Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Informacija apie organizuojamą konkursą psichologui

  • Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 13 d., Antradienis 13:33
VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
S. Daukanto g. 6b, Varniai tel./faks. 8 444 47696, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMĄ KONKURSĄ
2019-08-13
Reikalingas psichologas
 
VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras skelbia konkursą psichologo 1 pareigybei (40 val.) užimti. Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (pagal suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir  pedagoginį darbo stažą).
 
Darbo pobūdis:
konsultuoti psichologinių, asmenybės, ugdymosi, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus); rengti individualias rekomendacijas; inicijuoti, rengti ir įgyvendindinti psichologinių problemų prevencijos programas; šviesti Centro bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlikti psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į Centro bendruomenės poreikius; dalyvauti Centro metinės veiklos planavime, vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauti kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus ir kt.
 
Reikalavimai pretendentams:
1. turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
2. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams;
4. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Centro bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
5. gebėti bendradarbiauti su mokytojais, socialiniais pedagogais, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentų privalumai:
1. darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje;
2. darbo patirtis ugdymo konsultavimo srityje;
3. projektinės veiklos patirtis;
4. mokėti bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 
Dokumentai pateikiami adresu: VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, S. Daukanto 6b, LT-88318 Varniai, Telšių raj. Dokumentai pateikiami iki 2019-08-27 darbo laiko pabaigos imtinai asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris įvyks 2019-08-28, adresu: S. Daukanto 6b, Varniai, Telšių raj. Pradžia 15.00 val. Tel. (8 444) 47696, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija apie organizuojamą konkursą mokytojams

  • Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 13 d., Antradienis 19:57
VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
S. Daukanto g. 6b, Varniai tel./faks. 8 444 47696, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMĄ KONKURSĄ
2019-08-13
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis). Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Darbo krūvis

Darbo sutarties rūšis

1.

VšĮ Telšių RPMC

(darbas Telšiuose) 

Mokytojas

(Dorinis ugdymas - tikyba)

 ≈ 3 savaitinės kontaktinės valandos *

Terminuota – 2019-2020 m.m.

2.

VšĮ Telšių RPMC

(darbas Telšiuose)

ir Varniuose) 

Mokytojas

(fizika)

≈ 17 savaitinių kontaktinių valandų * 

Terminuota – 2019-2020 m.m.

3.

VšĮ Telšių RPMC

(darbas Telšiuose ir Varniuose) 

Mokytojas

(biologija)

≈ 9 savaitinės kontaktinės valandos *

Terminuota – 2019-2020 m.m.

4.

VšĮ Telšių RPMC

(darbas Telšiuose)

Mokytojas

(rusų k.)

≈ 6 savaitinės kontaktinės valandos *

Terminuota – 2019-2020 m.m.

 
* kontaktinių valandų skaičius gali keistis
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Privalumas – mokomo dalyko tęstinumo užtikrinimas (dirbusiems profesinio mokymo sistemoje). Mokytojų darbo laikas planuojamas pagal VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro sudarytą pamokų tvarkaraštį. Dokumentai pateikiami adresu: VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras, S. Daukanto 6b, LT-88318 Varniai, Telšių raj. Dokumentai pateikiami iki 2019-08-27 darbo laiko pabaigos imtinai asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris įvyks 2019-08-28, adresu: S. Daukanto 6b, Varniai, Telšių raj. Pradžia 15.00 val. Tel. (8 444) 47696, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tarp šalies geriausiųjų – mūsų profesinio mokymo centro mokinys Armandas Žutautas

  • Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 12 d., Pirmadienis 19:09
Liepos 24 dieną Vyriausybės rūmuose Vilniuje pagerbti sėkmingiausiai valstybinius brandos egzaminus išlaikę abiturientai, profesinio mokymo įstaigų ir tarptautinio bakalaureato absolventai. Džiugu, kad tarp geriausiųjų yra ir mūsų mokinys Armandas Žutautas. Mokinio didelio kruopštumo ir mokytojų kompetencijų dėka Armandas pernai sėkmingai išlaikė valstybinius brandos egzaminus ir gavo brandos atestatą, kuriame puikuojasi svarūs egzaminų įvertinimai. Šiais metais mokinys baigė kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programą ir aukščiausiais balais išlaikė kompetencijų įvertinimą. Geriausių Lietuvos abiturientų apdovanojimų ceremonijoje susirinkusius jaunuolius sveikino ir padėkas bei atminimo dovanėles įteikė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis bei švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Baigęs profesinio mokymo centrą, įgijęs praktinių žinių, Armandas planuoja toliau mokytis Vilniaus universitete. Džiugu, kad sistemingu mokinio ir mokytojų darbu, kruopštumu gerų rezultatų galima pasiekti ne tik prestižinėse gimnazijose, bet ir profesinio mokymo įstaigose. Didžiuojamės mokinio pasiekimais ir linkime jam sėkmės siekti užsibrėžtų tikslų.
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Leščiauskienė

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com