimui profesinio mokymo srityje, bei padedama  dalyviams įgyti ir panaudoti žinias, įgūdžius bei kvalifikaciją, siekiant palengvinti asmeninį tobulėjimą. Projektas  padės  gerinti profesinio mokymo kokybę profesinio mokymo įstaigose ir skatins naujoves. Mokytojai ir kiti asmenys, atsakingi už profesinį mokymą, dalysis patirtimi su savo kolegomis kitose šalyse ir tokiu būdu vyks abipusis mokymasis.
Galutiniai produktai
• Projekto dalyviai ruošdamiesi vizitui, kalbinio parengimo metu susipažins su priimančios šalies kultūra, papročiais, tuo būdu tobulins savo bendrąsias kompetencijas bei kalbinį parengimą.
• Projekto dalyviai mokiniai parengs pristatymus apie ES priimančią įstaigą tema „ Statybiniko/ IT sektoriaus ypatumai Vokietijoje“ CD formate.
• Mokiniai savo patobulintus įgūdžius pristatys organizuojamose atvirose pamokose, organizuotose visiems tų specialybių mokiniams ir mokytojams bei viešinimo metu profesinio orientavimo renginiuose kiekvienoje mokymo įstaigoje.
• Projekto dalyviai profesijos mokytojai ir profesinio mokymo priežiūrą vykdantys darbuotojai organizuos statybos, maisto ir turizmo, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo specialybių profesinio mokymo atviras pamokas mokytojams ir mokiniams, kurių metu pristatys parengtą mokomąją medžiagą CD formate ir patobulintus profesinius įgūdžius, tuo būdu gerinant profesinio mokymo kokybę.
• Sukaupta ir susisteminta medžiaga bus pateikta dalyvavusių mokymo institucijų internetiniuose tinklapiuose, bibliotekose, bus naudojama kaip papildoma, metodinė medžiaga profesinio mokymo pamokose, sprendžiant profesinio mokymo kokybiškumo klausimus.

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com