Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
Atvirų durų dienos Centre

Kovo 13 – 14  dienomis Centre Telšiuose vyko Atvirų durų dienos.  Sulaukta 244 mokinių iš 12 Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų.

Pavaduotoja ugdymui Rita Leščiauskienė, pradėjusi renginį, Centro direktorės vardu pasveikino atvykusius mokinius ir jų vadovus, patikino, kad  mūsų mokymo Centre įgiję specialybę, tikrai ras savo vietą darbo rinkoje. Kvietė apsilankyti kiemeliuose bei praktiniuose užsiėmimuose ir atrasti savo gyvenimo kelią. Pavaduotoja supažindino su priėmimo sąlygomis bei pernai įsigaliojusia nauja registracijos į profesines mokyklas tvarka.

Renginyje dalyvavusi LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Regina Pocienė  pasidžiaugė Centre organizuota Atvirų durų diena, kuri suteikia galimybę kiekvienam susipažinti su vykdomomis programomis ir programų plėtra, bei gausiu būriu mokinių, besidominčių profesiniu mokymu.

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Juška sveikino visus, susirinkusius į šiuolaikinę mokyklą ir kvietė gerai pagalvoti, ar stoti į universitetą, ar pirmiausia rinktis profesinę mokyklą ir įgyti specialybę, tariantis ir bendradarbiaujant su šio Centro pedagogais.

Centre vykdomos paklausios darbo rinkoje programos, tai patvirtino ir Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Vitalija Stasiulienė, pristačiusi Darbo biržos stendą, bei renginyje dalyvavusi Telšių teritorinės darbo biržos direktorė Dangirutė Jurkuvienė. Viešnia puikiai įvertino Centro mokymo bazę, kalbėjo, kad Darbo biržos siųsti žmonės grįžta į darbo rinką visokeriopai parengti. Visos profesijos, kurių mokoma Centre, įtrauktos ir  į trečiųjų šalių reikalingų profesijų sąrašą, tad nereikės dėti daug pastangų ieškant darbo, baigus vieną iš Centre siūlomų specialybių. Darbo biržos direktorė ragino neieškoti laimės svetur, o rinktis šį mokymo Centrą.

Tėvų komiteto atstovė V. Lukošienė apgailestavo, kad mato daug jaunų žmonių, baigusių aukštąjį mokslą, ir dirbančių ne pagal specialybę, ir ragino pradėti gyvenimo kelią ir karjerą nuo profesinio mokymo. Mama džiaugėsi, kad sūnus puikiai adaptavosi naujoje mokykloje, noriai lanko pamokas. Mamos įsitikinimu šiame Centre dirba puikūs pedagogai, gebantys mokinius paruošti valstybiniams egzaminams, mokantys bendrauti ir bendradarbiauti tiek su mokiniais, tiek su jų tėvais.

Statybos sektorinio profesinio mokymo centro vadovė Sonata Virmauskienė supažindino susirinkusius su Centro pedagogų parengtomis programomis, kurių net 80 (!), kvietė pasižiūrėti demonstruojamų suvirinimo ir automobilių kėbulo remonto technologijų, pasakojo apie Centro mokinių sėkmingą dalyvavimą mokinių profesinio meistriškumo nacionaliniuose konkursuose, parodose, informavo, kad 80% absolventų lengvai įsidarbina, 10% įstoja į aukštesnio lygio mokymo įstaigas, likusieji išvyksta į užsienio šalis ir taip pat sėkmingai įsidarbina.

Mokinių įgytos žinios, gebėjimai pritaikomi mokomosios praktikos Centre metu bei atliekant gamybinę praktiką įmonėse. Ne maža dalis absolventų kasmet atlieka gamybinę praktiką UAB ,,Virbarta“, kuriai vadovauja direktorius Viktoras Mažeiva. Direktorius kalbėjo, kad Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre įgiję statybininko profesiją be vargo gebės įsidarbinti, kadangi tai puiki statybininkų kalvė, kurioje sukaupta pati moderniausia, reikalingiausia kvalifikuotų statybininkų parengimui įranga. UAB ,,Siulema“ direktorė Alina Mašickienė taip pat džiaugėsi absolventų parengimu.

Gimnazijos skyriaus vedėja Diana Stuopelienė pristatė mokinių projektinę veiklą- mokinių stažuotes Maltoje, Vokietijoje, Portugalijoje.

Centro vyr. profesijos mokytoja Ligita Pauliukevičienė papasakojo savo sėkmės istoriją, kai baigusi šį profesinio mokymo centrą ir įgijusi kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybę, iki šiol dirba profesijos mokytoja. Indrė Ročiūtė, sėkmingai įkūrusi savo verslą, džiaugėsi šiame Centre įgytomis žiniomis, išugdytais gebėjimais.

Besidomintys profesiniu mokymu ir konkrečia specialybe, kartu įgyjant ir vidurinį išsilavinimą, turėjo galimybę apsilankyti gimnazijos skyriaus, automobilių mechanikų, apdailininkų (statybininkų), virėjų, padavėjų-barmenų, siuvėjų, kompiuterinio projektavimo operatorių, interjero apipavidalintojų, apskaitininkų kiemeliuose bei artimiau susipažinti su demonstruojamomis suvirinimo technologijomis, automobilių kėbulų remonto darbais, pabendrauti su Centro mokiniais.

Renginio metu šoko Centro šiuolaikinio šokio būrelio merginos, vadovaujamos vyr. choreografijos mokytojos Laimos Šiaudkulienės, pademonstruota nauja Centro mokinių ir mokytojų sukurta rūbų kolekcija.

Pasibaigus oficialiajai renginio daliai, dar ilgai mokiniai šurmuliavo kiemeliuose, dalyvavo žaidimuose, atrakcijose, džiaugėsi pelnytais prizais, apdovanojimais.

 

Neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė

Paskaita apie donorystę

Kovo 6 dieną aktų salėje mokiniams vyko paskaita „Ko verta donorystės dovana“, kurią inicijavo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Paskaitą skaitė Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė – lektorė Renata Bruzgienė iš Vilniaus.

Gerbiama viešnia paaiškino, kad Nacionalinio transplantacijos biuro paskirtis – organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir analizuoti donorų ruošimą, audinių ir organų paėmimą, pervežimą ir paskirstymą, recipientų parinkimą, audinių bankų veiklą, tvarkyti žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registrą, propaguoti donorystę. Lektorė paminėjo, jog būtinybė atlikti organų transplantaciją iškyla, kai kiti gydymo metodai ir būdai tampa nebeefektyvūs – tada gydytojų konsiliumas priima sprendimą, kad pacientui būtinas donorinis organas ar audinys. Pasak lektorės, donorystė – tai žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) organų, skirtų transplantuoti kitam žmogui, savanoriškas ir neatlygintinas dovanojimas.  Lietuvos Respublikos įstatymai reikalauja saugoti donoro ir recipiento konfidencialumą, tačiau padedant Nacionaliniam transplantacijos biurui donoro artimieji ir recipientas gali anonimiškai susirašinėti. Taip pat Renata Bruzgienė priminė, kad Lietuvoje atliktos tokios pirmosios  transplantacijos: širdies persodinimas atliktas 1987 m. rugsėjo 2 d., inksto transplantacija atlikta 1970 m. vasario 18 d.,  kepenų  –  2000 metais, kasos ir inksto komplekso transplantacija atlikta 2008 m., nuo 1974 m. – ragenų transplantacijos. Lektorė sakė, kad Lietuvoje 2017 m. buvo atlikta iš viso 141 transplantacija. Paaukoti donorų organai ir audiniai kasmet Lietuvoje išgelbėja gyvybę arba pagerina gyvenimo  kokybę 200 žmonių. Iš daugiau kaip 400 transplantacijos laukiančiųjų pacientų sąraše 18 yra vaikų. Lietuvoje kasmet  miršta apie 15-20 žmonių, nesulaukę donoro organo. Lektorė pažymėjo, kad kiekvienas žmogus gali tapti potencialiu donoru, nesvarbu, kiek jam metų.

Ši paskaita privertė mokinius susimąstyti, nes laukiančiųjų vietoje gali  atsidurti bet kuris iš jų. Paskaita buvo informatyvi ir labai naudinga.

Daugiau informacijos apie donorystę galite rasti: http://www.transplantacija.lt//


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Šimtadienis

2018 m. kovo mėn. 9 d. Centre Telšiuose  vyko Šimtadienis – abiturientų šventė, kai iki pirmųjų egzaminų lieka tik šimtas dienų. Tiesa, šventę teko nukelti dėl karantino, atostogų, tačiau šią gražią, jaunatvišką ir linksmą tradiciją, simbolizuojančią veržlumą, polėkį, svajones, paliekanti smagius ir šiltus prisiminimus apie mokyklą, mokytojus ir mokslo draugus,  Ap16 ir Ap-Kp16 grupės atšventė.

Šių metų Šimtadienio tema – “Ap16 ir Ap-Kp16 ŽMONĖS 2018”. Abiturientai, lydimi apsaugos darbuotojų Roko ir Edvino, atvyko į išpuoštą aktų salę.

Šventė prasidėjo nuo profesinio mokymo skyriaus vedėjos Reginos Zdramienės ir personalo specialistės Laimos Juškienės sveikinimų abiturientams. Abiturientams buvo įteikta 20 nominacijų už įvairius “nuopelnus”: “Metų vadybininkas”, “Metų miegalius”, “Metų pažanga” ir t. t.

Šventės pabaigoje grupės vadovams buvo įteikti apdovanojimai – “Metų auklėtojas”. Grupės vadovai linkėjo savo auklėtiniams, žengiant paskutinius žingsnius link egzaminų,  daug ką pamatyti, suprasti ir išmokti. Linkėjo ryžto ir pasitikėjimo, žengiant svarbiausio tikslo link. Šimtadienio šventę nominavo fotosesija ir tortas.

Centre Varniuose Šimtadienio šventės proga abiturientus sveikino gimnazijos skyriaus vedėja Vida Šimkienė, linkėdama sėkmės egzaminuose, o pirmakursiai dovanojo dainas, saldumynus bei pakvietė būti aktoriais sekamoje pasakoje.

Vyr. profesijos mokytoja Ligita Pauliukevičienė

,,Kaziuko mugė 2018

Kovo mėn. 2 dieną VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  mokiniai dalyvavo renginyje ,, Kaziuko mugė 2018“Janapolės pagrindinėje mokykloje.

Mugei mokiniai ruošėsi iš anksto. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai, vadovaujami bendrabučio auklėtojos Bronislavos Taujanskaitės, darė įvairius dirbinius: vilna apvėlė muiliukus, gamino velykinius suvenyrus, saldainių ,,tortus“. Vyr. profesijų mokytojų Edmundo Skrodenio ir  Vidos Šimkienės vadovaujami mokiniai gamino popierines gėles, kurių viduryje puikavosi spalvingi saldainiai,  įvairius dirbinius iš metalo: žvakides, rankenas, suvenyrus. Virėjų specialybės mokiniai, vadovaujami profesijų mokytojų, kepė bandeles.

Virėjų specialybės mokinė Sandra Bagočienė svečiams ir pirkėjams siūlė įsigyti pačios paruoštų įvairių skanėstų: spurgų, pyragų, sausainių, kuriuos  greitai išpirko mugės lankytojai.

Malonu, kad mugės lankytojai išsinešė ne tik mūsų gausias lauktuves, bet  gerą ir pavasarišką   nuotaiką.  ,,Kaziuko mugė“ Centro mokiniams – viena iš verslumo pamokų. Čia mokiniai skatinami kurti, įgyvendinti ir parduoti savo idėjas,  ugdomi mokinių profesiniai ir verslumo gebėjimai.

Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja , vyr. profesijos mokytoja Vida Šimkienė

,,Laiko kapsulė“

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) – didžiausia moksleivius vienijanti asociacija, skatinat moksleivių pilietiškumą bei ugdant patriotiškumą bei suvokdama Vasario 16 – osios svarbą dabartinei Lietuvos moksleivių kartai, siūlo Laiko kapsulės idėją. Laiko kapsulė – talpa, kurioje tam tikrą laiko tarpą yra saugomi įvairūs daiktai, šiuo atveju – nuotraukos su palinkėjimais ateities kartoms.

Laiko kapsulė keliaus 5 mėnesius po 34 Lietuvos miestus, kuriuose yra LMS padaliniai. Laiko kapsulės keliavimo pradžia 2018 m. sausio 19 d. Klaipėdoje, o uždarymas 2018 m. birželio 1 d. Vilniuje. Laiko kapsulės perdavimo metu vyks įvairiausi renginiai bei diskusijos, kurias organizuos LMS padaliniai.

Renginio Telšiuose metu, kuris vyks kovo 9 dieną, kiekvienos sutartį pasirašiusios mokyklos mokinių savivalda turės pateikti į Laiko kapsulę dedamą nuotrauką. Nuotrauką su palinkėjimais ateities kartoms pateikė ir mūsų Centras.

 

,, VARDAS, KURIUO MES VADINAM IR VISADA TURĖTUMĖM VADINTI DAUGELĮ ŠIO GYVENIMO GRAŽIAUSIŲ DALYKŲ – YRA LIETUVA“.

                                                                                (S. SANTVARAS)

 BŪKITE TAIS, KURIŲ PASTANGOMIS LIETUVA BUS ŽINOMA VISAME PASAULYJE.

BŪKITE TAIS, KURIE VIENYSIS ,,VARDAN TOS LIETUVOS“ IR SAVO ATEITĮ SIES SU LIETUVA.

PASKUTINIS SKAMBUTIS – PALYDOS Į PRAKTIKĄ

Vasario 28 d.  Varniuose ir Telšiuose nuskambėjo paskutinis skambutis Centro trečiakursiams: į gamybinę praktiką įmonėse palydėti trečio kurso mokiniai. Kaip jau įprasta, šventę absolventams organizavo antrakursiai.

Šventės metu kalbėjusi Statybos sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Sonata Virmauskienė ne tik pasveikino  su švente, bet ir priminė pagrindines praktikanto pareigas, atsakomybę už patikėtus darbus.

Antrakursiai varniškiams įteikė atvirukus su palinkėjimais ir Laimės paukštę, nešančia visokeriopą sėkmę, bei saldžią dovanėlę.

Telšiuose, profesinio mokymo skyriaus vedėja Regina Zdramienė, išlydėdama trečiakursius į gamybinę praktiką, linkėjo pasitikėti savo jėgomis, pasisemti patirties ir įgūdžių, kurie bus reikalingi tolimesniame savarankiškame gyvenime.

Trečiakursių laukė ,,žiaurūs“ išbandymai, kuriuos parengė antro kurso mokiniai: taip buvo tikrinamos įgytos kompetencijos ir žinios.

Renginius Varniuose ir Telšiuose lydėjo smagi gera nuotaika, netrūko pokštų ir juoko!

Neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė

KONFERENCIJA ,,ŠIMTMEČIO PASIEKIMAI IR HEROJAI“

2018 m. kovo 8 d.

VšĮ Telšių RPMC Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

(S. Daukanto 17, Telšiai)

TIKSLAI:

  1. Įtvirtinti Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją kaip svarbiausias Šimtmečio datas.
  2. Skatinti Centro bendruomenę didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais.

PROGRAMA

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZATORĖS SIGUTĖS VERIKIENĖS SVEIKINIMO ŽODIS

ATKURTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMETIS.  Istorijos vyr. mokytoja Gražina Grinkevičienė

KONFERENCIJOS VEDĖJŲ PRISISTATYMAS

PRANEŠIMAI

,,VINCAS KUDIRKA – TAUTOS ŽADINTOJAS“. Pranešėja Monika Stočkūnaitė, Monika Mikalauskaitė V17 grupė

,,M.K. ČIURLIONIS- ŽYMIAUSIAS KADA NORS GYVENĘS LIETUVOS DAILININKAS IR KOMPOZITORIUS“. Pranešėjai Giedrius Lileikis, Šarūnas Girčys, D-Kp15 grupė

,, MARIJA GIMBUTIENĖ –  PASAULINĮ PRIPAŽINIMĄ PELNIUSI LIETUVĖ MOKSLININKĖ“.   Pranešėja Samanta Jokimčiūtė, A-Pb16 grupė

,,PARTIZANŲ VADAS ADOLFAS RAMANAUSKAS – VANAGAS“. Pranešėjas Vilius Stasiulis, A15 grupė

,,JONAS ŽEMAITIS VYTAUTAS. GYVENIMAS PAŠVĘSTAS KOVAI“. Pranešėjas Rokas Tamašauskas, Ap16 grupė

,,JURGIS KAIRYS – GERIAUSIAS SKRAIDYMO MEISTRAS. Pranešėjos: Živilė Šakytė ir Kordelija Vizgaudytė, I-Kp17 grupė

,,ŽYDRŪNAS SAVICKAS – STIPRIAUSIAS PASAULIO ŽMOGUS“. Pranešėjas Robertas Bumblauskas, Vitalijus Bastakys, A17 grupė

,,ARVYDAS SABONIS- LIETUVOS LEGENDA„. Pranešėjas Eivydas Smirovas, 1g17gr

,,VYTAUTAS KERNAGIS- GILUS PĖDSAKAS LIETUVOS ŠIRDYJE“. Pranešėjas Emilijus Lešinskas Ap17 grupė

,,ANDRIUS MAMONTOVAS – LIETUVOS MUZIKANTAS, PRODIUSERIS, AKTORIUS“. Pranešėjos: Akvilė Samoškienė ir Gintarė Kundrotaitė, Pb15 grupė

,,ŠIMTMEČIO ŽEMAITIS, GARSINANTIS LIETUVĄ VISAME PASAULYJE: ANTANAS KONTRIMAS“. Medžiagą parengė ir pristato Gabrielius Petrikas, Armandas Žutautas, Laurynas Bidva, Manfredas Šiaulys, Vaidotas Ragauskas, Ap-Kp16 grupė.

,,VERONIKA POVILIONIENĖ- DAINUOJU LIETUVĄ“. Pranešėjas Giedrius Ulba, Dalius Opulskis Ap15 grupė

KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS

MOKINIŲ KONFERENCIJA

Kovo 8 d. Centre Telšiuose vyko mokinių konferencija ,,Šimtmečio pasiekimai ir herojai“, skirta Lietuvos šimtmečio, kurio sukaktį minėjome vasario 16 dieną, bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Konferencijos metu išklausyta 12 pranešimų, kuriuos parengė mokiniai. Vieni surinktą informaciją pateikė skaidrėse, kiti- savo pačių sumontuotu ar parsisiųstu iš video svetainių formatu.

Konferencijos dalyvius pasveikino neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė, apie Lietuvos valstybės atkūrimo  prasmę ir reikšmę kalbėjo istorijos vyr. mokytoja Gražina Grinkevičienė.

Prieš konferenciją klubo ,,Bičiuliai“ nariai, kuriems vadovauja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Barakauskienė, daina, šokiu ir gėlėmis pasveikino Centro moteris su Tarptautine moters diena, sukurdami visiems dalyviams gerą nuotaiką ir nuojautą, kad pavasaris jau čia pat…

Konferenciją vedė Mokinių tarybos nariai Živilė Šakytė ir Eivydas Smirnovas.

Dėkojame visiems mokiniams ir mokytojams už išsamius brandžius pristatymus ir sveikinimus!

Neformaliojo švietimo organizatorė Sigutė Verikienė

NACIONALINIS AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS ,,AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2018“

2018 m. kovo 02 dieną Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla bendradarbiaudama su UAB „Tobis“ ir Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodine komisija organizavo konkursą.

Konkurso dalyviai: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, VŠĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, VŠĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.

Centrą atstovavo 4Ak15 grupės mokinys Edmondas Karinauskas ir vyr. profesijos mokytojas Algimantas –Juozas Mickus.

Konkurso dalyvių užimtos vietos:

  1. DEIVIDAS VILKAS Kauno technikos profesinio mokymo centras
  2. JANUŠ RYNKEVIČ Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras
  3. LAURYNAS ŽĄSYTIS  Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla.
  4. EDMONDAS KARINAUSKAS VŠĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras
  5. GERVALDAS LIUMPARAS Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
  6. KRISTIJONAS PELANIS VŠĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
  7. EVALDAS DRAVININKAS Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Visus dalyvius sveikino, teikė padėkas, diplomus, dovanas ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas, mokyklos direktorius Valentinas Radavičius, pagrindinio konkurso rėmėjo UAB „TOBIS“ atstovas Džiugas Kopūstas.

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Sonata Virmauskienė

Knygos J. Green ,, Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ pristatymas

Vasario 27 d. VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bibliotekoje vyko popietė –  knygos pristatymas, kurioje dalyvavo mokiniai, auklėtota B. Taujanskaitė . Popietę organizavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto bibliotekos darbuotojos V. Krenciuvienė ir Z. Macienė, bibliotekos vedėja D. Skrodenienė. Knygą pristatė ir savo jausmais , emocijomis perskaičius knygą, dalijosi mokytoja R. Galkontienė. Pagrindinė šios knygos autoriaus mintis kuriant knygą, buvo  iškelti gyvenimo suvokimą ir meilę kaip didžiausią žmogišką vertybę, parodyti ,  kaip elgiamės su kitais, kai esame išsigandę, kaip baimė įtakoja žmoniškumą kitų atžvilgiu, kad reikia džiaugtis gyvenimu, mylėti kiekvieną gyvenimo akimirką, dažniau šypsotis. Mokiniai susidomėję klausėsi įdomaus pasakojimo, susikaupę peržiūrėjo filmą.

Tikimės, kad knyga pasiekė pačias mokinių širdies gelmes , suvirpinimo jautriausias sielos stygas. Knygą J. Green „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ rekomenduojame perskaityti kiekvienam!

 Bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė

MOKINIAI TOBULINA GEBĖJIMUS UŽSIENYJE

eu1

Šiuo metu vyksta 2 mokinių stažuotės užsienyje pagal įgyvendinamą  Erasmus+ mobilumo projektą „Profesinių gebėjimų tobulinimas per tarptautinę patirtį“  Nr. 2017-1-LT01-KA102-035140.

Į Portugalijoje esančią Lisabonos statybos įmonę vasario 18 dieną išvyko stažuotis 6 statybos sektoriaus baigiamojo kurso mokiniai.

Į Vokietijos profesinę mokyklą Chemnice vasario 24 dieną išvyko stažuotis 6 automobilių mechaniko specialybės mokiniai.

Mokiniai stažuosis po 4 savaites kiekvienoje šalyje. Stažuotės metu jie tobulina profesinius gebėjimus, užsienio kalbos žinias, o laisvalaikiu susipažįsta su Vokietijos ir Portugalijos kultūra ir istorija.

1 2 3 64

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS

APKLAUSA