Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

„Asmeninis profesionalumo mobilumas švietimo sektoriuje“ Nr. 2019 - 1 - LV01 - KA116 - 060319

Latviai stažuojasi Telšiuose

Telšių regioninis profesinio mokymo centras yra užmezgęs partnerystės ryšius su Kuldygos turizmo technikumu. Vystant bendradarbiavimą, Centras tapo priimančiais partneriais Erasmus+ projekte, šio technikumo 3 mokiniai nuo rugpjūčio 02 dienos stažuojasi Telšiuose turizmo centre, kur susipažins su turizmo veiklos organizavimu, pasisems žinių apie Lietuvą ir Žemaitiją, mokysis lietuvių kalbos pagrindų. Linkime jiems sėkmingos stažuotės ir neišdildomų įspūdžių. Stažuotės vyksta, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Asmeninis profesionalumo mobilumas švietimo sektoriuje “Nr. 2019-1-LV01-KA116- 060319

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com