Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

„Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“ Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712

PROFESINIS MOKYMAS IR ERASMUS+

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bendruomenei svarbi profesinio mokymo kokybė. Siekiama, kad mokiniai, besimokydami paklausios profesijos, ir pedagogai, vykdantys profesinė mokymą ar kuruojantys jį,  turėtų galimybes tobulėti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, todėl nuolat dalyvaujama Erasmus + projektuose.

Pagal įgyvendinamą  Erasmus+ mokinių mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712  iš viso net 22 mokiniai turėjo galimybę stažuotis užsienyje 3  savaites, o 5 profesinio mokymo darbuotojai stažavosi 1 savaitę. Įgyvendinamas Projektas suteikė didelę naudą VšĮ Telšių regioniniam profesinio mokymo centrui. Iš viso buvo organizuoti 5 stažuočių vizitai.

Pirmose dviejose stažuotėse dalyvavo IT srities 7 mokiniai ir suvirintojo specialybės 1 mokinys. Stažuotės vyko nuo  2021 m. nuo  liepos 04 dienos iki liepos 25 dienos ir nuo 2021 m. liepos 25 dienos iki rugpjūčio 15 dienos. Mokiniai stažavosi Maltoje įvairiose firmose, užsiimančiose reklamos gamyba, projektavimu metalo suvirinimu, kur tobulino savo gebėjimus reklamos gamybos, projektavimo, vaizdų apdorojimo, vizualinio dizaino, dvimatės grafikos ir vaizdų apdorojimo srityse.  Tadas Monkevičius tobulino metalinių gaminių gaminimo įgūdžius, gamino laiptus ir turėklus. Mokinys Andrius Šilinskas po stažuotės dėkojo Centro profesijos mokytojams ir stažuotės Maltoje vadovui, išmokiusiems jį projektuoti ne tik reklamą bet ir baldus. Šiuos įgūdžius jis sėkmingai tobulino Maltoje, projektuodamas stendus.

7 būsimieji apdailininkai (statybininkai) turėjo puikias galimybes stažuotis  Dresdeno statybos įmonėse nuo 2022 m. vasario 24 iki kovo 16 dienos. Jie montavo ventiliaciją, įrengė vaikų žaidimo aištelę, dažė patalpas ir montavo gipso kartono plokštes. Džiugu, kad Lukas Diržininkas iš Vokietijos įmonės gavo pasiūlymą tęsti mokslus Vokietijoje pameistrystės būdu- įmonė kvietė Luką dirbti ir prižadėjo mokėti mokymosi stipendiją.

   7 automobilių mechaniko specialybės mokiniai nuo 2022 m. kovo 24 iki balandžio 13 dienos stažavosi Chemico (Vokietija) F+U profesinio mokymo centre.  Stažuotės metu būsimieji automobilių mechanikai  gilino savo profesines žinias ir tobulino gebėjimus, montuojant ir balansuojant padangas, išrenkant ir surenkant variklius bei atliekant elektroninę variklių diagnostiką. Būtent paskutinę veiklą mokiniai nurodė kaip aktualiausią ir svarbiausią jų profesiniams gebėjimams  Visi mokiniai stažuočių metu susipažino su užsienio įmonėmis, tobulino savo profesinius gebėjimus, mokėsi gyventi savarankiškai, tobulino anglų k. įgūdžius, susipažino su užsienio šalių kultūra ir istorija, rado naujų draugų ir gavo pasiūlymų ir rekomendacijų tolimesnei karjerai. Džiugu, kad pavyko pasiekti projekto numatytus tikslus. Dalyvių įgyti gebėjimai ir pasiekimai grįžus buvo įvertinti profesijos mokytojų ir užskaityti.

5 profesinio mokymo specialistai stažavosi Austrijoje nuo 2022 m. gegužės 09 iki gegužės 13 dienos, kur susipažino su pameistrystės mokymo ypatumais, darbo rinkos poreikiais, rengiant statybos ir tekstilės sričių specialistus, stebėjo profesinio mokymo pamokas, mokinių darbą įmonėse. Įgyta patirtis pristatyta metodinės grupės posėdyje ir bus pritaikyta profesiniame mokyme.

 Galime pasidžiaugti teikiama mobilumui ES parama- dalyviams nereikia turėti papildomų lėšų, norint dalyvauti stažuotėje. Visi dalyviai gavo europass mobilumo dokumentus, liudijančius jų stažuotės pasiekimus ir įgytą patirtį.

Grįžę iš stažuočių, įgytą patirtį mokiniai pristatė  bendruomenėms atvirų pamokų metu, supažindino bendramokslius su įgyta patirtimi, naudota įranga, technologijomis. Su projekto rezultatais supažindintos ir rajono bendrojo ugdymo mokyklos. Projektų dėka profesinis mokymas VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre yra šiuolaikiškas, mokiniai supažindinami su naujausiomis savo specialybių tendencijomis, darbo rinkos poreikiais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Centras vasaros atostogas pasitinka su geromis naujienomis- gautas finansavimas 2022-2023 mokslo metų mobilumo projektui, tęsime profesinį tobulėjimą, įgyvendinant naują Erasmus+ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000067915 pagal programos 1 pagrindinį veiksmą- asmenų mobilumas mokymosi tikslais. 

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

 


UGDYMO PROJEKTAS - GALIMYBĖ KŪRYBIŠKAI MOKYTIS

Visą pavasarį dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo ir Interjero apipavidalintojo specialybės mokiniai, vadovaujami savo profesijos mokytojų Ingos Ramonienės, Daivos Lukošienės ir Dianos Stuopelienės, mokėsi atrasti ir kūrybiškai interpretuoti tautinę ornamentiką, vykdydami ugdymo projektą „Tautiškumas interjere ir tekstilėje“. Projekto tikslas: prisidėti prie profesinio mokymo kokybės gerinimo per tautinės savimonės ugdymą globalizacijos laikotarpiu, kuriant interjero ir tekstilės gaminius tautinių motyvų pagrindu. Mokiniai analizavo tautinę ornamentiką, Lietuvos ir Austrijos kultūrinį paveldą ir to pagrindu kūrė eskizus, o vėliau įgyvendino juos skirtukuose, juostose ir interjero paveiksluose. Ugdymo projektas vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01-KA102-077712.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


 

PASIDALINIMAS PATIRTIMI

2022 metų gegužės 25 dieną vyko 2 pasidalinimo gerąja patirtimi renginiai- atvira pamoka apdailininko (statybininko) ir automobilių mechaniko specialybės mokiniams ir Telšių metodinės grupės profesijos mokytojų posėdis. Renginių metu buvo pristatyta darbuotojų stažuotės Austrijoje metu įgyta patirtis, rengiant statybos ir tekstilės specialistus bei mokinių įgyta patirtis Vokietijoje. Atviroje pamokoje dalyvavo gausus būrys būsimųjų statybininkų ir automobilių mechanikų, kurie su dideliu susidomėjimu klausėsi stažuotės dalyvių pristatymo iš stažuočių Vokietijoje, vykusių vasario- balandžio mėnesiais. Iš Viso stažuotėse Vokietijoje dalyvavo 17 mokinių. Mokiniai išsamiai pristatė savo nuveiktus darbus, papasakojo apie darbų saugą ir technologinius reikalavimus Vokietijoje, pademonstravo atliktus darbus, džiaugėsi turiningu laisvalaikiu,organizuotomis ekskursijomis ir patobulėjusia savo anglų kalba. Metodinės grupės posėdyje Centro direktorė pristatė Austrijos profesinio mokymo sistemą ir pameistrystės mokymo būdo organizavimo ypatumus, profesijos mokytojas ekspertas Ramūnas Bunkevičius papasakojo apie statybininkų rengimo Austrijoje ypatumus, naujas technologijas ir medžiagas, pristatė žaliosios statybos įgyvendinimo Austrijoje ypatumus. Profesijos mokytoja metodininkė Elena Žvirzdinienė detaliai papasakojo apie tekstilės srities profesijos mokymą Austrijoje, inkliuzinį ugdymą ir antrinių žaliavų panaudojimą ugdymo procese. Nutarta įgytą patirtį perkelti į profesinį mokymą, taip prisidedant prie profesinio mokymo kokybės gerinimo, mokinių motyvacijos didinimo ir Centro prestižo kėlimo. Dalyviams įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys įgytas ir patobulintas kompetencijas. Stažuotės vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“ Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

    


PROFESINIO MOKYMO DARBUOTOJAI STAŽAVOSI AUSTRIJOJE

VšĮ Telšių RPMC profesinio mokymo darbuotojai taip pat siekia tobulėti.  2022 m. gegužės 08-14 dienomis 4 profesijos mokytojai Ramūnas Bunkevičius, Elena Bunkevičienė, Elena Žvirzdinienė ir Diana Stuopelienė,  vadovaujami direktorės Nijolės Jastrumskienės, dalyvavo profesinėje stažuotėje Austrijoje. Buvo pasiektas tiesioginis stažuotės tikslas- patobulintos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos, siekiant užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę ir didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes . Susipažinta su profesinio mokymo sistema Austrijoje, stebėta ir  išanalizuota Austrijos patirtis, vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu, stebėtos Austrijos profesinio mokymo ir darbo rinkos sąsajos, kvalifikacinių egzaminų sistema ir turinys, mokymo metodai, profesinio mokymo rezultatai, organizavimas ir valdymas statybos ir tekstilės srityse. Stebėtas statybos ir tekstilės sričių profesinis mokymas profesinio mokymo įstaigose Wien Work, Berufsschule für Holz, Klang, Farbe und Lack, Modeschule in Hezendorf, HTL Mödling  bei  įmonėse STRABAG SE, Handwerk Wien, BARESCH: Ofenbau & Fliesenverlegungs GmbH. Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su priimančiąja organizacija IFA - International Young Workers Exchange, numatytos tolesnės bendradarbiavimo galimybės, priimant Austrijos absolventus stažuotis VšĮ Telšių RPMC. Išanalizavus darbo ir socialines sąlygas, įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo galimybes, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas su aukštosios mokyklos statybos mokymo centru HTL Mödling Vienoje, Austrijoje-  mokinių ir mokytojų mainai, stažuotės, dalinimasis gerąja metodine patirtimi, projektinė veikla įgyvendinant statybos sektoriaus mokymo programas. Pažintinės kultūrinės veiklos laisvu laiku sudarė sąlygas pažinti Austrijos istoriją ir  kultūrą : aplankytas Vienos Operos teatras, organizuota pažintinė ekskursija po Vieną.   Stažuotės metu  buvo ugdomi profesiniai ir bendrieji gebėjimai, tobulintos anglų k. ir vokiečių k.  kompetencijos. Parvežta patirtis bus pristatyta ir išanalizuota metodinės grupės posėdyje ir pritaikyta ugdymo procese. Stažuotė vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

 Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Ketvirta stažuotė - Chemnice

 

Tęsiamas sėkmingas Erasmus+ projekto įgyvendinimas. Kovo 18 dieną baigėsi apdailininkų (statybininkų) stažuotė Dresdene. Didžiuojamės darbdavių atsiliepimais. Visi mokiniai puikiai atliko savo darbą ir buvo labai drausmingi. Luko įmonė pasiūlė Lukui dualinį mokymą Vokietijoje. Eimantas ir Dominykas, Aivaras ir Laimonas taip pat sulaukė puikių atsiliepimų. Tomas buvo labai pavyzdingas ir buvo įvertintas vadovų. Mokiniai Dresdeno įmonėse atliko įvairius statybos darbus: mūrijimą, dažymą, gipskartonio montavimą ir pan., taip pat tobulino anglų kalbos įgūdžius. Laimonas dalinasi įspūdžiais: „tikrai patarčiau drąsiai vykti į stažuotę, ten išmoksite savarankiško gyvenimo, susipažinsite su užsieniečiais, galėsite džiaugtis su kiekviena akimirka. Kalbos barjeras- ne bėda, jei tik nori tobulėti. Išmokau įrankių pavadinimus vokiškai, naudojau rankų ženklus“. Kovo 23 dieną prasidėjo paskutinė, ketvirtoji mokinių stažuotė. Ji skirta automobilių mechaniko specialybės mokinių profesinių įgūdžių tobulinimui. Nuo kovo 23 iki balandžio 13 dienos, 3 savaites Chemnice būsimieji automobilių mechanikai gilinsis į stabdžių veikimo principus, padangų montavimo detales, mokysis elektroninės gedimų diagnostikos su patyrusiais vokiečių profesijos mokytojais. Trys savaitės profesinio mokymo, kultūrinė veikla, turiningi savaitgaliai, susipažįstant su nuostabiu miestu Chemnicu.

Stažuotės vyksta, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“ Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 


Trečia stažuotė - Dresdene

Mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas - svarbiausias stažuočių užsienyje tikslas. Vasario 23 dieną 7 apdailininkai iš Ap19 ir Ap20 grupių išvyko semtis profesinės patirties į Dresdeną (Vokietija).  Stažuotė vyks iki kovo 18 dienos, iš viso 3 savaites. Būsimieji apdailininkai atlieka praktiką Dresdeno įmonėse Klima + Technik, Baugeschäft Robert Bialek, Lattermann Bau GmbH, Das Bauteam Andreas Dumröse, kur tobulėja, dirbdami įvairius statybos srities darbus: mūrijimą, dažymą, gipskartonio montavimą ir pan. Trys savaitės įmonėse, kultūrinė veikla, turiningi  savaitgaliai, susipažįstant su nuostabiu miestu Dresdenu. Linkime sėkmės, semiantis profesijos paslapčių.   

Stažuotės vyksta, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

 

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

  


 

SKELBIAMA PROJEKTO DALYVIŲ MOKINIŲ ATRANKA

vykti į mobilumo vizitus pagal Erasmus+ mobilumo projektą
„Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“

Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712

Projekto vykdytojas - VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.

Projekto tikslas - mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas, taip didinant profesinio mokymo kokybę.

Kviečiame dalyvauti 2-3 kursų mokinius atrankoje į mobilumo vizitus:

1. Į VOKIETIJĄ (Dresdeną) – numatomas dalyvių skaičius - iš viso 7 dalyviai. Numatoma preliminari data2022 m. vasaris-kovas, 3 savaitės. Kviečiami dalyvauti atrankoje Apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai, turintys galiojantį ES Covid-19 skiepų sertifikatą.

2. Į VOKIETIJĄ (Chemnicą) – numatomas dalyvių skaičius - iš viso 7 dalyviai. Numatoma preliminari data2022-kovas- balandis, 3 savaitės. Kviečiami dalyvauti atrankoje Automobilio mechaniko specialybės mokiniai, turintys galiojantį ES Covid-19 skiepų sertifikatą.

Pragyvenimo, maitinimo ir kelionės lėšos kompensuojamos iš mobilumo projekto lėšų. Norintys dalyvauti turi užpildyti projekto dalyvio anketą lietuviškai ir europass Cv formą angliškai iki 2022-01- 12 gauti grupės vadovo rekomendaciją. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į projektų vadovę:

 Diana Stuopelienė, tel. 861393296, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai


 

Profesinio meistriškumo konkursas ,,Plytelių klojėjas 2021“ 

Sausio 20 dieną VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre vyko profesinio meistriškumo konkursas ,,Plytelių klojėjas 2021“. Konkursą organizavo vyr. profesijos mokytojas Martynas Mikalauskas, dalyvavo trečio kurso Ap19 grupės apdailininko specialybės mokiniai.

Konkurso užduotis buvo išklijuoti skirtą plotą plytelėmis pagal brėžinyje nurodytą raštą. Mokiniams su užduotimi susitvarkyti sekėsi gerai. Geriausiai užduotį atliko mokinys Tomas Tirkšlaitis, dalyviai  buvo apdovanoti mokyklos įsteigtais prizais. Mokiniai konkurso metu įgijo naujos patirties, patyrė gerų įspūdžių.

 Vyr. profesijos mokytojas Martynas Mikalauskas

 


  ATVIRA PAMOKA AUTOMOBILIŲ MECHANIKO IR SUVIRINTOJO IR KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS

SPECIALYBĖS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS „METALO SUVIRINIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS.KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS. STAŽUOTĖS PATIRTIS MALTOJE“

2021 metų Rugsėjo 7 dieną Varniuose įvyko atvira pamoka „Metalo suvirinimo įgūdžių tobulinimas. Kompiuterinio projektavimo įgūdžių tobulinimas. Stažuotės patirtis Maltoje“. Pamokoje dalyvavo gausus būrys Centro bendruomenės, kurie su dideliu susidomėjimu klausėsi stažuotės dalyvių pristatymo iš stažuotės Maltoje, vykusios liepos- rugpjūčio mėnesiais. Mokiniai išsamiai pristatė savo nuveiktus darbus, papasakojo apie suvirinimo ir kompiuterinio projektavimo darbų saugą ir technologinius reikalavimus Maltoje, pademonstravo atliktus darbus, paaiškino, kaip išvengti defektų virinimo bei projektavimo bei reklamos gamybos metu. Tadas, Lukas, Orestas ir Andrius džiaugėsi turiningu laisvalaikiu, organizuotomis ekskursijomis ir patobulėjusia savo anglų kalba. Mokiniams įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys įgytas ir patobulintas kompetencijas. Stažuotės vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“ Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


ANTRA STAŽUOTĖ MALTOJE

Tęsiame mokinių profesinių įgūdžių tobulinimą. Pasibaigus pirmai stažuotei, estafetę perėmė antroji stažuotė Maltoje. Dar 3 kompiuterinio projektavimo operatoriai ir 1 suvirintojas nepabūgo karščio iššūkio, derina mokslą ir poilsį Maltoje. Nuo 2021 m. liepos 25 dienos iki rugpjūčio 15 dienos vyksta 3 savaičių stažuotė, kurios metu keturi mokiniai atlieka praktiką Maltos įmonėse, kur kuria reklaminius skelbimus ir talpina juos įmonių svetainėse, socialiniuose tinkluose, projektuoja gaminių brėžinius ir gamina reklamą, tobulina suvirinimo įgūdžius.  Trys savaitės įmonėse, kultūrinė veikla, Viduržemio jūros sūrumas ir  linksmi savaitgaliai, susipažįstant su svetinga ir turtinga šalimi. Linkime sėkmės, semiantis profesijos paslapčių.   

Stažuotės vyksta, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 


 

Būsimieji it specialistai stažuojasi Maltoje

Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai vasarą leidžia turiningai, derindami mokslą ir poilsį Maltoje. Nuo 2021 m. liepos 04 dienos iki liepos 25 dienos vyksta 3 savaičių stažuotė, kurios metu keturi būsimieji absolventai atlieka praktiką Maltos įmonėse, kur kuria reklaminius skelbimus ir talpina juos įmonių svetainėse, socialiniuose tinkluose. Tokiu būdu mokiniai tobulina savo praktinius gebėjimus dvimatės grafikos ir vaizdų apdorojimo srityse. Trys turiningos  savaitės įmonėse, kultūrinė veikla, linksmi savaitgaliai ir vakarai, susipažįstant su svetinga ir turtinga šalimi. Linkime sėkmės, semiantis profesijos paslapčių  Stažuotės vyksta, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 


Kaip siekti svajonių karjeros?

Siekiant svajonių karjeros, yra daug kelių. Vienas iš sėkmingiausių - tai mokymasis  profesinėje mokykloje. Čia per keletą metų galima tapti savo srities profesionalu - susipažinti su pasirinkta specialybe ne tik teoriškai, didžiąją laiko dalį skirti praktiniam mokymui.  Profesinė mokykla padeda mokiniui įgyti reikalingas žinias ir įgūdžius, kad baigęs mokslą jis išeitų į gyvenimą, būdamas specialistu. VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bendruomenei svarbu, kad mokiniai, besimokydami paklausios profesijos, turėtų galimybes tobulėti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, atlikdami praktiką realioje darbo vietoje, o tam nuolat dalyvaujama Erasmus + projektuose.

 

SKELBIAMA PROJEKTO DALYVIŲ MOKINIŲ ATRANKA

Nr. 1 vykti į mobilumo vizitus pagal  Erasmus+ mobilumo projektą

„Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712

 

Projekto vykdytojas - VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.

Projekto tikslas - mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas, taip didinant profesinio mokymo kokybę.  Kviečiame dalyvauti būsimus 3 kursų mokinius atrankoje į mobilumo vizitus:

  1. Į Maltą – numatomas dalyvių skaičius- iš viso 8 dalyviai. Numatoma 2 stažuotės po 3 sav., preliminarios datos 2021 m. liepa- rugpjūtis. Kviečiami dalyvauti atrankoje Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės būsimieji 3 kurso mokiniai.

 

Pragyvenimo, maitinimo ir kelionės lėšos kompensuojamos iš mobilumo projekto lėšų.

Norintys dalyvauti turi užpildyti projekto dalyvio anketą lietuviškai ir  europass Cv formą angliškai iki 2021-06-10, gauti grupės vadovo rekomendaciją.   

Informaciją teikia: Telšiuose projektų vadovė Diana Stuopelienė, tel. 861393296, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

 


 

GAUTAS FINANSAVIMAS NAUJAM MOBILUMO PROJEKTUI

Švietimo mainų paramos fondas savo svetainėje www.erasmusplius.lt paskelbė 2020 metų finansuojamų mobilumo projektų sąrašą. Švietimo mainų paramos fondas skyrė finansavimą šiam mūsų projektui „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“ Nr. 2020-1-LT01-KA102-077712. Numatomo įgyvendinti projekto tikslas - mokinių ir profesinio mokymo darbuotojų profesinių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas stažuočių metu Austrijoje ir Maltoje, taip didinant profesinio mokymo kokybę VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre, siekiant užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę ir didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes. Projekto finansavimo suma: 58 081,00 eur. Projektą finansuoja ES. Daugiau informacijos: https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/2020-erasmus-ka1-rezultatai/

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com