Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre , Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029

 

Projekto vykdytojas: VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

Projekto partneriai:

  • Mažeikių politechnikos mokykla
  • Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
  • Plungės technologijų ir verslo mokykla
  • Skuodo amatų ir paslaugų mokykla

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22

Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029

Bendra projekto vertė: 35.796,55 EUR

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras kartu su parneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projekto tikslas – Žemaitijos regiono apdailininko (statybininko)mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas Telšių statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, siekiant patenkinti darbo rinkos kvalifikuotų statybininkų poreikį. 

Projekto aprašymas:

Pagrindinė veikla - mokinių, besimokančių Mažeikių, Plungės, Kelmės ir Skuodo profesinio mokymo įstaigose pagal statybininko (apdailininko) pirminio mokymo programą, mokymai Telšių statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. VšĮ Telšių RPMC yra įsidiegęs profesinio mokymo kokybės valdymo sistemą, turi tinkamą naujausią įrangą bei kvalifikuotus profesijos mokytojus. Projektu bus prisidedama prie profesinio mokymo kokybės gerinimo partnerių profesinio mokymo įstaigose, neturinčiose sektorinių statybos praktinio mokymo centrų su naujausia įranga. Apmokant šių mokyklų mokinius, bus  formuojami tinkami jų darbo įgūdžiai taip sukuriant geresnes prielaidas būsimiems absolventams įsidarbinti darbo rinkoje ir patenkinti Žemaitijos, o taip pat ir visos Lietuvos darbo rinkos poreikius kvalifikuotiems darbuotojams. Numatomi mokymai pagal 2 statybininko (apdailininko) mokymo programos modulius: Mechanizuotas tinkavimas  ir Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis .

Projekto uždaviniai:

  1. Statybinių medžiagų komplektų, reikalingų mokymams, įsigijimas;
  2. Mokymų vykdymas. Šiame projekte dalyvauja VšĮ Telšių RPMC- kaip projekto koordinatorius. Projekto partneriai: Mažeikių politechnikos mokykla, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla bei Kelmės profesinio rengimo centras. Viso mokymuose dalyvaus 7 mokinių grupės, kiekviena mokysis po 30 val. (5 d. po 6 val.): mechanizuoto tinkavimo mokymuose dalyvaus 45 mokiniai, Fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis mokymuose dalyvaus 38 mokiniai.

Laukiami projekto rezultatai:  Iš  viso mokymuose dalyvaus 83 pirminio profesinio mokymo mokiniai iš partnerių mokymo įstaigų.


Praktiniai įgūdžiai Skuodiškiams

  „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029

Nuo pirmadienio, 2021 m. kovo 22 dienos statybos sektoriniame praktinio mokymo centre Telšiuose svečiuojasi 10 būsimųjų apdailininkų iš Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos. Pagal įgyvendinamą Projektą Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029 vyksta mokymai pagal 2 programas: Fasadų apšiltinimo  termoizoliacinėmis plokštėmis ir Mechanizuoto tinkavimo. Kiekvienuose mokymuose dalyvauja po 5 mokinius. Iš viso mokiniai mokysis 30val. Mokymų pabaigoje bus išduodami pažymėjimai.

 Projekto koordinatorė Diana Stuopelienė

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.


 Skuodiškiai baigė mokymus

 „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029

 10 būsimųjų apdailininkų iš Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos visą savaitę, nuo pirmadienio, 2021 m. kovo 22 dienos iki penktadienio, kovo 26 dienos, pagal įgyvendinamą Projektą Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029 dalyvavo 30 valandų mokymuose pagal 2 programas: Fasadų apšiltinimo  termoizoliacinėmis plokštėmis ir Mechanizuoto tinkavimo. Baigus mokymus, dalyviams  išduoti pažymėjimai. Mokiniai, apibendrindami pasiektus rezultatus, pažymėjo, kad mokymus vedė kvalifikuoti mokytojai, sugebantys paprastai ir suprantamai paaiškinti užduotis. Dalyviai džiaugėsi  sektorinio mokymo centro įranga ir aplinka. Iš viso Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 83 mokiniai iš gretimų profesinio mokymo įstaigų. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. 

Projekto koordinatorė Diana Stuopelienė

 


Fasado šiltinimo įgūdžiai Mažeikiškiams

„Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029

 

Nuo pirmadienio, 2021 m. balandžio 18 dienos iki penktadienio, balandžio 23 d.  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre Telšiuose 17 būsimųjų apdailininkų iš Mažeikių politechnikos mokyklos mokėsi fasado šiltinimo darbų. Mokiniai montavo langus, šiltino fasadą. Mokymus vykdė profesijos mokytojas metodininkas Ramūnas Bunkevičius. Mokiniai stropiai darbavosi visą savaitę. Baigus 30 valandų mokymus, visiems įteikti pažymėjimai, liudijantys įgytus ir patobulintus įgūdžius. Mokymai vyko pagal įgyvendinamą Projektą Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto koordinatorė Diana Stuopelienė


Tinkami praktiniai įgūdžiai karjeros startui

VšĮ Telšių profesinio mokymo centre vykdomas profesinis mokymas suteikia galimybę įgyti paklausią darbo rinkoje specialybę ir taip užsitikrinti darbo vietą ir gerą atlyginimą. Jau šešti metai kaip čia įsikūręs Statybos sektorinis praktinio mokymo centras. Centre įrengtos šiuolaikiškos praktinio mokymo patalpos, sukaupta naujausia statybos sektoriaus įranga, dirba aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojai. Statybos sektorinio praktinio mokymo centro veiklos tikslas- suteikti statybos srities mokiniams praktinius įgūdžius, atitinkančius šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Čia kasmet mokosi ne tik Telšių profesinio mokymo centro mokiniai, bet ir  gretimų profesinio mokymo įstaigų būsimieji statybininkai, vyksta įvairūs seminarai ir mokymai. Šie mokslo metai nebuvo išimtis. Nuo 2021 m. kovo 22 d. iki gegužės 21 d. čia vyko  mokymai pagal 2 statybininko (apdailininko) mokymo programos modulius: Mechanizuoto tinkavimo  ir Fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis . Juose dalyvavo 7 grupės mokinių iš Skuodo, Kelmės, Plungės ir Mažeikių profesinio mokymo įstaigų. Iš viso 83 būsimieji statybininkai po 5 dienas mokėsi praktinių įgūdžių:  paruošti fasadą šiltinimui, tvirtinti termoizoliacines medžiagas prie fasado,  išmoko naudotis skiedinio ruošimo, tiekimo ir purškimo įranga, tinkuoti paviršius paprastais skiediniais mechanizuotu būdu. Mokymus vykdė profesijos mokytojas ekspertas Ramūnas Bunkevičius ir vyresnysis profesijos mokytojas Martynas Mikalauskas. Mokiniai labai teigiamai vertino praktines veiklas Telšių statybos sektoriniame centre, džiaugėsi įgyta patirtimi, aukšta mokytojų kvalifikacija ir Centro infrastruktūra. Ypač didelį įspūdį mokiniams paliko mechanizuoto tinkavimo mokymai realioje darbo vietoje- Centro partneriams savivaldybės įmonei Telšių butų ūkis buvo nutinkuota virš 150 kv. m. rūsio ir pagalbinio pastato sienų. Mokymų metu mokiniams buvo užtikrinamos saugios darbo sąlygos- mechanizuoto tinkavimo mokymai vyko atviroje erdvėje, lauke, organizuojant darbą nedidelėmis grupėmis. Fasado šiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis mokymai vyko praktinio mokymo laboratorijoje, kurios plotas viršija 500 kv. m., ne tik išlaikant kiekvienam mokiniui reikalaujamus 10 kv. m., bet ir viršijant juos. Veiklos vyko pagal įgyvendinamą projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, “, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projekto partneriai:

  • Mažeikių politechnikos mokykla
  • Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
  • Plungės technologijų ir verslo mokykla
  • Skuodo amatų ir paslaugų mokykla

Bendra projekto vertė: 35.796,55 EUR. Projektas finansuojamas ES.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras siekia užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę, todėl ne tik patys vykdo profesinio mokymo projektus, bet ir bendradarbiauja kitų profesinio mokymo įstaigų projektuose. Šių metų balandžio 19-23 ir gegužės 10-14 dienomis dešimt A19 grupės mokinių ir profesijos mokytojas Algimantas Mickus dalyvavo praktiniuose mokymuose Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. Būsimieji automobilių mechanikai susipažino su variklių sandara, automobilių variklių diagnostikos darbais. Mokymai Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje vyko partnerystės pagrindais dalyvaujant projekte Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

 

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com