Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2022 - 2023 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

Prevencinė paskaita

  • Atnaujinta: 2023 m. vasario 13 d., Pirmadienis 20:46

Centre lankėsi ir prevencinį renginį organizavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė. KOPŽI yra nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines, psichologines, teisines, saugaus būsto paslaugas prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukoms, vykdanti prevencinę, šviečiamąją veiklą vietos ir nacionaliniame lygmenyje. KOPŽI advokatauja dėl nukentėjusiųjų teisių praktinio įgyvendinimo šalyje ir už jos ribų.

VISĄ PARĄ veikia programos SOS numeris +370-679-61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius. Šiuo numeriu skambinti mums kviečiame ir šeimų narius, bet kokių tarnybų atstovus, įtariančius apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Mūsų specialistų komanda - socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas - pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Šv. Agota - duonos Ponia

  • Atnaujinta: 2023 m. vasario 9 d., Ketvirtadienis 21:31

Centre visą savaitę vyko projektinė veikla, skirta Šv. Agotos - Duonos dienai paminėti. Virėjo specialybės mokiniai , vadovaujami vyr. profesijos mokytojos Irenos Butrimienės kepė duoną, bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė paruošė spaudinių parodą, stendą. Mokiniai ieškojo patarlių ir mįslių apie duoną, ruošė plakatus, padedami informacinių technologijų mokytojo Giedriaus Bagdono.  Vyr. mokytoja Vida Šimkienė su mokiniais sudarė  kalkuliacines-technologines korteles ir skaičiavo  duonos savikainą. Tikybos mokytoja Virginija Dirvonskienė   su mokiniais siuvo ir puošė lininius maišiukus, kuriuos su pašventina duonele išdalino Telšių ir Varnių tikintiesiems.  Vasario 1 dieną  centro bibliotekoje tikybos  mokytoja  pasakojo mokiniams kodėl duonelė laikoma šventa, kaip ji atkeliauja ant mūsų stalo,  kaip švenčiama Šv. Agotos duonos diena, supažindino su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis.  Centro bendruomenė ragavo skirtingų rūšių duoną,   padavėjų specialybės mokiniai su vyr.  profesijos mokytoja Laima Juškiene visus vaišino kava ir arbata. Renginyje dalyvavo ir  Varnių parapijos klebonas kanauninkas Andrius Sabaliauskas. Tai buvo įdomi, pilna gerų emocijų diena.

                 Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė, tikybos mokytoja Virginija Dirvonskienė

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com