Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2023-1-LT01- KA121-VET-000142996

Ekspertai iš Turkijos

Nuo 2024 metų sausio 15 dienos iki sausio 19 dienos mūsų Centre pirmą kartą lankosi ekspertai iš Turkijos. Svečiai dalinasi savo patirtimi su padavėjais barmenais. Zeynel Ozorman, Utku Turk ir Burak Reis Sunay atskleidžia savo profesijos patirtį-kaip aptarnauti klientus, gaminti  turkišką kavą, arbatą, kitus gėrimus bei įvairius kokteilius, taip prisidėdami prie profesinio mokymo kokybės gerinimo. Laisvalaikiu svečiai džiaugiasi mūsų žiema, susipažįsta su kultūriniu ir kulinariniu paveldu. Tikimės, kad užsimezgę bendradarbiavimo ryšiai turės tęsinį. Ekspertų vizitas vyksta, įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000142996, finansuojamą ES.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Finansuojama Europos sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.


PARENGIAMASIS VIZITAS KIPRE - SĖKMINGAS STARTAS

 2023 metų spalio 17-19 dienomis Centro direktorė Rita Leščiauskienė ir projektų vadovė Diana Stuopelienė dalyvavo parengiamąjame vizite Kipre. Vizitas vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000142996, finansuojamą ES.

Vizito tikslas- Trumpalaikių mokinių mobilumo programų ir jų stažuočių sąlygų suderinimas, siekiant užtikrinti numatomų stažuočių kokybę ir atitikimą mokinių profesinio mokymo programoms, taip didinant profesinio mokymo kokybę VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre ir užtikrinant sklandų Centro strateginio plano įgyvendinimą per tarptautiškumo plėtrą.

Vizito metu buvo suderintos trumpalaikių mokinių mobilumo programos ir jų stažuočių sąlygos, siekiant užtikrinti numatomų stažuočių kokybę ir atitikimą mokinių profesinio mokymo programoms. Buvo parinktos tinkamos įmonės stažuotėms, aptarti mokinių stažuočių tikslai ir uždaviniai, mokinių priežiūra ir pagalba jiems stažuotės metu, mokinių atvykimo/išvykimo, apgyvendinimo, vykimo į įmones klausimai,  ekstremalių situacijų valdymas, kultūrinė mokinių laisvalaikio programa, mokinių draudimo bei finansiniai klausimai.

Vizito metu užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su priimančia J. Barševičės įmone, su mokinių stažuočių įmonėmis viešbučiu Royal Appolonia, reklamos gamybos įmonėmis D&A Marketing Consultants Ltd, PrintPoint and Design. Vizito metu įgytos žinios bus panaudotos, planuojant mokinių stažuotes bei įgyvendinant jas. Išanalizavus darbo ir socialines sąlygas, įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo galimybes, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas su J. Barševičės įmone - mokinių ir mokytojų mainai, stažuotės, dalinimasis gerąja metodine patirtimi, ekspertų atvykimas į VšĮ Telšių RPMC.

 Finansuojama Europos sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

 


SKELBIAMA PROJEKTO DALYVIŲ MOKINIŲ ATRANKA

vykti į stažuotes pagal  Erasmus+ mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000142996

Projekto vykdytojas - VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras.

Projekto tikslas - mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas, taip didinant profesinio mokymo kokybę VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre ir užtikrinant sklandų Centro strateginio plano įgyvendinimą per tarptautiškumo plėtrą.

Kviečiame dalyvauti 2-3 kursų mokinius atrankoje į stažuotes Kipre ir Vokietijoje:

  1. Stažuotė Kipre: Numatomas dalyvių skaičius- iš viso 7 dalyviai. Numatoma preliminari data nuo 2023-11-06 iki 2023-12-01. Kviečiami dalyvauti atrankoje Padavėjo barmeno (numatomi 3 dalyviai), Kompiuterinio projektavimo operatoriaus (numatomi 4 dalyviai) specialybės mokiniai.
  2. Stažuotė Vokietijoje: Numatomas dalyvių skaičius- iš viso 8 dalyviai. Numatoma preliminari data nuo 2023-11-12 iki 2023-12-16. Kviečiami dalyvauti atrankoje Transporto priemonių remontininko ar automobilių mechaniko (numatomi 4 dalyviai), ir Apdailininko (statybininko) (numatomi 4 dalyviai) specialybės mokiniai.

Norintys vykti į stažuotę turi turėti galimybę, esant poreikiui, skiepytis nuo Covid-19.

Atrankos kriterijai: mokinio motyvacija, pareigingumas, noras tobulėti, užsienio kalbos žinios, pažangumas ir lankomumas. Pirmenybė teikiama mokiniams, turintiems mažiau galimybių.

Pragyvenimo, maitinimo ir kelionės lėšos kompensuojamos iš mobilumo projekto lėšų.

Norintys dalyvauti turi užpildyti projekto dalyvio anketą iki 2023-09-11, gauti grupės vadovo rekomendaciją.   

Informaciją teikia  projektų vadovė Diana Stuopelienė, tel. 861393296, el.paštas: diana.stuopeliene@gmail.com

Finansuojama Europos sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.


 

 GAVOME FINANSAVIMĄ 2023/2024 METŲ ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTUI

Centrą pasiekė džiugi žinia - finansuojamas ateinančių metų mobilumo projektas. Mums skiriama 75043,00 EUR dotacija programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000142996 įgyvendinimui.

Projektų vadovė Diana Stuopelienė


Finansuojama Europos sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

 

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com