Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2020 - 2021 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
Profesijų Video
Pasirink norimą profesiją
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotoliniam mokymui
Nuotolinis mokymas
A+ R A-
Registracija nuo Birželio 1 dienos per LAMA BPO sistemą!

Ugdymas

VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre nuo 2011 m. vasario 01 d.  įsteigtas Gimnazijos skyrius. Pageidaujantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą, siūlome mokytis 9, 10 (I, II gimnazijos) klasėse, pagal polinkius ir gebėjimus pasirenkant siūlomus dalykų modulius: dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, apdailininko (statybininko), kompiuterinio projektavimo operatoriaus. Mokytis laukiami ir mokiniai (švietimo pagalbos gavėjai), besimokantys pagal individualizuotą mokymosi programą.
Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau mokytis ir siekti vidurinio išsilavinimo bei profesijos, laukiami 11, 12 (III, IV gimnazijos) klasėse. Sėkmingai įveikę IV gimnazijos klasę ir išlaikę brandos egzaminus, įgysite brandos atestatą.

Vykdomos mokymo programos

 2020 – 2021 m. m.

Profesinio mokymo programos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, kartu su vidurinio ugdymo programa: 

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Automobilių mechanikas

M43071604

2.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

M43021402

3.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

M43061102

4.

Apdailininkas (statybininkas)

M43073202

5.

Automobilių mechanikas

330071606

6.

Apdailininkas (statybininkas)

330073202

7.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

330021403

8.

Virėjas

M43101302

9.

Padavėjas ir barmenas

M43101303

10.

Interjero apipavidalintojas

M43021201

11.

Apdailininkas

P32073205

12.

Padavėjas ir barmenas

P42101302

 

 Profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą: 

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Automobilių mechanikas

M44071601

2.

Apdailininkas (statybininkas)

M44073204

3.

Apdailininkas

P32073213

4.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

M44061111

 

Profesinio mokymo programos asmenims, turintiems profesinę kvalifikaciją: 

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

T43061102

2.

Siuvėjas

T43072301

3.

Apdailininkas (statybininkas)

T43073203

4.

Apdailininkas

T32073213

5.

Automobilių kėbulo remontininkas

T43071604

6.

Virėjas

T43101304

7.

Apskaitininkas ir kasininkas

T43041101

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas, socialinių įgūdžių programas, adaptuotas pagrindinio ugdymo programas ar adaptuotas vidurinio ugdymo programas: 

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Apdailininkas (statybininkas)

217073201

2.

Virėjas

217101301

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, II Lietuvos kvalifikacijos lygio modulinė programa kartu su socialinių įgūdžių programa pirminiam profesiniam mokymui: 

Eil. Nr.

Programa

Profesinio mokymo programos kodas

1.

Virėjas

P21101303

2.

Virėjas

P21101308

 

Būrelių darbo laiko grafikas 2020-2021 m. m. 

 

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Savaitės diena

Laikas (val.)

Šokio studija ,,Allegro“

Laima Šiaudkulienė

Pirmadienis

Antradienis

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

Bibliotekos bičiulių klubas

Danutė Skrodenienė

Pirmadienis

Antradienis

Penktadienis

17.00 - 18.30

17.00 – 18.30

14.00 – 14.45

,,Noriu sportuoti“

Rimvydas Šiaudkulis

Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

15.00 - 15.45

15.00 - 16.30

15.00 – 16.30

Sporto būrelis

Rimvydas Šiaudkulis

Trečiadienis

15.30 – 17.00

Kalvystės būrelis

Edmundas Skrodenis

Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

16.00 – 17.30

16.00 – 16.45

16.00 – 17.30

Klubas ,,Bičiuliai“

Laima Šiaudkulienė

Trečiadienis

Ketvirtadienis

15.30 – 17.00

15.30 – 16.15

,,Modelino pasaulyje“

Inga Ramonienė

Antradienis

Trečiadienis

15.30 -17.00

15.30 - 16.15

,,Bendraukime!“

Vilma Budrienė

Trečiadienis

15.30 – 17.00

Jaunojo verslininko būrelis

Vida Šimkienė

Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

16.00 – 16.45


 

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com