Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Anglų kalbą mokomės smagiau

  • Atnaujinta: 2019 m. birželio 27 d., Ketvirtadienis 17:19
Mokslo metams baigiantis, noriu pasidalinti keliomis akimirkomis iš moksleivių veiklos besimokant anglų kalbos. Noriu padėkoti visoms grupėms dalyvavusioms projektinėje veikloje: "Angliškai kalbančios šalys", Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti "Kas yra suvereni šalis?", taip pat dalyvavus  Telšių miesto mokyklų bendrame projekte "Kiekvienas yra svarbus" ir visiems vertusiems tekstus "Tavo žvilgsnis" vertimų konkurse. Labai ačiū kolegoms kalbų mokytojams už bendradarbiavimą organizuojant ir vedant "Kalbų viktoriną". Ir ypatingai dėkoju Kp17 grupei už sukurtą Telšių video pristatymą anglų kalba su leituviškais subtitrais.
 
Anglų klb.vyr. mokytoja Rimantė Zabitė

Profesinio mokymo diplomų įteikimo šventė

  • Atnaujinta: 2019 m. birželio 27 d., Ketvirtadienis 17:15
Gausus būrys absolventų šį gražų birželio rytą rinkosi  į profesinio mokymo  diplomų įteikimo šventę. Šiemet į savarankiško gyvenimo kelią palydėti 149 absolventai. Centro direktorė Nijolė Jastrumskienė, sveikindama absolventus ir palydėdama į platųjį pasaulį išreiškė viltį, kad viskas, ko išmokta Centre, ateityje bus naudinga, padės įsitvirtinti Lietuvos, gal ir užsienio darbo rinkoje. Linkėjo visiems būti sėkmingais ir laimingais.
Direktorė dėkojo grupių vadovams Gražinai Grinkevičienei, Rimantei Zabitei, Ramūnui Bunkevičiui, Bronislavai Taujanskaitei, Laimai Šiaudkulienei, Mėčislovui Rimeikui, Ernestai Zybartienei už svarų įndėlį, ugdant jaunimą.
Padėkota geriausių mokymo rezultatų pasiekusiems, aktyviausiai Centro renginiuose dalyvavusiems mokiniams: Neringai Jonavičiūtei, Evaldui Rubavičiui, Mildai Diburytei, Donatui Ubartui, Armandui Žutautui, Tomui Liaugaudui, Evaldui Lazauskui. Iš viso padėkomis Centro baigimo proga apdovanoti 28 absolventai. Šventėje dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas kalbėjo, kad džiugios šventės proga dažnai grįžtama į prisiminimus, juk per mokslo metus šiame mokymo centre būta, tikriausia, visko: ir pasiekimų, ir nusivylimų, ir ašarų, ir džiaugsmo. Metai, praleisti Centre paliks neišdildomus prisiminimus.
Meras absolventams linkėjo rasti vietą darbo rinkoje ir pasvarstyti apie galimybę gyventi ir dirbti Telšių rajone, kadangi jaunų perspektyvių žmonių darbo rinkoje vis dar trūksta. Europarlamentaro Bronio Ropės vardu absolventus sveikino padėjėja Daiva Puplauskienė, kartu dėkojo mokytojams už sunkų darbą, iniciatyvas, aktyvumą, žinias, perduotas jaunimui. Absolventams priminė, kad ši diena- tai atspirties taškas į naują savarankišką kelią, linkėjo prasmingų darbų, nuoširdžiai ir garbingai atstovauti savo profesijai. Padėjėja mokiniams Donatui Ubartui, Armandui Žutautui, Evaldui Lazauskui, Tomui Liaugaudui, Laurynui Bidvai įteikė europarlamentaro pasirašytus padėkos raštus. Pavaduotoja ugdymui Rita Leščiauskienė visiems absolventams linkėjo sėkmės gyvenimo kelyje, kvietė mokytis kitų specialybių mūsų centre arba stoti į aukštąsias mokymo įstaigas ir tokiu būdu įgyti daugiau galimybių dirbti mėgstamą darbą.
Puikiai praktiką įmonėje  atlikusiai absolventei Livetai Žukauskytei įmonės ,,Juregas“ atstovė įteikė padėką ir puokštę gėlių. Šventės nuotaiką praskaidrino Telšių kultūros centro šokio grupė, vadovaujama vyr. choreografijos mokytojos Laimos Šiaudkulienės.
                                               
Neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė

Kviečiame

  • Atnaujinta: 2019 m. birželio 24 d., Pirmadienis 09:40

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com