Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas) Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694

 

Projektą „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” įgyvendins konsorciumas, kurį sudaro koordinatorius Lietuvos darbdavių konfederacija, Vilniaus technologijų mokymo centras, Mokykla “Art of Beauty”, Elektrėnų profesinio mokymo centras. Marijampolės, Panevėžio, Šilutės, Tauragės, Telšių, Varėnos, Veisiejų, „Žirmūnų‘ profesinio mokymo centrai ir mokyklos. Konsorciumo europinis plėtros planas atitinka narių poreikius ir atliepia jų strateginiuose planuose deklaruojamas vertybes, nuostatas ir prioritetinius tikslus.

Projekto tikslas - stiprinti profesinio mokymo indėlį į inovacijomis grįsto turizmo sektoriaus kuriamos pridėtinės vertės didinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.

Projekto uždaviniai:

 • Stiprinti profesinio mokymo įstaigų absolventų ir dirbančių mokinių profesines, mokymosi mokytis veikloje, verslumo, karjeros valdymo ir ekologines kompetencijas bei tobulinti jų praktinius informacinių technologijų panaudojimo įgūdžius;
 • Kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją tobulinant technologines, mokymosi mokytis veikloje ir ekologines kompetencijas.

Projektą įgyvendins priimančių parterių iš Bulgarijos, Kroatijos, Maltos, Rumunijos, Slovėnijos ir Vengrijos tinklas. Visiems jiems keliamas reikalavimas, kad stažuotėms ir mokymuisi parinktos įmonės vystytų socialiai atsakingą verslą, turėtų tokią darbinę aplinką, kuri reikalautų iš darbuotojų aplinkosauginio raštingumo.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Jame dalyvaus 2 projekto dalyvių grupės:

ErasmusPro tikslinę grupę sudarys profesinio mokymo įstaigų mokymąsi ir darbą suderinantys mokiniai ir absolventai, kurie bus baigę (besimokantys) mokymo programas paslaugų asmenims, informacijos ir ryšių technologijų, sveikatos priežiūros, menų, verslo ir administravimo srityse, o darbinę veiklą pradėję turizmo sektoriuje veikiančiose ar su juo susijusiose įmonėse. Paraiškoje planuojama 40 absolventų ir 20 mokinių išsiųsti 3 mėn. trukmės stažuotėms į užsienio įmones.

VET-STA grupę sudarys profesijos mokytojai, kurių mokymo dalykai susiję su į projektą įtrauktų absolventų ir mokinių specializacija. Paraiškoje numatoma, kad į 7 dienų trukmės mokymosi vizitus užsienio įmonėse bus išsiųsti 36 profesijos mokytojai.

Projekto veiklos susidės iš 6 etapų. Etapai apims dalyvių informavimą ir atranką, pasirengimą stažuotėms ir vizitams, stažuočių ir vizitų programų parengimą ir suderinimą su priimančiomis organizacijomis, stažuočių ir vizitų organizavimą, įgytų kompetencijų įvertinimą, atsiskaitymą už mobilumą. Rezultatų viešinimas, kokybės užtikrinimas, projekto valdymas ir administravimas bus bendri visoms veikloms.

Projekte bus stiprinamos profesinio mokymo įstaigų absolventų ir mokinių karjeros valdymo ir mokymosi darbo vietoje bei informacinių technologijų panaudojimo kompetencijos ir įgūdžiai. Projektas taip pat suteiks dalyviams ekologines kompetencijas. Profesijos mokytojų tobulintinų technologinių kompetencijų sąrašas projekte bus sudaromas atsižvelgus įmonių technologinę plėtrą. Didelis dėmesys bus kreipiamas į žinias apie ekologinių kompetencijų svarbą profesinėje veikloje.

Projektas darys teigiamą poveikį absolventų integracijai į darbo rinką ir karjeros galimybėms. Projektas sustiprins mokinių ir absolventų ekologines kompetencijas. Projekto metu patobulintos profesijos mokytojų technologinės kompetencijos teigiamai veiks profesinio rengimo kokybę. Nacionaliniu lygiu projekto rezultatai bus naudingi tiek Lietuvos turizmo plėtrai, tiek ir profesinio mokymo sistemai. Sklandžiau į įmones integravęsi profesinio mokymo įstaigų absolventai prisidės prie turizmo konkurencingumo didinimo. Įmonėms bus naudingi į jų kolektyvus įsilieję darbuotojai, kurie bus sustiprinę savo ekologines kompetencijas. Projektas prisidės prie profesinio mokymosi patrauklumo stiprinimo.


2020 M. IR 2021 M. ABSOLVENTŲ DĖMESIUI

ATRANKA Į ABSOLVENTŲ MOBILUMO STAŽUOTES

2020 m. ir 2021 m. absolventai kviečiami dalyvauti stažuotėse:

 • Kokių specialybių mokiniai gali dalyvauti atrankoje?

Apskaitininkai, automobilių mechanikai, Interjero projektuotojai, Kompiuterinio projektavimo operatoriai, virėjai, padavėjai.

 • Kas gali dalyvauti stažuotėje?

Išsilavinimas: nuo 2020 m. birželio mėn. – nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2021 m. kovo būti užbaigus profesinę mokyklą ir turėti baigimo diplomą arba gauti profesinio mokymo diplomą iki 2021 m. liepos mėn. (įskaitant liepos mėn.)

 1. Užsienio kalbos mokėjimas: mokėti anglų kalbą (ne žemesniu nei stipriu A2/ B1 lygiu).
 2. Mokykloje įgyta užsienio patirtis pagal „Erasmus+“ programą – PRIVALUMAS
 3. Darbo patirtis pagal specialybę (praktika, savanorystė, darbo vietos turėjimas) – PRIVALUMAS
 4. Pasitikėjimas savimi, noras tobulėti, gebėjimas bendradarbiauti, gebėjimas organizuoti savo veiklą, noras pasiskiepyti iki išvykos į stažuotę.
 • Kada vyks stažuotės?

Stažuotės numatomos: Maltoje, Kroatijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje. 

Preliminarios stažuočių pradžios datos: 2021 m. liepa, rugpjūtis, rugsėjis (priklausomai nuo aplinkybių gali kisti).

Preliminarios datos:

 1. Malta – 2021/07/11- 10/10 (Apskaitininkai, automobilių mechanikai, Interjero projektuotojai, Grafinis dizainas, IT)
 2. Kroatija (Dubrovnikas)– 2021/07/18 – 10/17 (bus priimami tik virėjai, padavėjai)
 3. Vengrija (Budapeštas)– 2021/08/01 – 10/31 (bus priimami tik virėjai, padavėjai, IT)
 4. Rumunija (Jasai) – 2021/08/08-11/07 (IT ir technologinių specialybių absolventai).
 5. Bulgarija (Sofija) – 2021/09/05- 12/05 (visų aukščiau išvardintų profesinių kvalifikacijų absolventai, išskyrus padavėjus/barmenus).
 • Kaip dalyvauti?

Kreiptis į projektų vadovę Dianą Stuopelienę tel. 861393296 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2021-04-21. 

Veikla įgyvendinama pagal kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija įgyvendinamą „Erasmus+“ profesinio mobilumo projektą „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


 Patobulintos kompetencijos stažuotėje Rumunijoje

 

Įgyvendinant Erasmus+ projektą, automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojas metodininkas Mėčislovas Rimeikis 2021 m. rugpjūčio mėn. stažavosi Rumunijoje. Mėčislovo įspūdžiai:

Vizito metu mokymai vyko ŠKODOS autoservise.  Dirbant su sertifikuota  diagnostikos įranga buvo sužinota, kaip greitai galima išsiaiškinti ir aptikti elektros gedimus ir juos pašalinti. Kadangi šioje įmonėje atliekami naujų, garantinių automobilių  techninės priežiūros ir remonto darbai, sužinojau naujai įdiegtų elektros  ir elektronikos įrengimų sumontavimo vietas, patikrinimo, bei išmontavimo ir sumontavimo subtilybes. Pavyko išsiaiškinti, kaip pagal kliento  gedimų apibūdinimą diagnozuoti ir nustatyti gedimus. Vizito metu dirbdamas su naujausia elektros ir elektronikos įrengimų diagnostikos įranga, bei stebėdamas sklandų įmonės darbą įgijau šias kompetencijas:

 • Žinios apie elektros įrenginių gedimų nustatymą ir gedimų šalinimą, variklio mechanizmų bei sistemų ardymą ir surinkimą; elektros įrenginių testavimą.
 • Žinios apie maitinimo sistemų su skirstomojo tipo įpurškimo siurbliais techninę priežiūrą, diagnostikos ir remonto darbus
 • Žinios apie individualių įpurškimo sistemų atskiriems cilindrams techninę priežiūrą, diagnostikos ir remonto darbus
 • Žinios apie automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko veiklos organizavimą.

Įgyta patirtis mokant mokinius gerai ir kokybiškai dirbti su naujausia elektros ir elektronikos įrengimų diagnostikos įranga suteiks mokiniams platesnes galimybes atlikti naujausių automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus, kuriuose dabar įmontuota labai daug elektros ir elektronikos sistemų. Geri mokinių ir darbdavių atsiliepimai kels mokyklos prestižą, daugiau mokinių norėdami mokytis automobilių mechaniko profesijos pasirinks mūsų mokyklą.

Veikla įgyvendinama pagal kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija įgyvendinamą „Erasmus+“ profesinio mobilumo projektą „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694.  

 „ERASMUS+“ MOKYMOSI VIZITO DALYVIS MĖČISLOVAS RIMEIKIS, profesijos mokytojas metodininkas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Patirtis stažuotėje perkeliama į profesinį mokymą 

Automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojas Mėčislovas Rimeikis gruodžio 20 dieną  atrankos ir vertinimo komisijai bei profesijos mokytojų metodinei grupei Varniuose pristatė savo stažuotę autoservise Jasai (Rumunijoje). Mėčislovas papasakojo apie savo pasiruošimą stažuotei, pačią stažuotės eigą ir įgytas žinias. Taip pat profesijos mokytojas pristatė savo viziją, kaip patobulintas kompetencijas perkels į profesinį mokymą ir tuo prisidės prie profesinio mokymo kokybės gerinimo ir mokinių motyvacijos didinimo. Atrankos ir vertinimo komisija labai teigiamai įvertino mokytojo indėlį.

Veikla įgyvendinama pagal kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija įgyvendinamą „Erasmus+“ profesinio mobilumo projektą „Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (V etapas)” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694. 

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com