Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0144

Šiame projekte dalyvauja Lietuviškų mokyklų partneriai: Tauragės PRC ir Telšių regioninis PRC bei Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokykla, virėjų, virėjų – barmenų,  specialybių  mokiniai.
Projekto partneriai užsienyje - Salo Baltic International Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, įmonės ir profesinės mokyklos.
Pagrindinis šio projekto tikslas – sparčiai kylant profesionalių darbuotojų kvalifikaciniams reikalavimams darbo rinkoje,  padėti Tauragės, Telšių bei Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklų mokiniams plačiau susipažinti su Europos Sąjungos įmonėse dirbančių profesionalių specialistų darbo ypatumais, jų profesiniais įgūdžiais bei darbo vietos reikalavimais, tuo būdu padedant mokiniams įsivertinti savo profesinius gebėjimus, bendravimo, bendradarbiavimo, IT naudojimo bei užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, ir juos tobulinti.
Tiesioginiai tikslai:
1. Patobulinti bendruosius gebėjimus savo profesijos srityje, atliekant praktiką Vokietijos Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH, Latvijos Salo Baltic , Estijos Salo Baltic mokyklose, paslaugų ir turizmo sektoriaus įmonėse bei profesinėse mokyklose.
2. Įvertinti bendrųjų gebėjimų: užsienio kalbos vartojimo, naujų technologijų, socialinių įgūdžių taikymo svarbą, siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje.
3. Įvertinti Lietuvos ir ES šalių - Vokietijos, Latvijos, Estijos įmonių darbuotojų bendrųjų gebėjimų svarbą jų darbo vietose.
4. Sukaupti medžiagą apie priimančią organizaciją projektinio darbo - pristatymo parengimui, tema „Bendrųjų gebėjimų svarba siekiant tapti konkurencingu specialistu šiandieninėje darbo rinkoje“ ir pateikti juos Foto ar CD formatu, kuri bus naudojama kaip papildoma, metodinė medžiaga įvairių profesijos specialybių studentų pamokose.
Pagrindiniai projektinės naudos gavėjai:
12 Tauragės, Telšių PRC ir Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos virėjų specialybių mokinių.
Netiesioginiai naudos gavėjai:
1. Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos bendruomenė;
2. Tauragės PRC bendruomenė;
3. Telšių PRC bendruomenė;
Projekto eiga  mainų vizitas į Vokietiją, Estiją ir Latviją nuo  2009-03-01 iki 2009-04-01.
Galutiniai produktai:
• Jaunimas, parengiamojo - pedagoginio, kultūrinio etapo metu pagilins turimas bei įgis naujų žinių apie bendrųjų gebėjimų svarbą integruojantis į darbo rinką:
• Praktikos dalyviai   parengs pristatymą apie ES priimančių organizacių įmones tema „Bendrųjų gebėjimų svarba  integruojantis darbo rinkoje“.
• Pasibaigus projektui, kiekvienoje mokymo institucijoje bus surengtos projektinės jaunimo dienos „Bendrųjų gebėjimų tobulinimas – kokybiškos praktinės veiklos dalis“, į kurias bus pakviesti mokytojai, mokiniai, mokyklų bendruomenių nariai.
Sukaupta ir susisteminta medžiaga bus pateikta dalyvavusių mokymo institucijų internetiniuose tinklapiuose, bibliotekose,  kaip papildoma, metodinė medžiaga bus naudojama pamokose.

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com