Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Kviečiame apsilankyti

  • Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 12 d., Ketvirtadienis 09:19

,,Savadarbių vokų ir dėžučių puošyba lipnia plėvele“ 

Vadovas - profesijos mokytojas Audrius Jakubėnas

Informacija apie organizuojamą konkursą psichologui

  • Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 4 d., Trečiadienis 21:15
VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
S. Daukanto g. 6b, Varniai tel./faks. 8 444 47696, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMĄ KONKURSĄ
2019-09-04
Reikalingas psichologas
 
VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras skelbia konkursą psichologo 1 pareigybei užimti. Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (pagal suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir  pedagoginį darbo stažą).
 
Darbo pobūdis: konsultuoti psichologinių, asmenybės, ugdymosi, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus); rengti individualias rekomendacijas; inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas; šviesti Centro bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlikti psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į Centro bendruomenės poreikius; dalyvauti Centro metinės veiklos planavime, vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauti kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus ir kt.

Reikalavimai pretendentams:
1. turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
2. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams;
4. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Centro bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
5. gebėti bendradarbiauti su mokytojais, socialiniais pedagogais, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentų privalumai:
1. darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje;
2. darbo patirtis ugdymo konsultavimo srityje;
3. projektinės veiklos patirtis;
4. mokėti bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 
Dokumentai pateikiami adresu: VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, S. Daukanto 6b, LT-88318 Varniai, Telšių raj. Dokumentai pateikiami iki 2019-09-10 darbo laiko pabaigos imtinai asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris įvyks 2019-09-11, adresu: S. Daukanto 6b, Varniai, Telšių raj. Pradžia 15.00 val. Tel. (8 444) 47696, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com