Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

PROFESINIS MOKYMAS IR ERASMUS+

 

VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bendruomenei svarbi profesinio mokymo kokybė. Siekiama, kad mokiniai, besimokydami paklausios profesijos, ir pedagogai, vykdantys profesinė mokymą ar kuruojantys jį,  turėtų galimybes tobulėti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, todėl nuolat dalyvaujama Erasmus + projektuose.

Pagal įgyvendinamą  Erasmus+ mokinių mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712  iš viso net 22 mokiniai turėjo galimybę stažuotis užsienyje 3  savaites, o 5 profesinio mokymo darbuotojai stažavosi 1 savaitę. Įgyvendinamas Projektas suteikė didelę naudą VšĮ Telšių regioniniam profesinio mokymo centrui. Iš viso buvo organizuoti 5 stažuočių vizitai.

Pirmose dviejose stažuotėse dalyvavo IT srities 7 mokiniai ir suvirintojo specialybės 1 mokinys. Stažuotės vyko nuo  2021 m. nuo  liepos 04 dienos iki liepos 25 dienos ir nuo 2021 m. liepos 25 dienos iki rugpjūčio 15 dienos. Mokiniai stažavosi Maltoje įvairiose firmose, užsiimančiose reklamos gamyba, projektavimu metalo suvirinimu, kur tobulino savo gebėjimus reklamos gamybos, projektavimo, vaizdų apdorojimo, vizualinio dizaino, dvimatės grafikos ir vaizdų apdorojimo srityse.  Tadas Monkevičius tobulino metalinių gaminių gaminimo įgūdžius, gamino laiptus ir turėklus. Mokinys Andrius Šilinskas po stažuotės dėkojo Centro profesijos mokytojams ir stažuotės Maltoje vadovui, išmokiusiems jį projektuoti ne tik reklamą bet ir baldus. Šiuos įgūdžius jis sėkmingai tobulino Maltoje, projektuodamas stendus.

7 būsimieji apdailininkai (statybininkai) turėjo puikias galimybes stažuotis  Dresdeno statybos įmonėse nuo 2022 m. vasario 24 iki kovo 16 dienos. Jie montavo ventiliaciją, įrengė vaikų žaidimo aištelę, dažė patalpas ir montavo gipso kartono plokštes. Džiugu, kad Lukas Diržininkas iš Vokietijos įmonės gavo pasiūlymą tęsti mokslus Vokietijoje pameistrystės būdu- įmonė kvietė Luką dirbti ir prižadėjo mokėti mokymosi stipendiją.

   7 automobilių mechaniko specialybės mokiniai nuo 2022 m. kovo 24 iki balandžio 13 dienos stažavosi Chemico (Vokietija) F+U profesinio mokymo centre.  Stažuotės metu būsimieji automobilių mechanikai  gilino savo profesines žinias ir tobulino gebėjimus, montuojant ir balansuojant padangas, išrenkant ir surenkant variklius bei atliekant elektroninę variklių diagnostiką. Būtent paskutinę veiklą mokiniai nurodė kaip aktualiausią ir svarbiausią jų profesiniams gebėjimams  Visi mokiniai stažuočių metu susipažino su užsienio įmonėmis, tobulino savo profesinius gebėjimus, mokėsi gyventi savarankiškai, tobulino anglų k. įgūdžius, susipažino su užsienio šalių kultūra ir istorija, rado naujų draugų ir gavo pasiūlymų ir rekomendacijų tolimesnei karjerai. Džiugu, kad pavyko pasiekti projekto numatytus tikslus. Dalyvių įgyti gebėjimai ir pasiekimai grįžus buvo įvertinti profesijos mokytojų ir užskaityti.

5 profesinio mokymo specialistai stažavosi Austrijoje nuo 2022 m. gegužės 09 iki gegužės 13 dienos, kur susipažino su pameistrystės mokymo ypatumais, darbo rinkos poreikiais, rengiant statybos ir tekstilės sričių specialistus, stebėjo profesinio mokymo pamokas, mokinių darbą įmonėse. Įgyta patirtis pristatyta metodinės grupės posėdyje ir bus pritaikyta profesiniame mokyme.

 Galime pasidžiaugti teikiama mobilumui ES parama- dalyviams nereikia turėti papildomų lėšų, norint dalyvauti stažuotėje. Visi dalyviai gavo europass mobilumo dokumentus, liudijančius jų stažuotės pasiekimus ir įgytą patirtį.

Grįžę iš stažuočių, įgytą patirtį mokiniai pristatė  bendruomenėms atvirų pamokų metu, supažindino bendramokslius su įgyta patirtimi, naudota įranga, technologijomis. Su projekto rezultatais supažindintos ir rajono bendrojo ugdymo mokyklos. Projektų dėka profesinis mokymas VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre yra šiuolaikiškas, mokiniai supažindinami su naujausiomis savo specialybių tendencijomis, darbo rinkos poreikiais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Centras vasaros atostogas pasitinka su geromis naujienomis- gautas finansavimas 2022-2023 mokslo metų mobilumo projektui, tęsime profesinį tobulėjimą, įgyvendinant naują Erasmus+ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000067915 pagal programos 1 pagrindinį veiksmą- asmenų mobilumas mokymosi tikslais. 

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com