Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2021 - 2022 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
COVID-19
Skiepai mokiniams
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro Suaugusiųjų skyrius praplečia Jūsų galimybių ribas!        

  • Atnaujinta: 2021 Birželio 13, Sekmadienis 20:25

Kartais gyvenimas susiklosto taip, kad tenka  pakoreguoti savo planus siekiant užsibrėžtų tikslų, tad ne vienam teko  nutraukti mokslus dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Tačiau mokytis niekada nevėlu! Jei atsitiko taip, kad neturėjote galimybės įgyti pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo ir iki šiol svarstote, ar to nepadarius, mes galime jums padėti apsispręsti! 

Nesvarbu, kiek jums metų, kviečiame į mūsų Centro gretas šiais mokslo metais įsiliejusį naują Suaugusiųjų skyrių, kuriame ugdymo procesas organizuojamas jums patogiu laiku ir priimtina forma: mokinių patogumui derinant mokslą su darbu pamokos vyksta vakarais, mes padedame pasirinkti mokiniams labiausiai tinkančius mokymo(si) ir atsiskaitymo būdus. Esant poreikiui (kai nepavyksta suderinti mokymosi ir darbo valandų, iškilus susisiekimo problemoms dėl gyvenamosios vietos, esančios toli nuo mokymosi įstaigos, ar dėl kitų rimtų  priežasčių) įmanomas mokymasis ir neakivaizdiniu mokymo(si) būdu arba kasdienį mokymą derinant su nuotoliniu mokymo(si) būdu.

Norint įgyti brandos atestatą jums reikia išlaikyti bent du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkatės patys. Jei manote, kad vis tik stokosite akademinių žinių kitiems valstybiniams egzaminams išlaikyti, Menų mokyklinis brandos egzaminas – puikus sprendimas! Prireiks pasitelkti truputį kūrybos, atkaklumo ir kantrybės. Šiemet kartu su šį egzaminą pasirinkusiais Suaugusiųjų skyriaus mokiniais džiaugėmės puikiais jų rezultatais, o sukurti nuostabūs darbai puoš mūsų Centro erdves.

Anot pačių mokinių atsiliepimų, kompetentingi ir draugiški pedagogai jaukiose ir aprūpintose naujausia mokymo įranga klasėse padės jums patikėti savimi ir siekti savo tikslų! Išlaikius brandos egzaminus ir įgijus vidurinį išsilavinimą siūlome nestovėti vietoje ir, sekant mokymosi visą gyvenimą nuostata, tęsti savo tobulėjimą. Tai padaryti galėsite ir mūsų Centre pasirinkę jums labiausiai patinkančią profesiją. Taip tapsite dar patrauklesni potencialiems darbdaviams. Nepraleiskite savo progos!

Daugiau stojimui reikalingos informacijos rasite VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro svetainėje www.telsiurpmc.lt

Priėmimas į Suaugusiųjų skyrių startuoja nuo birželio 1 dienos, dokumentai priimami Centre adresu: S.Daukanto g. 17, Telšiai arba S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių raj.

 Suaugusiųjų skyriaus vedėja Rimantė Zabitė

Baigėsi Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kalbantis knygos skirtukas - 2021“

  • Atnaujinta: 2021 Birželio 06, Sekmadienis 21:38

Balandžio – gegužės mėn. Centre vyko mokyklinis meistriškumo konkursas, kuriame dalyvavo Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės I kurso (Kp20gr.) ir II kurso (Kp19gr.) mokiniai. Konkurso metu mokinius konsultavo profesijos mokytojai: Ligita Pauliukevičienė, Vilija Rekašienė ir Audrius Jakubėnas. Geriausiai mokykliniame konkurso ture pasirodė Gabrielė Griciutė (Kp19), Paulius Rekašius (Kp19), Ovidijus Prišmontas (Kp19) ir Orestas Jonušas (Kp20). Šių mokinių darbai toliau dalyvavo  Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalbantis knygos skirtukas - 2021“, kurį organizavo VšĮ Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrius. Konkurso globėjas LR Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas. Mūsų mokyklos mokinio Pauliaus Rekašiaus skirtukas „Marijai Gimbutienei – 100“ neprofesionalų grupėje užėmė III vietą.

Profesijos mokytoja metodininkė Vilija Rekašienė

Tinkami praktiniai įgūdžiai karjeros startui

  • Atnaujinta: 2021 Birželio 03, Ketvirtadienis 22:35

VšĮ Telšių profesinio mokymo centre vykdomas profesinis mokymas suteikia galimybę įgyti paklausią darbo rinkoje specialybę ir taip užsitikrinti darbo vietą ir gerą atlyginimą. Jau šešti metai kaip čia įsikūręs Statybos sektorinis praktinio mokymo centras. Centre įrengtos šiuolaikiškos praktinio mokymo patalpos, sukaupta naujausia statybos sektoriaus įranga, dirba aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojai. Statybos sektorinio praktinio mokymo centro veiklos tikslas- suteikti statybos srities mokiniams praktinius įgūdžius, atitinkančius šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Čia kasmet mokosi ne tik Telšių profesinio mokymo centro mokiniai, bet ir  gretimų profesinio mokymo įstaigų būsimieji statybininkai, vyksta įvairūs seminarai ir mokymai. Šie mokslo metai nebuvo išimtis. Nuo 2021 m. kovo 22 d. iki gegužės 21 d. čia vyko  mokymai pagal 2 statybininko (apdailininko) mokymo programos modulius: Mechanizuoto tinkavimo  ir Fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis . Juose dalyvavo 7 grupės mokinių iš Skuodo, Kelmės, Plungės ir Mažeikių profesinio mokymo įstaigų. Iš viso 83 būsimieji statybininkai po 5 dienas mokėsi praktinių įgūdžių:  paruošti fasadą šiltinimui, tvirtinti termoizoliacines medžiagas prie fasado,  išmoko naudotis skiedinio ruošimo, tiekimo ir purškimo įranga, tinkuoti paviršius paprastais skiediniais mechanizuotu būdu. Mokymus vykdė profesijos mokytojas ekspertas Ramūnas Bunkevičius ir vyresnysis profesijos mokytojas Martynas Mikalauskas. Mokiniai labai teigiamai vertino praktines veiklas Telšių statybos sektoriniame centre, džiaugėsi įgyta patirtimi, aukšta mokytojų kvalifikacija ir Centro infrastruktūra. Ypač didelį įspūdį mokiniams paliko mechanizuoto tinkavimo mokymai realioje darbo vietoje- Centro partneriams savivaldybės įmonei Telšių butų ūkis buvo nutinkuota virš 150 kv. m. rūsio ir pagalbinio pastato sienų. Mokymų metu mokiniams buvo užtikrinamos saugios darbo sąlygos- mechanizuoto tinkavimo mokymai vyko atviroje erdvėje, lauke, organizuojant darbą nedidelėmis grupėmis. Fasado šiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis mokymai vyko praktinio mokymo laboratorijoje, kurios plotas viršija 500 kv. m., ne tik išlaikant kiekvienam mokiniui reikalaujamus 10 kv. m., bet ir viršijant juos. Veiklos vyko pagal įgyvendinamą projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, “, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

Projekto partneriai:

  • Mažeikių politechnikos mokykla
  • Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
  • Plungės technologijų ir verslo mokykla
  • Skuodo amatų ir paslaugų mokykla

Bendra projekto vertė: 35.796,55 EUR. Projektas finansuojamas ES.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras siekia užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę, todėl ne tik patys vykdo profesinio mokymo projektus, bet ir bendradarbiauja kitų profesinio mokymo įstaigų projektuose. Šių metų balandžio 19-23 ir gegužės 10-14 dienomis dešimt A19 grupės mokinių ir profesijos mokytojas Algimantas Mickus dalyvavo praktiniuose mokymuose Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. Būsimieji automobilių mechanikai susipažino su variklių sandara, automobilių variklių diagnostikos darbais. Mokymai Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje vyko partnerystės pagrindais dalyvaujant projekte Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0020 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.

 

VšĮ Telšių RPMC

  • Atnaujinta: 2021 Birželio 02, Trečiadienis 23:11

VšĮ Telšių regioninis  profesinio mokymo centras įsikūręs dviejose vietose: Varniuose ir Telšiuose. Centre didelė profesinio mokymo programų pasiūla, todėl kiekvienas gali pasirinkti specialybę pagal savo norus ir pomėgius.

Varniuose vykdomos modulinės profesinio mokymo programos: virėjo, padavėjo ir barmeno, automobilio mechaniko, apskaitininko, suvirintojo, slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo.

Sektoriniame statybos praktinio mokymo centre Telšiuose taip pat gausu mokymo programų, kurios atitinka šių dienų darbdavių ir besimokančiųjų poreikius. Sektorinis centras, įsikūręs S. Daukanto 17, Telšiai, naujas, šiuolaikiškas pastatas oranžinėmis sienomis, gerai matomas atvažiuojant  Kęstučio gatve pro „Moki veži“ link „Žilevanos“ parduotuvės. Centras aprūpintas  naujausia įranga, kuria ruošiami šiuolaikiniai specialistai. Siekiant užtikrinti darbo rinkos poreikius, siūlomos įvairios mokymo programos. Baigusiems dešimt klasių siūlomos apdailininko (statybininko), kompiuterinio projektavimo, dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinės profesinio mokymo programos. Baigusiems dvylika klasių - apdailininko modulinė profesinio mokymo programa.  Apdailininko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, siuvėjo modulinės profesinio mokymo programos siūlomos mokiniams, baigusiems dvylika klasių ir  turintiems kvalifikaciją. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams siūloma dažytojo - tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.

Trumpai apie siūlomas specialybes:

Būsimieji apdailininkai  mokosi pastatų tinkavimo, glaistymo, dažymo, gipskartonio montavimo, pastatų šiltinimo, apmušalų klijavimo ir plytelių klojimo darbų. Mokymas susideda iš dviejų dalių -  teorinio ir praktinio. Įgyvendinant programą  mokiniai išmoksta darbų saugos reikalavimų, statybinių brėžinių skaitymo, pastolių montavimo,  paviršių tinkavimo paprastu ar dekoratyviniu tinku rankiniu ir mechanizuotu būdu, įvairių paviršių paruošimo  dažymui, apmušalų klijavimui, dekoravimui ir plytelių klijavimui. Atlieka pastato paviršių dažymą  rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoja pastato paviršius, klijuoja apmušalus,  montuoja  gipso kartono plokštes, šiltina pastatus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis. Praktinis mokymas vyksta ne tik naujausia įranga aprūpintose praktinio mokymo laboratorijose, bet ir realiose darbo vietose. Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programą.    

Pasirinkę kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesiją mokiniai išmoksta maketavimo, dizaino, braižybos, projektavimo pagrindų. Įgyja įgūdžių dirbant su CorelDRAW, PhotoShop, AutoCAD, Inventor, AutoCAD Architecture programomis. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją  įgijęs  asmuo galės dirbti informacijos ir ryšio technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų padaliniuose, kurie teikia kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų projektavimo paslaugas. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Kompiuterinio projektavimo operatorius paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis.

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojai gebės savarankiškai projektuoti tekstilės ir odos dirbinius, gaminti audinius (medžiagas), tekstilės ir odos dirbinius bei juos eksponuoti. Dirbama su juostų audimo staklėmis, rėmais, mezgimo įrenginiais, marginimo aparatais, vėlimo mašinomis, mezgimo ir nėrimo, siuvinėjimo įrankiais, įranga, vėlimo įrankiais. Mokiniai naudojasi įvairiomis priemonėmis - teptukais, tamponėliais, siūlais, dažais, įrankiais skirtais odos dirbiniams supjauti, detalėms apdoroti ir montuoti, siūti, dekoruoti ir apdailinti, taip pat kompiuteriais su  įdiegtomis kūrybinėmis vaizdo apdorojimo programomis. Besimokantiems  būdingas individualus bei komandinis darbas. Asmuo, įgijęs dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti tekstilės ir odos dirbinių gamybos dirbtuvėse, tekstilės įmonėse, specializuotose parduotuvėse, kultūros ir meno centruose arba plėtoti privatų verslą.

Siuvėjas išmoksta konstruoti bazines drabužių konstrukcijas, jas pritaikyti užsakovo figūrai, paruošti lekalus, sukirpti drabužio detales, siūti drabužių detales ir jas jungti į gaminį. Mokoma siūti universaliosiomis ir specialiosiomis, automatinėmis ir pusiau automatinėmis siuvimo mašinomis.  Ugdomos siuvėjui būtinos asmeninės savybės – tikslumas, pastabumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas, mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Įgiję siuvėjo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo-tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinius dažymo darbams, dažyti statinius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.

Centre vykdoma interjero apipavidalintojo profesinio mokymo programa. Ji  skirta parengti kvalifikuotą specialistą, kuris integruotųsi į sparčiai kintančią šalies bei Europos darbo rinką. Mokinai mokosi  parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties interjero projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą. Mokymas paremtas  kūryba,  mokiniai daug dirba praktiškai, išmoksta komponuoti, derinti spalvas, parinkti interjero stilių.

Mokykloje sudaromos visos galimybės mokinių, ypač absolventų, profesiniam tobulėjimui. Per nuolat įgyvendinamus Erasmus+ programos  mobilumo projektus įvairių specialybių mokiniai turi progą išvykti stažuotis į ES šalių mokymo įstaigas ar įmones, kur gilina savo profesinius įgūdžius, susipažįsta su darbo rinka, išbando save tarptautinėje aplinkoje, susipažįsta su priimančių šalių istorija, kultūra, tobulina užsienio kalbą. Profesinės stažuotės Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Maltoje, Portugalijoje - nuostabi patirtis, duodanti stiprų impulsą tolimesniam mokinių profesiniam augimui. Stažuočių metu gautos užsienio įmonių rekomendacijos padeda mokiniams sėkmingai įsidarbinti baigus mokslą. 

Telšių profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas, profesijos mokytojas ekspertas Ramūnas Bunkevičius

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com