Telšiai
Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 
Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
S.Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax.: 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt
Telšiuose:
S.Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax.: 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.
Varniai 
 
Kontaktai
Vizija, Misija, Tikslai
2020 - 2021 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
Profesijų Video
Pasirink norimą profesiją
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotoliniam mokymui
Nuotolinis mokymas
A+ R A-

Laisvės gynėjams atminti – visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

 • Atnaujinta: 2021 Sausio 12, Antradienis 23:17

 

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.  Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Keturioliktą kartą Lietuvoje organizuojama pilietine iniciatyva Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia švietimo įstaigas, valstybės institucijas ir organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Kviečiame centro bendruomenę sausio 13 d., trečiadienį, 8.00 val. – 8.10 val. prisijungti prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

Spaudinių paroda ,, Lietuva rinkosi laisvę“, skirta Sausio 13-osios trisdešimtmečiui

 • Atnaujinta: 2021 Sausio 10, Sekmadienis 19:37

Knygos apie Sausio 13

 1. Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. - Vilnius : Spaudos departamentas, 1991. - 311, [4] p. : iliustr. + papildymai (79 p.).
 2. Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / red. K. Saja … [et al.] ; iliustr. A. Broga, I. Zibucas. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1991. - 371, [5] p. : iliustr.
 3. Lietuva 1991.01.13 : išleista okupacinėmis sąlygomis / nuotr. M. Baranausko … [et al.]. - Vilnius : Vyturys, 1991. - 62 p. : iliustr. - Gretut. tekstas rus., vok., angl., liet.
 4. Minajevas, Rudolfas. Trylika brolių ir sesuo : (1991 m. sausio 13-oji) : eilėraščiai. - Vilnius, 1991. - 24 p.
 5. Naktyje … : skiriama Alvydo Kanapinsko, Vytauto Koncevičiaus ir kitų, Sausio 13-ąją žuvusiųjų bei mirusiųjų nuo žaizdų, atminimui / red. Z. Zokaitytė. - Kėdainiai, 1991. - 56 p.: iliustr.
 6. Senn, Alfred Erich. Crisis in Lithuania, January 1991 / Alfred Erich Senn. - Chicago : Akiraciai, 1991. - [2], 18, [1] p.
 7. Štikelis, Stasys. Užgrobti, bet nenutildyti. - Vilnius, 1991. - 80 p.
 8. Tą baisiąją naktį : Klaipėdos m. moksleivių eilėraščiai ir literatūrinės miniatūros / sudarė L. Ruseckienė ; [red. A. Kaukienė; dailininkė A. Kliševičienė]. - Klaipėda : Eldija, 1991. - 31 p. : iliustr. Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada. - Vilnius : Lietuvos rytas, 1992. - 96 p., [16] iliustr. lap. Vaikai piešė laisvę : albume panaudoti Vilniaus ir Klaipėdos moksleivių rašinėliai bei ištr. iš kn. “Lietuva. 1991. Sausio 13-oji” / sudaryt. ir red. J.Nekrošius, D.Mickevičius; iliustr. R.Kiubaraitė. - Vilnius : Alka, 1991. - [48] p. : iliustr. - Santr. angl. k.
 9. Atleisk, o Viešpatie! [Natos] : skiriama Sausio 13-osios aukų atminimui / Lietuvos muzikų d-ja; [redaktorius B. Zubrickas]. - Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1993. - 46, [1] p. Lietuva ir pasaulis 1991-ųjų sausyje : svarbesnių įvykių kronika / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ; sudarė Vytautas Skuodis. - Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1995. - 117, [2] p.
 10. Aukos ir vilties diena : televizijos bokšto gynėjų atsiminimai / atsiminimus surinko ir parengė spaudai Izabelė Skliutaitė-Navarackienė. - Druskininkai : Vija, 1996. - 93, [1] p. : iliustr.
 11. Uldukis, Edvardas. Sausio tryliktoji : romanas. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1995. - 195, [2] p.
 12. Bagdonas, Valentinas. Sausio tryliktoji [Natos] / muzika Valentino Bagdono; žodžiai Juozo Grušio. - [S.l. : s.n., 1998?]. - [4] p., įsk. virš.
 13. Jankauskas, Bronislovas. Negrįžusių kapai yra Tėvynė : chorinių giesmių ir dainų ciklas, skirtas visiems nebesugrįžusiems Lietuvos laisvės gynėjams: partizanams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir 1991 m. sausio 13-osios aukoms. - Vilnius : Sausio 13-osios b-ja "Bičiulystė", 1999 (Vilnius : Baltijos kopija). - [14] p.
 14. Bokšto gynimas : [albumas : panaudoti vaikų piešiniai iš 1991 m.] / spaudai parengė: Juozas Glinskis, Marija Ladigaitė, Kunotas Vildžiūnas ; [vertėjas Jonas Adolfas Patriubavičius]. - Vilnius : [Lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolija], 2000. - 108, [2] p. : iliustr. - Tekstas gretut. liet., angl.
 15. Dagytė, Ina. Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis. - Vilnius, 2000. - 166, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 164-165 (17 pavad.)
 16. Landsbergis, Vytautas. Apie Sausio 13-ąją ir Lietuvos valstybę : Vytauto Landsbergio parodymai sąmokslo prieš valstybę teisme 1998 m. vasario 10 d. - Vilnius, 2000. - 35, [1] p. : faks.
 17. Landsbergis, Vytautas. Sausio 13-osios užrašai : kovos ir pergalės dešimtmečiui. - Vilnius, 2001. - 20 p. : faks.

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Nijolė Jastrumskienė pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com